FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

LEDIG VIKARIAT SOM KURATOR FORMIDLING

stillingsannonse_vikariat.png

Vår dyktige kurator formidling går ut i foreldrepermisjon, og vi trenger en vikar i ca. 14 måneder. Jugendstilsenteret og KUBE vil fortsette arbeidet med å videreutvikle en eksperimenterende og engasjerende formidling, med en klar profil forankret i museets virksomhet. Museet tar mål av seg til å utvikle virksomheten videre i med nye faste utstillinger og med poengterte skiftende utstillinger. Kurator formidling er del av et fremoverlent og aktivt kollegium med internasjonale nettverk.

 

Fagstillingens primære oppgaver:

 • I samarbeid med leder og kolleger ha ansvar for formidling som omfatter utstillinger, digital formidling, undervisning, programvirksomhet, kommunikasjon og visuell utvikling
 • Ansvar for å utvikle nyskapende formidlingsprosjekter for alle museets utstillinger, samt relevante faglige programmer 
 • Ledelse og programmering av frilans formidlere, samt egen formidling
 • Delta i og bidra til den løpende utviklingen av faggruppenes forskning og undersøkelser
 • Utvikle og koordinere en dynamisk og attraktiv formidling og kommunikasjon i  museets publikumsarealer 
 • Redaktør for hjemmeside og ansvar for utvikling av alle relevante sosiale plattformer
 • Koordinere museets formidling med samarbeidspartnere – også internasjonalt
 • Utvikle og koordinere museets utadrettede kommunikasjon og kontakt med media 
 • Utvikle og ivareta museets ressurser, budsjetter og kontrakter på formidlingsområdet

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • MA i kunsthistorie eller annen relevant estetisk fagkrets
 • Formidlingserfaring fra et museum eller fra tilsvarende kunnskapsbaserte institusjoner, fortrinnsvis med noe ressurs- og personalansvar
 • Erfaring med styring av komplekse prosjekter, med mange samarbeidspartnere og stramme tidsfrister
 • Erfaring med ledelse av tverrfaglige formidlingsprosjekter – også internasjonale 
 • Relevant teoretisk og praktisk formidlingskunnskap og evne til å oversette det i klar museumsformidling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt lyst til å arbeide i en institusjon i forandring og utvikling
 • Gode datakunnskaper
 • God engelsk og norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

Solid og relevant realerfaring og dokumentert kunnskap vil kunne kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.

God innsikt i samtidskunstfeltet og/eller jugendstilen innenfor arkitektur, design og kunst er en fordel. 

 

Personlige egenskaper:

 • Solid og dokumentert gjennomføringsevne.
 • Gode mellommenneskelige egenskaper.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Løsningsorientert, systematisk og fleksibel.
 • Stor arbeidskapasitet.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, stillingskode 1434, VIRKE tariff
 • Hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø åpent for utvikling

 

Institusjonen har i dag offentlig tjenestepensjon KLP. 

Søknadsfrist: 1. februar 2018

Søknad med CV sendes: post@jugendstilsenteret.no

 

Ønsket tiltredelse: 12. mars 2018. Vikariatets avslutning: 10. mai 2019.

Referanser og attester vil først bli etterspurt ved innstilling til stillingen.

  

For mer informasjon:

kurator formidling Solfrid Otterholm, tlf 47459122 / solfrid@Jugendstilsenteret.no

direktør Gro Kraft, tlf 97404702 / gro@jugendstilsenteret.no

fagforeningsleder/kurator Benedikte Holen, tlf 47455706 / benedikte@kunstmuseetkube.no

 

Design og CMS: Osberget.no