Åpningstider
Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20
Meny

Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. En presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen utgjør hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Spisestuen
Spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I Jugendstilsenteret andre etasje finner du Apoteker Øwres staselige spisestue, nennsomt restaurert og dekket til fest. Det helhetlige designet er typisk for jugendstilen.Jugendstilsenteret holder til i "Apothekergaarden" som sto ferdig i 1907. Dette er ett av ti bygg som er fredet fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund i 1904. Det ble tegnet for familien Øwre, og hadde funksjon som kombinert apotekutsalg og bolig. Huset er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), og er et monumentalbygg i jugendstil, med asymmetrisk oppbygning, myke overganger og varierte vindusformer. Bygget er rikt dekorert både ute og inne i stein, tre blyglass og smijern. Den helhetlige ornamentikken fungerer som et godt eksempel på en særnorsk jugendstil inspirert av dyreornamentikk fra norsk middelalder i kombinasjon med samtidens internasjonale strømninger. I jugendstilperioden var tanken om det totale kunstverk et sentralt prinsipp. Arkitektur, design og kunst skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen i en overordnet harmoni. Ønsket var å gjøre alle kunstartene likeverdige etter århundrer med diskusjon omkring deres hierarki. Spisestuen er i likhet med offisinet, trappeløpet og hallen tegnet og nøye planlagt av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg: fra taklister og brystningspanel til spisestuemøblement. Studerer man interiøret kan man kjenne igjen overordnede elementer fra resten av arkitekturen. Spisestuen er utformet i lys eik, og fremstår i dag i stor grad som uendret siden ferdigstillingen. 
20.06.14 13:24
Den vakre jugendstilen
Den vakre jugendstilen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I jugendstilsenterets 2. etasje finner du gjenstandsutstillingen "Den vakre jugendstilen". Epoken som fikk navnet Art Nouveau, eller Jugendstil, var intens i sitt uttrykk men kortvarig i tid (1890-1914). Jugendstilen var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet. Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje. I utstillingen "Den vakre jugendstilen" kommer mangfoldet i jugendstilen til syne, slik det kom til uttrykk i pynte og bruksgjenstander og kvalitetsarbeider i ulike materialer. Fra reklameplakater til møbler, glass og tekstiler. Utstillingen viser en rekke arbeider av fremstående norske og europeiske jugendstilkunstnere som Gerhard Munthe,  Edvard Munch, Henrik Bull, Gustav Gaudernack, Émile Gallé, Toulouse-Lautrec, Josef Hoffmann, Henry van de Velde og Archibald Knox.
24.06.12 01:35
Og jeg skal ta deg med til paradiset, 4.5.-30.12.2018
Og jeg skal ta deg med til paradiset, 4.5.-30.12.2018
Kunstnere: Awst&Walther, Ditte Ejlerskov & Johan Furåker, Mona Hatoum, Alexander Kosolapov, Michael Takeo Magruder, Elin Melberg, Rabih Mroué, Tita Salina & Irwan Ahmett, Andres Serrano, Wael Shawky, David Shrigley, Bill Viola, Elisabeth Ohlson Wallin, Erkan Özgen.
Sted: KUBE «Og jeg skal ta deg med til paradiset» er Jugendstilsenteret og KUBEs hovedsatsning i 2018. Utstillingen består av innlånte verk av internasjonale samtidskunstnere, og skal vises i avdelingen KUBEs utstillingslokaler i perioden 4.mai-30.desember 2018. Utstillingen tar utgangspunkt i religion i samtidskunsten, med fokus på martyriet i kristendom og islam; døden, veien til paradiset og det evige liv. Hvorfor er mennesker villige til å dø for sin tro? Kan det være begrunnet i samvittighet, rettferdighet eller kjærlighet? Utstillingen tar for seg ulike aspekter ved forestillingen om både den historiske og samtidige martyren og martyrhandlingen. Vi lever i en tid der teknologi muliggjør effektiv spredning av religiøse budskap, og der selvmordsvideoer på internett og martyrplakater i gatene i krigsherjede områder formidler martyrenes handlinger. Flere av verkene i utstillingen kan sees i lys av denne utviklingen, mens et annet relevant perspektiv er effektene av de hellige krigene som føres i religionenes navn. Verk som tilbyr alternative perspektiver på historiske hendelser, etablerte fremstillinger og forestillinger er representert, sammen med arbeider som spenner fra eksplisitte ytringer til mer poetiske og åpne visualiseringer av ideen om det jordiske og himmelske paradiset. Hensikten med utstillingen er ikke å vise religiøs kunst, men å presentere en sammenstilling av arbeider som på ulike måter forholder seg til en religiøs tematikk. Religion er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene i vår tid, og vi ønsker å presentere kunstverk som reiser og utforsker sentrale spørsmål relatert til religion som et tidsaktuelt tema, og som inviterer til videre refleksjon. Publikum inviteres inn til en viktig og demokratisk religionsdialog i museet. Museet blir en arena der tro, religiøse forestillinger, fundamentalisme og religiøs propaganda kan diskuteres gjennom en komparativ tilnærming. Dette blir den første museumsutstillingen i Norge med et spisset fokus på tematikken. Utstillingens faglighet og rekkevidde styrkes gjennom en publikasjon, samt en rekke formidlingstiltak som foredrag og andre arrangementer relatert til tematikken.  Kuratorer: Benedikte Holen og Tove Lande Alle foto under: Kristin Støylen
08.01.18 11:02
Høsten 2018 på Jugendstilsenteret & Kube
Høsten 2018 på Jugendstilsenteret & Kube
Vi har en rekke spennende arrangement og tilbud denne sesongen. Blant annet har vi «Lyset på lenger»-kvelder i høstmørket, med et variert og innholdsrikt program som følger våre utstillinger og arrangement. Høstprogrammet for Jugendstilsenteret & KUBE Lyset på lenger 2018 på KUBE kl. 19.00 18. oktober – Kick-off til Jugendstildagene: Foredrag av Widar Halén fra Nasjonalmuseet: "Japanismen som opptakt til jugendstilen i Norge".
Fløytekonsert med Yuri Hashimoto: "Itinerant". 15. november: Awst & Walther – kunstnerpresentasjon
Svein Tindberg og Faten Mahdi Al-Hussain – «Utafor» 6. desember: Elisabeth Ohlsson Wallin -kunstnerpresentasjon
Vilde Tuv – konsert Jugendstildagene 2018 20. og 21. oktober: Omvisninger i 8 jugendstilhus: Blix-villaen
Storgata 23
Avholdshjemmet
Keiser Wilhelmsgate 40
Devold-villaen
Langeberggata 3
Kirkegata 10
Kirkegata 1 Lørdag 20. oktober: Seminar i Apotekeren Kafé «Ut i vår hage – når jugendstilbyer og masseturisme møtes» 13.00 – 13.40
Karsten Jørgensen, «Jugendstil i norsk hagekunst»,
professor i landskapsarkitektur ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet 13.45 – 14.25
Lluis Bosch «Managing Barcelona as an Art Nouveau Heritage Site: Are We in Risk of Dying From Too Much Success?», Cap de Rutes i publicacions, Institut del Paisatge Urbà. 14.35 – 15:05
Zorica Tomanovic, «På veien til UNESCO – eller tilbake? En erfaring fra et fjordlandskap i Montenegro», konservator ved Jugendstilsenteret & KUBE. 15.10 - 15.50
Katrin Blomvik «Geirangerfjorden med sin internasjonale verdsarvstatus - utfordringar og muligheiter», direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Seniorsalong i Apotekeren Kafé kl. 12.00 6. november 4. desember Barneverksted på Jugendstilsenteret 11. oktober kl. 12.00
Omvisning i «Og jeg skal ta deg med til Paradiset» på KUBE med tilhørende verksted. 15. desember kl. 12.00 til 15.00
Juleverksted Babyomvisninger på KUBE kl. 12.00 31. oktober
28. november
09.07.18 09:49
design/dm.png