FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
FØLG OSS PÅ
Meny
 

Yoga på  KUBE: Bli med på yoga i utstillingen  Echoes of red and the river
I løpet av fire yoga – timer utforsker vi sammenhengen mellom kroppen, sinnet og kunsten.  Alle timene starter med en fem minutts intro til utstillingen ECHOES OF THE AND THE RIVER.  Så begynner yoga – timen med de erfarne instruktørene fra Yam Yoga. Det blir en yoga for alle, både de som aldri har prøvd yoga og de erfarne. Alle timene blir forskjellige, og er inspirert av dagens tema fra utstillingen.   Program: ​
Lørdag 20. februar kl 15:00. Tema: Vi (maleri og kropp) er mer enn formatet.  
Lørdag 27. februar kl 15:00. Tema: Vi er til stede. Her, nå.   
Lørdag 5. mars kl 15:00. Tema: Alt er bevegelse.
Lørdag 12. mars kl 15:00. Tema: Fargekraft.   Pris:
Yoga på KUBE koster 100 NOK per gang. Om du vil være med på alle fire timene betaler du 300 NOK første gang. Påmelding:
Påmelding til timen sendes til linn@jugendstilsenteret.no eller på tlf  47 46 81 82 (Linn). Husk navn og time. Påmelding er bindende. Kjøp drop in – billett på døra viss vi fremdeles har ledig plass. Max 20. Klær og utstyr: 
Helst treningsklær, og gjerne ekstra lag med ull innerst. (Det er litt kaldt i utstillingen). Ta med yogamatte viss du har. Viss ikke, så har vi.   Utstillingen:
Therese Christensen (f.1946), bosatt i Bergen, har arbeidet med maleri siden 1980-tallet. I utstillingen på KUBE vil hun vise malerier og papirarbeider laget de to siste årene.  Hennes kunstneriske uttrykk er abstrakt organisk. Hun sier det slik om sitt arbeid: Mitt hovedanliggende er å undersøke ”hva er et maleri og hvordan er det laget?”. Min tilnærming er intuitiv og improviserende. Maleriet slik jeg arbeider med det – handler om seg selv og sin egen prosess. Fargens skrift og fargens klang setter i gang en stemning som jeg forfølger. Jeg arbeider direkte og spontant med lange opphold for refleksjon.  Det er langsomme prosesser som tar sin egen tid. Christensen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi (nå KhiB), Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og UCLA. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på diverse gruppe og kollektivutstillinger både i inn-og utland.  Hun er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Stortinget, med mer.  Instruktørene:
Marit Kristine Torsdatter Stinessen og Uwe Heim driver Yam Yoga i Ålesund. Marit er sertifisert yogainstruktør fra Ashiyana Yoga Retreat center i Goa, India,  i tillegg til flere workshops og yoga -  lærerutdanning innen Groovy Kids - filosofien fra Oslo og California. Hun underviser både i dynamisk Vinyasa-flow, Ashtanga og rolig, meditativ Yin.
Uwe praktiserer Vipassana meditasjon​ og er utdannet Medisinsk yoga instruktør fra IMY - Instituttet for Medisinsk Yoga i Stockholm/Oslo - 2014. Han har også instruktørutdannelse i Hatha/Vinyasa Yoga fra Ashiyana Yoga Retreat center, Goa, India. I tillegg har han påbygging fra Prison Yoga Project samt Elemental Yoga Theraphy fra Swara Yoga School i Portugal.    
08.02.16 14:23
dobbel utstillingsåpning og kunstnersamtale fredag 19. februar kl 18
Vi har gleden av å invitere til åpningen av to utstillinger ved Kunstmuseet KUBE fredag 19.februar kl.18Klokken 18 åpner vi Knut Åsdams Mobil Egress i det fysiske mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Knut Åsdam har bygget om en lastebil, hvor man kan gå inn og se en film i lasterommet. Filmen forteller om en ung kvinne som jobber på en bensinstasjon i utkanten av Oslo, et arbeidssted som her er sett som bunnen av oljeindustriens enorme økonomiske stige. Hun håndterer arbeidssituasjonen med selvstendighet og stahet, i en verden i stor forandring. Filmen viser forholdet mellom kontroll og selvstendighet, og arbeid og klasse, men den er også en poetisk film om sosial usikkerhet i byens grenseland. Her vises samfunnets psykologisk bakside og kostnadene av hverdagen innen industrien som sørger for Norges stabilitet. Filmen er en eksperimentell fiksjon bygget på et dokumentarisk materiale, og blander omgivelser og karakterfortelling for å snakke om dagens samfunn. Mobil Egress turnerer i Norge i 2015/2016, og er en samarbeidsproduksjon med KORO - Kunst i offentlig rom. I forbindelse med åpningen inviterer vi til samtale mellom Knut Åsdam og Benedikte Holen, kurator ved Kunstmuseet KUBE og Jugendstilsenteret. Samtalen vil finne sted i Apotekeren kafé. Klokken 19 inviterer vi alle til å bli med oss til Kunstmuseet KUBE og åpningen av Therese Christensens separatutstilling Echoes of Red and the River.  Therese Christensen (f.1946), bosatt i Bergen, har arbeidet med maleri siden 1980-tallet. I utstillingen på KUBE vil hun vise malerier og papirarbeider laget de to siste årene.  Hennes kunstneriske uttrykk er abstrakt organisk. Hun sier det slik om sitt arbeid:  
"Mitt hovedanliggende er å undersøke ”hva er et maleri og hvordan er det laget?”. Min tilnærming er intuitiv og improviserende. Maleriet slik jeg arbeider med det – handler om seg selv og sin egen prosess. Fargens skrift og fargens klang setter i gang en stemning som jeg forfølger. Jeg arbeider direkte og spontant med lange opphold for refleksjon.  Det er langsomme prosesser som tar sin egen tid." Christensen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi (nå KhiB), Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og UCLA. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på diverse gruppe og kollektivutstillinger både i inn-og utland.  Hun er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Stortinget, med mer.   Vi inviterer til åpningsfest i Apotekeren kafé i etterkant av åpningene.
02.02.16 21:35
kube stengt til 12.februar - VI monterer ny utstilling
Kunstmuseet KUBE holder stengt på grunn av montering av Tom Monsås utstilling NIHIL. Åpningen av utstillingen er fredag 12. februar kl.19. Velkommen! Jugendstilsenteret holder åpent som vanlig.
02.02.16 14:16
TOM MONSÅS: NIHIL 12.02. – 17.04. 2016
Kan vi tillate oss å skape kunst av lidelse? Hvor ligger i så fall etikken i å fremstille katastrofer og menneskelig lidelse i kunst? Kan vi unngå at fremstillinger av ulike katastrofer i kunsten blir redusert til ren estetisisme og at vi som betraktere blir redusert til sensasjonslystne tilskuere? Hvordan skal vi tenke omkring bruk av katastrofer som tema i kunsten, og hva er målet med en kunstnerisk praksis som tar for seg voldsestetikk?Med utgangspunkt i terrorangrepet på Bataclan i november i fjor undersøker kunstneren Tom Monsås disse problemstillingene i sin installasjon NIHIL. Ved gjenbruk av pressefoto fra terrorangrepet setter han søkelys på vår virkelighetsforståelse i møtet med katastrofer og lidelse: vår blindhet, og hvilke strategier man skal ta i bruk for å berøre med bilder i dag. Kan kunst bidra til å forstå meningen eller meningsløsheten i menneskelige katastrofer og lidelse? Gjennom tematisering av Paristerroren behandler utstillingen noen av de sentrale utfordringene og konfliktene som preger verden i dag. Åpning: fredag 12. februar kl.19 i 1.etg. på Kunstmuseet KUBE. Åpningsfesten fortsetter i Apotekeren kafé Velkommen!
04.12.15 15:11
SEPARATUTSTILLING:  SAMOA RÉMY "SUBSTRATUM"  2.10.2015 - 28.02.2016
Substratum: an underlying layer or substance; a layer of something below.   Denne høsten presenterer Jugendstilsenteret separatutstillingen Substratum av den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Utstillingen tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca. 1890 og første verdenskrigs begynnelse. Tittelen Substratum refererer til underliggende og dypere lag. Utstillingen benytter en geologisk, historisk og samfunnsmessig tilnærming i utforskningen av de underliggende lagene, synlige og usynlige, som skaper vårt historiesyn og vår verdensoppfatning. Som ett av hovedelementene i utstillingen har Rémy blitt invitert til å gjøre en stedsspesifikk installasjon i Jugendstilsenterets spisestue. Installasjonen er en del av Jugendstilsenterets serie «Samtaler» hvor samtidskunstnere belyser dette gesamtkunstverket i jugendstil gjennom kunstnerisk inngripen, der rommets historikk og estetikk danner rammen.  Rémys intervensjon, An Unlikely Outcome (2015), refererer til Ålesunds gjenreisningshistorie, der den vakre jugendstilen fikk blomstre på tross av, men også på grunn av, bybranntragedien. Gjennom utstillingen ønsker kunstneren å utvide betrakterens tidsforståelse, og å utforske potensialet mellom det historiske og det samtidige. Rominstallasjonen inneholder en treplate med nøyaktig lik størrelse som spisestuebordet. I platen har kunstneren sagd hull etter omrissene av alle kuverter og objekter som står på bordet. Platens overflate har blitt forkullet, og er montert noen centimeter over bordet slik at objektene delvis stikker gjennom det svarte laget. Kunstnerens intensjon er å skape en slags form for "dobbel geografi" av overklasse-bordet i jugendstil, nesten som om to lag av historiske og sosiologiske betydninger overlapper hverandre.  Rémy har en vitenskapelig tilnærming til den kunstneriske prosessen og benytter ofte bildearkiv, fagbøker og oppslagsverk fra 1800- / tidlig 1900-tallet som kildemateriale. Substratum reflekterer rundt forholdet mellom mennesket og jorden, der begrepet "jorden" refererer til "geologi" og "tilfluktssted". Blant annet sammenstilles bearbeidede bilder av antropomorfe mineralformasjoner med forvrengte bilder av skyttergraver fra første verdenskrig, og temaer som geologiske prosesser, konflikt og krigsødeleggelse står sentralt. Spenningsmomentet ligger mellom det geologiske, sub-jordiske terrenget og industri- og maktlandskapet på overflaten. I utstillingen står alle verkene i en konseptuell dialog med hverandre. Det underliggende laget, enten historisk, geologisk, estetisk eller sosialt, skaper grobunn for nye lesninger og meningsdannelser. Samoa Rémy (f.1974, Sveits) har utdanning fra Kunstakademiet i Firenze, og Master i grafikk fra Kunsthøyskolen i Oslo. Utstillingsvirksomheten hennes omfatter både Norge og Sveits. Hun bor og arbeider mellom Oslo og Zurich.  Utstillingen er støttet av: - Norske Grafikeres Fond - Kulturrådet - The Swiss Arts Council Pro Helvetia - Canton Ticino
20.09.15 16:46
SEPARATUTSTILLING:  SAMOA RÉMY "SUBSTRATUM"  2.10.2015 - 28.02.2016
Substratum: an underlying layer or substance; a layer of something below.   Denne høsten presenterer Jugendstilsenteret separatutstillingen Substratum av den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Utstillingen tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca. 1890 og første verdenskrigs begynnelse. Tittelen Substratum refererer til underliggende og dypere lag. Utstillingen benytter en geologisk, historisk og samfunnsmessig tilnærming i utforskningen av de underliggende lagene, synlige og usynlige, som skaper vårt historiesyn og vår verdensoppfatning. Som ett av hovedelementene i utstillingen har Rémy blitt invitert til å gjøre en stedsspesifikk installasjon i Jugendstilsenterets spisestue. Installasjonen er en del av Jugendstilsenterets serie «Samtaler» hvor samtidskunstnere belyser dette gesamtkunstverket i jugendstil gjennom kunstnerisk inngripen, der rommets historikk og estetikk danner rammen.  Rémys intervensjon, An Unlikely Outcome (2015), refererer til Ålesunds gjenreisningshistorie, der den vakre jugendstilen fikk blomstre på tross av, men også på grunn av, bybranntragedien. Gjennom utstillingen ønsker kunstneren å utvide betrakterens tidsforståelse, og å utforske potensialet mellom det historiske og det samtidige. Rominstallasjonen inneholder en treplate med nøyaktig lik størrelse som spisestuebordet. I platen har kunstneren sagd hull etter omrissene av alle kuverter og objekter som står på bordet. Platens overflate har blitt forkullet, og er montert noen centimeter over bordet slik at objektene delvis stikker gjennom det svarte laget. Kunstnerens intensjon er å skape en slags form for "dobbel geografi" av overklasse-bordet i jugendstil, nesten som om to lag av historiske og sosiologiske betydninger overlapper hverandre.  Rémy har en vitenskapelig tilnærming til den kunstneriske prosessen og benytter ofte bildearkiv, fagbøker og oppslagsverk fra 1800- / tidlig 1900-tallet som kildemateriale. Substratum reflekterer rundt forholdet mellom mennesket og jorden, der begrepet "jorden" refererer til "geologi" og "tilfluktssted". Blant annet sammenstilles bearbeidede bilder av antropomorfe mineralformasjoner med forvrengte bilder av skyttergraver fra første verdenskrig, og temaer som geologiske prosesser, konflikt og krigsødeleggelse står sentralt. Spenningsmomentet ligger mellom det geologiske, sub-jordiske terrenget og industri- og maktlandskapet på overflaten. I utstillingen står alle verkene i en konseptuell dialog med hverandre. Det underliggende laget, enten historisk, geologisk, estetisk eller sosialt, skaper grobunn for nye lesninger og meningsdannelser. Samoa Rémy (f.1974, Sveits) har utdanning fra Kunstakademiet i Firenze, og Master i grafikk fra Kunsthøyskolen i Oslo. Utstillingsvirksomheten hennes omfatter både Norge og Sveits. Hun bor og arbeider mellom Oslo og Zurich.  Utstillingen er støttet av: - Norske Grafikeres Fond - Kulturrådet - The Swiss Arts Council Pro Helvetia - Canton Ticino
20.09.15 16:46

Design og CMS: Osberget.no