Åpningstider
Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20
Meny

Nye verk fra samlingen
Nye verk fra samlingen
Nye verk fra samlingen 8.6.18 - 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. En presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen utgjør hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Spisestuen
Spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I Jugendstilsenteret andre etasje finner du Apoteker Øwres staselige spisestue, nennsomt restaurert og dekket til fest. Det helhetlige designet er typisk for jugendstilen.Jugendstilsenteret holder til i "Apothekergaarden" som sto ferdig i 1907. Dette er ett av ti bygg som er fredet fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund i 1904. Det ble tegnet for familien Øwre, og hadde funksjon som kombinert apotekutsalg og bolig. Huset er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), og er et monumentalbygg i jugendstil, med asymmetrisk oppbygning, myke overganger og varierte vindusformer. Bygget er rikt dekorert både ute og inne i stein, tre blyglass og smijern. Den helhetlige ornamentikken fungerer som et godt eksempel på en særnorsk jugendstil inspirert av dyreornamentikk fra norsk middelalder i kombinasjon med samtidens internasjonale strømninger. I jugendstilperioden var tanken om det totale kunstverk et sentralt prinsipp. Arkitektur, design og kunst skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen i en overordnet harmoni. Ønsket var å gjøre alle kunstartene likeverdige etter århundrer med diskusjon omkring deres hierarki. Spisestuen er i likhet med offisinet, trappeløpet og hallen tegnet og nøye planlagt av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg: fra taklister og brystningspanel til spisestuemøblement. Studerer man interiøret kan man kjenne igjen overordnede elementer fra resten av arkitekturen. Spisestuen er utformet i lys eik, og fremstår i dag i stor grad som uendret siden ferdigstillingen. 
20.06.14 13:24
Den vakre jugendstilen
Den vakre jugendstilen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I jugendstilsenterets 2. etasje finner du gjenstandsutstillingen "Den vakre jugendstilen". Epoken som fikk navnet Art Nouveau, eller Jugendstil, var intens i sitt uttrykk men kortvarig i tid (1890-1914). Jugendstilen var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet. Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje. I utstillingen "Den vakre jugendstilen" kommer mangfoldet i jugendstilen til syne, slik det kom til uttrykk i pynte og bruksgjenstander og kvalitetsarbeider i ulike materialer. Fra reklameplakater til møbler, glass og tekstiler. Utstillingen viser en rekke arbeider av fremstående norske og europeiske jugendstilkunstnere som Gerhard Munthe,  Edvard Munch, Henrik Bull, Gustav Gaudernack, Émile Gallé, Toulouse-Lautrec, Josef Hoffmann, Henry van de Velde og Archibald Knox.
24.06.12 01:35
Utstillinger på Jugendstilsenteret & KUBE 2019
Utstillinger på Jugendstilsenteret & KUBE 2019
Jugendstilsenteret & KUBE er glade for å kunne presentere utstillingsprogrammet for 2019. I løpet av dette året kan vi tilby våre besøkende fem temporære utstillinger, i tillegg til de faste utstillingene. Vi inviterer også til arrangement knyttet tett opp mot de ulike utstillingenes tematikk. Velkommen til et spennende utstillingsår på Jugendstilsenteret & KUBE!Nye verk fra samlingen 8.6.18 – 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner. Vi er stedene - Vestlandsutstillingen 2019
8.2 – 10.3.19 Årlig vandreutstilling som viser nye verk fra 35 kunstnere med tilknytning til Vestlandet. The Edge of the Sea
3.5 – 29.12.19 3.mai inviteres publikum til KUBE og åpningen av årets hovedutstilling. «The Edge of the Sea» bringer sammen kunstnere som skildrer og bearbeider tema knyttet til havet, som handel og transport, forurensning, flyktningkrisen, utvinningen av ressurser og sameksistensen mellom mennesker og annet liv.  Ålesund og Norges geografiske utgangspunkt er i den nord-europeiske periferien, men vi er omgitt av hav som samler oss og gjør oss til viktig del av et globalt fellesskap. Med både et lokalt og globalt fokus forholder utstillingen seg til eksistensielle endringer og en uviss fremtid, og kunstverkene synliggjør havet som en arena hvor et bredt spekter av økologiske, kulturelle og politiske utfordringer og problemstillinger gjør seg gjeldende. «The Edge of the Sea» er en respons på en verden preget av klimaendringer, fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise og økonomisk usikkerhet. De globale endringene i klimaet skjer gradvis. Hav stiger, elver flommer over, intense stormer og orkaner sveiper over byer og tettsteder mens tørke og skogbranner setter uopprettelige spor. Endringene skjer så gradvis at det er vanskelig for mange å ta inn over seg. Hvordan påvirker dette samtidsbildet våre tanker og visjoner om fremtiden? Utstillingens tittel er lånt fra Rachel Carsons bok «The Edge of the Sea», utgitt første gang i 1955. Marit Akslen / Sissel M. Bergh / Caroline Bergvall / Ursula Biemann / Danilo Correale / Johannes Heldén / Terese Longva / Randi Nygård / Sissel Tolaas / Marina Zurkow / m.fl. Angsten står i sofaen - Gustav Vigeland 

6.9.19 – 29.12.19 Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen». Utstillingen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gustav Gaudernack
6.9.19 – 12.1.20 En utstilling der vi viser unike objekter skapt av en av Norges viktigste jugendstilkunstnere inne glass og metallkunst. Gaudernack blir omtalt som «Norges første designer» og det var som jugendstilkunstner at han fikk sikk internasjonale gjennombrudd.
31.01.19 10:20
Vestlandsutstillingen 2019, 8.2 - 10.3 på KUBE
Vestlandsutstillingen 2019, 8.2 - 10.3 på KUBE
Velkomen til opninga av Vestlandsutstillingen 2019: "Vi er stedene" på KUBE fredag 8. februar kl. 19.00. Opninga er gratis og open for alle.
Det vert opningsfest i Apotekeren kafé i Jugendstilsenteret i etterkant av opninga! Vestlandsutstillingen 2019 syner 35 kunstnare som på ulike måter har ein tilknytning til Vestlandet. Fyrste stopp er Ålesund og utstillinga står på KUBE i perioden 8.2 til 10.3.


Årets Vestlandsutstilling viser 35 kunstnere som på ulike måter har en tilknytning til Vestlandet. Første stopp er i Ålesund og står på KUBE i perioden 8.2 til 10.3. // Om utstillinga: Presentasjonen tek form av ei gruppeutstilling og stadspesifikke verk til kvar visningsstad, samt ein publikasjon som både stiller ut kunstverk og inneheld ein lengre tekst om Vestlandet anno 2019 – det siste året med landsdelen slik me kjenner den i dag. Forfattar og kurator er Marte Danielsen Jølbo frå Stavanger.  «Det siste året har jeg tenkt mye på steder, på hva som konstituerer et sted, men også hva som gjør at de nye stedene man gjennom livet flytter til etterhvert føles som et hjem.Hva innebærer det å føle seg hjemme i et landskap?» – Marte Danielsen Jølbo i Vi er stedene  Gjennom dei tre utstillingsspora opnar Jølbo for spørsmål som knyttar kunsten til stad og materialitet, stadshistorie, tilhøyrsle, litteratur og politikk. Utstillinga gjev døme både på korleis kunsten kan være ein stad for tenking og diskusjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål så vel som personlege estetiske erfaringar og refleksjon.  //  Stadspesifikke verk: På KUBE vert det presentert to stadspesifikke verk av henholdsvis Lillian Tørlen og Jiska Huizing. Tørlen, som opprinneleg kjem frå Ålesund, har mellom anna late seg inspirere av byen sine skifertak og gråtonar når ho for utstillinga har laga ein ny serie med keramiske vasar. Meir konkret har vasane fått sine former frå KUBE sin arkitektur, galleriet sine rom og interiør. Mange av dei har eit tydeleg element av personifisering der dei lener seg inn i hjørner eller sit på vinduskarmar og kantar. Nokre står komfortabelt, perfekt tilpassa sine omgjevnader, mens andre er flytta frå sin originale heim og synest litt meir skeive og utilpass.   Det andre stadspesifikke verket er eit lydverk av den nederlandske kunstnaren Jiska Huizing. Huizing har gjort opptak av lydar frå fleire stader i Ålesund og satt dei saman i ein ny komposisjon som også inneheld tekst om stadane ho har observert. Lydverket til Ålesund vil være tilgjengeleg i utstillinga, og ein bearbeida versjon oppførast live på opninga av Vestlandsutstillingen. Deltakande kunstnarar: Gruppeutstilling: Anette Gellein, Arild Våge Berge, Åse Løvgren & Stine Gonsholt, Aurora Solberg, Gunnhild Torgersen, Hilde Frantzen, Elin Brissman, Ida Madsen Følling, Johanne Hestvold, Kenneth Varpe, Maiken Stene, Margrethe Aanestad, Natasja Askelund, Ole Martin Lund Bø, Per Christian Brown, Roddy Bell, Siv Bugge Vatne, Stian Ådlandsvik, Tor-Finn Malum Fitje, Trond Hugo Haugen, Yngve Mathisen  Stadspesifikke verk: Azar Alsharif (Kunsthall Stavanger), Hans Edward Hammonds (Haugesund Billedgalleri), Ingrid Lønningdal (Kunstgarasjen), Jiska Huizing (alle visningsstadene), Lillian Tørlen (Kunstmuseet KUBE), Solveig Landa (Kunsthuset Kabuso), Tone Wolff Kalstad (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) Publikasjon: Agnes Btffn, Anna Ihle, Bjørn-Henrik Lybeck, Endre Aalrust, Kent Fonn Skåre, Kristin Velle-George // Tusen takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Fritt Ord, Kulturrådet, Stiftelsen Kjell Holm og Billedkunstnernes Vederlagsfond. // Om kurator: Marte Danielsen Jølbo (f. 1984 i Stavanger) er kurator, skribent, redaktør og kunstformidlar. Sidan 2012 har ho drive prosjektrommet og forlaget Another Space – prosjektrom for kunst og arkitektur saman med arkitekt Nicola Markhus, og ho er medstiftar og redaktør for Contemporary Art Stavanger (CAS). Jølbo har vore kurator for ei rekkje utstillingar og tverrfaglege prosjekt, og har skrive og redigert fleire kunstfaglege essay og publikasjonar. I 2012 mottok Jølbo Stavanger kommune sitt kunstkuratorstipend, og ho har nyleg delteke i dei kuratoriske programma Curatorial Program for Research: Mexico, OCAs kurator-residency på ISCP i New York og KOROs Kuratorpraksis + det offentlege rom. Jølbo har ein mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling frå Københavns Universitet og ein bachelor i litteraturvitskap.  // Om Vestlandsutstillingen: Vestlandsutstillingen er den eldste landsdelsutstillinga, og vart for fyrste gong vist på Bergen Kunstforening i 1922. Det har heilt sidan starten vore ei juryert gruppeutstilling med fri innsending. I byrjinga bestod juryen av 5 kunstnarar som var valt av biletkunstnarorganisasjonane, men har sidan 1998 bestått av 1-3 inviterte kuratorar. Formålet med utstillinga er å arrangere ei årleg utstilling med verk av kunstnarar som har tilknyting til Vestlandet. Utstillinga skal vise frem samtidskunst av høg kvalitet som speglar den vestlandske kunstscena ut mot resten av landet.    
14.01.19 09:53
design/dm.png