FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

FILMVISNING TORSDAG 3.NOVEMBER KL.18.00: UNFINISHED SPACES
FILMVISNING TORSDAG 3.NOVEMBER KL.18.00: UNFINISHED SPACES
BYENs film- og foredragsrekke fortsetter med filmen Unfinished Spaces. Cuba will count as having the most beautiful academy of arts in the world. – Fidel Castro (1961)
En film om da Fidel Castro og Che Guevara på 1960-tallet ga tre unge arkitekter oppdraget å bygge et kunstakademi. Filmen skildrer hvordan det ambisiøse prosjektet ble gjenoppdaget og erklært et arkitektonisk mesterverk.
 
Regi: Benjamin Murray og Alysa Nahmias
28.10.16 13:30
<span><strong>ÅLESUNDS NYE KUNSTKVARTAL</strong></span>
ÅLESUNDS NYE KUNSTKVARTAL
I dag offentliggjorde Stiftelsen Kulturkvartalet sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum. Mulighetsstudien som er utarbeidet av det danske arkitektfirmaet JAJA Architects er et godt utgangspunkt for stiftelsens videre arbeid med å realisere prosjektet.Kunstkvartalet skal inneholde et forskningsbasert og nytenkende kompetansesenter og spesialmuseum for norsk og nordisk jugendstil, samt et kvalitativt viktig kunstmuseum med eksperimentelle arenaer. Dette er en investering i fremtiden, og utvidelsen er en utvikling som institusjonen trenger. Målet er at det endelige resultatet skal være et eksempel til etterfølgelse innenfor bygningsvern, nytenkende arkitektur og byutvikling.

For byens og regionens befolkning skal det nye kunstkvartalet være en berikelse. Utstillingene, formidlingsprogrammene og den omkringliggende kunst- og aktivitetsparken vil tilrettelegge for et aktivt kulturliv og skape levende urbane møteplasser. Det ligger også et stort potensial her for jugendstilbyen Ålesund som turistdestinasjon. Selv om museet aldri vil bli det største, så skal det være suverent på sitt felt og operere som en selvstendig og sentral regional, nasjonal og internasjonal aktør. 

Dette er et ønskeprosjekt i tråd med Ålesunds ambisjon om å være et levende kulturelt sentrum på Nord-Vestlandet. Vi har behov for sterke kunst- og kulturinstitusjoner i fylket, og en realisering av det nye kunstkvartalet er derfor også viktig for utviklingen av regionens fremtid, sier styreleder Berit Sørland Wennersberg.

Stiftelsen Kulturkvartalet består av Jugendstilsenteret og KUBE. Jugendstilsenteret er det nasjonale kompetansesenteret for norsk og nordisk jugendstil. KUBE er et kunstmuseum med et særskilt regionalt ansvar. For mer informasjon kontakt direktør Gro Kraft, tlf. 97404702 / gro@jugendstilsenteret.no eller kurator formidling Solfrid Otterholm, tlf. 47459122 / solfrid@jugendstilsenteret.no.
23.09.16 12:28
<p class=  opplev DEN VAKRE JUGENDSTILEN - GJENSTANDSUTSTILLINGen

">
  opplev DEN VAKRE JUGENDSTILEN - GJENSTANDSUTSTILLINGen
I Apotekergaardens andre etasje finner du utstillingen "Den vakre jugendstilen". Utstillingen viser mangfoldet i jugendstilen, slik det kommer til uttrykk i pynte- og bruksgjenstander. Utstillingen fokuserer på norske kvalitetsarbeider i ulike materialer. Jugendstil – art nouveau var et internasjonalt fenomen som ble preget av hvert lands nasjonalkultur. I tillegg til de norske arbeidene vil denne utstillingen vise noe av bredden i det som ble skapt internasjonalt.
24.06.12 01:35
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpnet 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
Film- og foredragsrekke: BYEN 17.juni-29.januar
Film- og foredragsrekke: BYEN 17.juni-29.januar
Vi ønsker å gi vårt publikum en bred innsikt i tematikken som tas opp i BYEN. Derfor arrangerer vi en foredragsrekke med fagpersoner som gjennom ulike innfallsvinkler diskuterer by, byutvikling og urbanisering. I tillegg organiserer vi en filmrekke med filmer som både orienterer seg mot helhetlige bymiljø, spesifikke arkitektoniske prosjekter og teoretiske diskusjoner.

Arrangementene er i hovedsak lagt til torsdager kl 18, og finner sted i Overlyssalen. September til desember innfører vi langåpent med gratis inngang hver torsdag. De aller fleste foredragene og filmvisningene er derfor gratis. Foredragene holdes på norsk/svensk. Alle filmene har engelske undertekster.25.august kl 18
“Urbant landbruk, møteplasser og inkludering”
Ved Helene Gallis, forfatter og gründer for Nabolagshager 3.september kl 14 (NB! Lørdag)
”Å bygge by fra fortauskanten”
Ved Trine Klemetsen, gründer Bypatrioten 8.september kl 18
”Ålesund på banen - Bybanen”
ved Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane 15.september kl 18
Samtale og filmvisninger
Billedkunstner Ane Hjort Guttu og kurator Benedikte Holen i samtale.
Filmen som vises denne kvelden erTiden går (47min, 2015) av Ane Hjort Guttu.
Ane Hjort Guttu deltar i utstillingen BYEN – som arena med filmen Fire Studier av Oslo og New York (2012). 22.september kl 18
”Levende lokaler – Hvordan bruk av tomme lokaler kan skape liv i sentrum”
Ved Eriksen Skajaa Arkitekter. 20.oktober kl 18
"Rom for innblanding - erfaringer med kunstneriske intervensjoner i offentlige rom"
Ved Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator 27.oktober kl 18
Paneldiskusjon: “Den flerkulturelle byen”
Arrangeres i samarbeid med Røde Kors Møre og Romsdal 17.november kl 18
Om KOROs uteromsordning (URO)
Ved Bo Krister Wallström, Seniorrådgiver KORO 24.november kl 18
“Stedsutvikling – forventninger og realiteter. Om kunst i utviklingen av Bjørvika, Oslo”
Ved Anne Beate Hovind, Prosjektleder Bjørvika Utvikling. 26.januar kl 18
“Nya roller i planeringen”
Ved Joanna Zawieja, produsent Stadsutveckling, Statens konstråd, Sverige. Filmprogram 18. august kl 18
The Human Scale
Danmark 2012 / 1t 23min
Regi: Andreas M. Dalsgaard
Filmen formidler den danske arkitekten Jan Gehls arbeid, og tar oss med fra sykkelbyen København til metropoler som New York, Melbourne, Dhaka og Chongqing. 18. august kl 18
Life between buildings
Danmark / 18min
Regi: Jan Gehl og Tobias Lau
En film om medborgerskap, samfunnspåvirkning og arkitektur. Filmen ble opprinnelig lagd for en utstilling ved Louisiana Museum of Modern Art og Venezia Biennalen. 13. oktober kl 18
Hunting for Hecla
Norge 2013 / 45 min
Regi: Nina Benneche
Filmen handler om New Yorks byggekunst og byutvikling i siste del av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundret, i tiden hvor “the big apple” utviklet seg til en metropol. 3.november kl 18
Unfinished Spaces
USA 2011 / 1t 26min
Regi: Benjamin Murray og Alysa Nahmias
En film om da Fidel Castro og Che Guevara på 1960-tallet ga tre unge arkitekter oppdraget å bygge et kunstakademi. Filmen skildrer hvordan det ambisiøse prosjektet ble gjenoppdaget og erklært et arkitektonisk mesterverk. 8.desember kl 18
The Chinese Mayor
Kina 2014 / 1t 29min
Regi: Hao Zhou
Dokumentaren følger ordføreren i Datong, som har kjempet for å forvandle en av Kinas mest forurensende byer til en turistdestinasjon. Filmen er et politikerportrett, men forteller også historien om et vanvittig og massivt byutviklingsprosjekt. 12.januar kl 18
The New Rijksmuseum
Nederland 2014 / 1t 30min
Regi: Oeke Hoogendijk
Bygget som huser Rijksmuseum i Amsterdam, tegnet av Pierre Cuypers, sto klart i 1885. I 2004 stengte museet dørene for å renoveres og moderniseres. Filmskaperen dokumenterte denne spennende prosessen, som tok hele ti år.
25.05.16 22:44
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no