FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

Yoga på kube i August og september
Yoga på kube i August og september
Jugendstilsenteret og KUBE gjentar suksessen fra ifjor og inviterer igjen til Yoga på KUBE!I løpet av fem lørdags ettermiddagstimer utforsker vi sammenhengen mellom kroppen, sinnet, sjelen og kunsten.

Alle timene starter med en fem minutters intro til utstillingen VINTERSOLVERV av kunstneren Ørnulf Opdahl, med utgangspunkt i et spesifikt tema. Så begynner yogatimen med de erfarne og kreative lærerne fra YamYoga.

Det blir yoga for alle, både de som aldri har prøvd yoga og de erfarne. Alle timene blir forskjellige, og er inspirert av dagens tema.

Fem lørdager på rad - kl. 15.00 - 16.00

Tema:
26. August - Å være på leting
02. September - Livsglede
09. September - Forenkling - Det å finne essensen i tilværelsen
16. September - Refleksjon og meditasjon som kilde til ny innsikt
24. September - Lyset og mørkets dynamikk

Pris:
Kr. 150,- pr. klasse
Kr. 600,- for alle 5 lørdagene (betales første gang)

Påmelding:
Direkte til Jugendstilsenteret og KUBE
Apotekergata 16, 6004 Ålesund
Telefon: +47 70 10 49 70
Epost: post@kunstmuseetkube.no
14.08.17 15:07
Omvisning ved Ørnulf Opdahl 24. august 2017 kl. 19
Omvisning ved Ørnulf Opdahl 24. august 2017 kl. 19
Velkommen til omvisning i utstillingen "Vintersolverv" med kunstneren Ørnulf opdahl. Torsdag 24.8. kl. 19:00 vil kunstner Ørnulf Opdahl holde omvisning i utstillingen "Vintersolverv. Dette er en unik sjanse til å høre Opdahl snakke om sitt kunstnerskap og utstillingens verker. Ørnulf Opdahl (f. 1944) fra Ålesund har gjennom sitt kunstnerskap bidratt til å revitalisere og fornye den sterke norske og nordiske landskapstradisjonen. Den dramatiske stemningen i kystlandskapet er et ledemotiv i hans ikonografi. Opdahls kunstneriske prosjekt handler om å rense bort det overflødige for å komme til kjernen av den opplevelsen han vil uttrykke. Dynamikken mellom lyset og mørket står helt sentralt i hans produksjon. Sitatet ”I dette mørket er lyset” hentet fra katakombene i Roma har vært viktig for Opdahl, og definerer på mange måter essensen i kunstnerskapet. Det har derfor tjent som utgangspunkt for utvalget av verk til denne brede retrospektive utstillingen. ”Vintersolverv” tar for seg de ulike periodene i kunstnerskapet fra de første arbeidene tidlig på 1960-tallet og frem til i dag. For å få frem utviklingen er utstillingen organisert kronologisk: Underetasjen tar for seg Opdahls formative år. Første etasje omhandler vendepunktet i kunstnerskapet til hans modne uttrykk. Andre etasje er viet Opdahls utforsking av landskapsgenren fra midten av 1990-tallet til i dag.. Deltagelse i våre åpne omvisninger er gratis ved betalt entré til utstillingen. Om du vil være med er den en fordel å møte tidlig opp, da det er begrenset antall plasser. 
10.08.17 10:02
Ørnulf Opdahl – Vintersolverv
Ørnulf Opdahl – Vintersolverv
KUBE 28.4.–31.12.17
 
Fredag 28. april kl. 19.00 åpner årets hovedsatsning ved Jugendstilsenteret og KUBE, den retrospektive utstillingen ”Vintersolverv” med Ørnulf Opdahl. Ved å gå i dybden av Ørnulf Opdahls kunstneriske utvikling fra hans formative år på 1960-tallet og frem til i dag, belyser vi sider ved hans kunstnerskap som til nå ikke har vært viet så stor oppmerksomhet. Utstillingen synliggjør spennvidden i Opdahls utvikling: Fra hans utforsking av ulike retninger innen 1960-årenes kunstscene i form av popart, surrealisme, School of London og abstrakt senmodernisme, til hans revitalisering av landskapsmaleriet som genre. Gjennom hans unike fordypningsprosjekt i Nordvestlandets kystlandskap, trekkes linjer til de mørke sidene av den nordiske kunstscenen.

En rekke av Opdahls mest sentrale verk er innlånt fra landets viktigste offentlige og private samlinger. Utstillingen strekker seg over tre etasjer og vil inneholde i overkant av 50 verk.

I forbindelse med utstillingen byr vi på et bredt formidlingsprogram som belyser sentrale aspekter ved Opdahls kunstnerskap. Programmet inneholder blant annet artist talks, omvisninger, workshops og foredrag. Oppdatert program legges fortløpende ut på våre nettsider. Til høsten gir vi ut en rikt illustrert publikasjon med tekster av Gunnar Danbolt og Tove Lande, i samarbeid med Orpheus forlag.
20.12.16 23:06
BYEN – som ikke ble
BYEN – som ikke ble
Jugendstilsenteret 17.6.16–30.9.17
 
BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til.   Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Ville byens fortelling da blitt annerledes?

Utstillingen vises i 2. etasje i Jugendstilsenteret.  Kuratering og research: Ingvil E. Grimstad
29.02.16 14:29
spisestuen
spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
 
Spisestuen i Apotekergaarden er godt bevart, med orginale møbler og japanske papirtapeter. Her har ikke arkitekten overlatt noe til tilfeldighetene. I spisestuen kan man legge merke til at alle møblene er tegnet til rommet. Dette representerer det vi kaller et Gesamtkunstwerk, et totalkunstverk, der arkitekten har bestemt hele rommets utforming: fra taklister og brystningspanel til bord og stoler. Til og med buffetens messingbeslag er spesielt laget for dette interiøret. Spisestuen er tegnet av Hagbarth Schytte-Berg (1860-1944) og den er stilmessig beslektet med arkitekt Henrik Bulls interiør tegnet til Stockholmsutstillingen i 1897. I motsetning til tradisjonelle dragestilsmøbler er ornamentikken her blitt enklere: den er her konsentrert til møbelets mest sentrale ledd. Møblenes hovedformer er fremhevet og ornamentikken er mer underordnet. Spisestuen er trolig utført av snekkermester Anton Helseth.  
20.06.14 13:24
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no