FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

LEDIG VIKARIAT SOM KURATOR FORMIDLING
LEDIG VIKARIAT SOM KURATOR FORMIDLING
Vår dyktige kurator formidling går ut i foreldrepermisjon, og vi trenger en vikar i ca. 14 måneder. Jugendstilsenteret og KUBE vil fortsette arbeidet med å videreutvikle en eksperimenterende og engasjerende formidling, med en klar profil forankret i museets virksomhet. Museet tar mål av seg til å utvikle virksomheten videre i med nye faste utstillinger og med poengterte skiftende utstillinger. Kurator formidling er del av et fremoverlent og aktivt kollegium med internasjonale nettverk.  Fagstillingens primære oppgaver: I samarbeid med leder og kolleger ha ansvar for formidling som omfatter utstillinger, digital formidling, undervisning, programvirksomhet, kommunikasjon og visuell utvikling Ansvar for å utvikle nyskapende formidlingsprosjekter for alle museets utstillinger, samt relevante faglige programmer  Ledelse og programmering av frilans formidlere, samt egen formidling Delta i og bidra til den løpende utviklingen av faggruppenes forskning og undersøkelser Utvikle og koordinere en dynamisk og attraktiv formidling og kommunikasjon i  museets publikumsarealer  Redaktør for hjemmeside og ansvar for utvikling av alle relevante sosiale plattformer Koordinere museets formidling med samarbeidspartnere – også internasjonalt Utvikle og koordinere museets utadrettede kommunikasjon og kontakt med media  Utvikle og ivareta museets ressurser, budsjetter og kontrakter på formidlingsområdet   Ønskede kvalifikasjoner: MA i kunsthistorie eller annen relevant estetisk fagkrets Formidlingserfaring fra et museum eller fra tilsvarende kunnskapsbaserte institusjoner, fortrinnsvis med noe ressurs- og personalansvar Erfaring med styring av komplekse prosjekter, med mange samarbeidspartnere og stramme tidsfrister Erfaring med ledelse av tverrfaglige formidlingsprosjekter – også internasjonale  Relevant teoretisk og praktisk formidlingskunnskap og evne til å oversette det i klar museumsformidling Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt lyst til å arbeide i en institusjon i forandring og utvikling Gode datakunnskaper God engelsk og norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig Solid og relevant realerfaring og dokumentert kunnskap vil kunne kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner. God innsikt i samtidskunstfeltet og/eller jugendstilen innenfor arkitektur, design og kunst er en fordel.    Personlige egenskaper: Solid og dokumentert gjennomføringsevne. Gode mellommenneskelige egenskaper. Selvstendig og ansvarsbevisst. Løsningsorientert, systematisk og fleksibel. Stor arbeidskapasitet.   Vi tilbyr: Lønn etter avtale, stillingskode 1434, VIRKE tariff Hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø åpent for utvikling   Institusjonen har i dag offentlig tjenestepensjon KLP.  Søknadsfrist: 1. februar 2018 Søknad med CV sendes: post@jugendstilsenteret.no   Ønsket tiltredelse: 12. mars 2018. Vikariatets avslutning: 10. mai 2019. Referanser og attester vil først bli etterspurt ved innstilling til stillingen.    For mer informasjon: kurator formidling Solfrid Otterholm, tlf 47459122 / solfrid@Jugendstilsenteret.no direktør Gro Kraft, tlf 97404702 / gro@jugendstilsenteret.no fagforeningsleder/kurator Benedikte Holen, tlf 47455706 / benedikte@kunstmuseetkube.no  
09.01.18 10:22
OG JEG SKAL TA DEG MED TIL PARADISET, 4.5.-30.12.2018
OG JEG SKAL TA DEG MED TIL PARADISET, 4.5.-30.12.2018
Kunstnere: Awst&Walther, Mona Hatoum, Alexander Kosolapov, Michael Takeo Magruder, Elin Melberg, Rabih Mroué, Tito Salina & Irwan Ahmatt, Andres Serrano, Wael Shawky, Elisabeth Ohlson Wallin, Erkan Özgen med flere. Kuratorer: Benedikte Holen og Tove Lande Sted: KUBE «Og jeg skal ta deg med til Paradiset» er Jugendstilsenteret og KUBEs hovedsatsning i 2018. Utstillingen består av innlånte verk av internasjonale samtidskunstnere, og skal vises i avdelingen KUBEs utstillingslokaler i perioden 4.mai-30.desember 2018. Utstillingen tar utgangspunkt i religion i samtidskunsten, med fokus på martyriet i kristendom og islam; døden, veien til paradiset og det evige liv. Hvorfor er mennesker villige til å dø for sin tro? Kan det være begrunnet i samvittighet, rettferdighet eller kjærlighet? Utstillingen tar for seg ulike aspekter ved forestillingen om både den historiske og samtidige martyren og martyrhandlingen. Vi lever i en tid der teknologi muliggjør effektiv spredning av religiøse budskap, og der selvmordsvideoer på internett og martyrplakater i gatene i krigsherjede områder formidler martyrenes handlinger. Flere av verkene i utstillingen kan sees i lys av denne utviklingen, mens et annet relevant perspektiv er effektene av de hellige krigene som føres i religionenes navn. Verk som tilbyr alternative perspektiver på historiske hendelser, etablerte fremstillinger og forestillinger er representert, sammen med arbeider som spenner fra eksplisitte ytringer til mer poetiske og åpne visualiseringer av ideen om det jordiske og himmelske paradiset. Hensikten med utstillingen er ikke å vise religiøs kunst, men å presentere en sammenstilling av arbeider som på ulike måter forholder seg til en religiøs tematikk. Religion er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene i vår tid, og vi ønsker å presentere kunstverk som reiser og utforsker sentrale spørsmål relatert til religion som et tidsaktuelt tema, og som inviterer til videre refleksjon. Publikum inviteres inn til en viktig og demokratisk religionsdialog i museet. Museet blir en arena der tro, religiøse forestillinger, fundamentalisme og religiøs propaganda kan diskuteres gjennom en komparativ tilnærming. Dette blir den første museumsutstillingen i Norge med et spisset fokus på tematikken. Utstillingens faglighet og rekkevidde styrkes gjennom en publikasjon, samt en rekke formidlingstiltak som foredrag og andre arrangementer relatert til tematikken. 
08.01.18 11:02
Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Kurator: Tove Lande Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. Et presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen vil utgjøre hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Ragnhild Aamås: Flyt - Vestlandsutstillingen 2018, 24.8.-7.10.2018
Ragnhild Aamås: Flyt - Vestlandsutstillingen 2018, 24.8.-7.10.2018
Kunstner: Ragnhild AamåsKurator: Randi Grov Berger Produsent Jugendstilsenteret og KUBE: Benedikte Holen Sted: Overlyssalen
Ragnhild Aamås arbeider undersøkande og metodisk, i formsjangrar som collage, skulptur, foto, appropriasjon, tekstopplesing og lyd. Verka hennar har eit minimalistisk uttrykk og er svært tett knytt til hennar eigne tekstar. Ho er oppteken av rammene til det offentlege og det private, og vil blant anna arrangere samtalar og lesegrupper i samband med utstillinga. Sjølv skriv Aamås: Vi er vant til å tenke at det er vegar, tunnellar og toglinjer som lagar forbindelsar, ein essensiell infrastruktur for å nå fram. Men lenge før vegar, medan skogar gjorde innlandet fjernare enn kyststripa, medan rutene gjekk over snaufjellet, var sjøen den beste reisevegen.  I utstillinga “Flyt” undersøker eg etterverknaden av oppbrot, heimstadleiting og tilhøyrsle mellom to kontinent, to byar skild av hav. Og biletverda som omgjev desse hendingane.

"Flyt" er ei undersøkande utstilling om kva ikonografiske markørar sitter igjen i ei konsolidering og samtidig oppbrotsfase, der det tradisjonelle vert hogd i stein, der det før har vore tradert, skifteleg og munnleg. 

Separatutstillinga vert kuratert av Randi Grov Berger og inngår i Vestlandsutstillingen 2018 (VU18), ei annleis utgåve av den tradisjonelle landsdelsutstillinga. VU18 består av seks separatutstillingar, og inkluderer visningsstadane Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i samarbeid med Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund Kunstforening, Jugendstilsenteret og KUBE, Entrée og Kunsthall Stavanger. VU18 presenterer kunstnarane Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog og kunstnarduoen Blomgren & Skuladottir, som samla utgjer ein breidde i det som skjer på den vestlandske kunstscena.

Ragnhild Aamås (f. 1984, Volda) bur og arbeider i Oslo. Aamås er utdanna ved Central Saint Martins College of Art and Design i London, Kunsthøgskolen i Oslo og har i tillegg utdanning innan arkeologi frå Universitetet i Oslo. Aamås er med å drive det kunstnarstyrte visningsrommet Podium (etabl.2003) i Oslo, saman med kunstnarane Ignas Krunglevicius og Ayatgali Tuleubek.  
08.01.18 09:13
spisestuen
spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
 
Spisestuen i Apotekergaarden er godt bevart, med orginale møbler og japanske papirtapeter. Her har ikke arkitekten overlatt noe til tilfeldighetene. I spisestuen kan man legge merke til at alle møblene er tegnet til rommet. Dette representerer det vi kaller et Gesamtkunstwerk, et totalkunstverk, der arkitekten har bestemt hele rommets utforming: fra taklister og brystningspanel til bord og stoler. Til og med buffetens messingbeslag er spesielt laget for dette interiøret. Spisestuen er tegnet av Hagbarth Schytte-Berg (1860-1944) og den er stilmessig beslektet med arkitekt Henrik Bulls interiør tegnet til Stockholmsutstillingen i 1897. I motsetning til tradisjonelle dragestilsmøbler er ornamentikken her blitt enklere: den er her konsentrert til møbelets mest sentrale ledd. Møblenes hovedformer er fremhevet og ornamentikken er mer underordnet. Spisestuen er trolig utført av snekkermester Anton Helseth.  
20.06.14 13:24
Publikumsrekord
Publikumsrekord
I løpet av 2017 besøkte i overkant av 40 000 Jugendstilsenteret og KUBE. Dette er et resultat av et målrettet arbeid med å gjøre museet mer relevant nasjonalt og mer synlig lokalt.  Det er det andre året på rad med publikumsrekord for museet.De senere årene har vi styrket vårt kunstfaglige program og gjort museet mer tilgjengelig for publikum gjennom utvidede åpningstider og et bredere formidlingstilbud. Takk til alle kunstnerne som gjorde sine prosjekter hos oss i løpet av 2017, og til vårt fantastiske publikum for engasjement og oppslutning. Også i 2017 la vi mesteparten av våre utstillingsressurser i en kurv og produserte den retrospektive utstillingen ”Vintersolverv”, som viste malerier fra Ørnulf Opdahls kunstnerskap. Utstillingen bidro til fjorårets rekordbesøk. Flere publikummere besøkte begge bygg, og det ble solgt flere billetter ved resepsjonen i KUBE i år enn i fjor. Høstens performanceprogram virket også positivt inn på besøkstallet. Performancene fant sted både i museet og i uterommet. Ved å legge programmeringen utenfor egne bygg når vi nye og mer differensierte publikumsgrupper. Cruisetrafikken i Ålesund har også sitt å si for besøkstallet, og vi opplever et jevnt og økende publikum fra denne gruppen. I tillegg til den overordnede programmeringen i 2017 har vi også tilbudt publikum et variert arrangementsprogram. "Lyset på lenger"-kveldene bød på mange høydepunkter, og vårt ordinære formidlingstilbud hadde også økt oppslutning. En rekke nye publikumsgrupper sto i fokus, blant annet gjennom nysatsningene Seniorsalong og Babyomvisning.
08.01.18 14:55
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no