FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Nye verk fra samlingen, 8.6.-30.12.2018
Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. En presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen utgjør hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Ragnhild Aamås: Flyt - Vestlandsutstillingen 2018, 24.8.-7.10.2018
Ragnhild Aamås: Flyt - Vestlandsutstillingen 2018, 24.8.-7.10.2018
Kunstner: Ragnhild AamåsSted: Overlyssalen Ragnhild Aamås
Flyt
24.08- 07.10, 2018 Vi har ikkje noko godt norsk ord for spoken word. Språkhending? Ordframføring? Ragnhild gjer uansett si eiga greie. På lydopptaka er stemma syngande og glir friksjonsfritt mellom fleire språk. Det er noko i stemma som samsvarar med dei andre verka hennar. Noko både attkjennbart og framandt? Noko vilt og opprørsk og samstundes strengt formmessig? Noko som alltid snakkar med fleire stemmer? Noko springande og samstundes meiningsmetta? Eg har sett for lite av det ho gjer. Vi bur i kvar vår by. Fråflyttarar som berre glimtvis sjåast. Og likevel. Kunsten og verda. Det brenn. Under auga brannen. * I utstillinga Flyt undersøker Ragnhild Aamås etterverknaden av oppbrot, heimstadleiting og tilhøyrsle mellom kontinent skilde av hav, og biletverda som omgjev desse hendingane.
 
Ragnhild Aamås (f. 1984, Volda) bur og arbeider i Oslo. Ho arbeider undersøkande og metodisk, i formsjangrar som collage, skulptur, foto, appropriasjon, tekstopplesing og lyd. Verka hennar har eit minimalistisk uttrykk og er svært tett knytt til hennar eigne tekstar. Ho er oppteken av rammene til det offentlege og det private. Aamås er utdanna ved Central Saint Martins College of Art and Design i London, Kunsthøgskolen i Oslo og har i tillegg utdanning innan arkeologi frå Universitetet i Oslo, med fordjuping i filosofi. Aamås er med å drive det kunstnarstyrte visningsrommet Podium (etabl.2003) i Oslo, saman med kunstnarane Ignas Krunglevicius og Ayatgali Tuleubek. I september er ho aktuell ved bokmessa MAD i Paris, som del av PUB (Torpedo Press og Eller med a) si deltaking der. Utstillinga er kuratert av Randi Grov Berger og inngår i Vestlandsutstillingen 2018, ei annleis utgåve av den tradisjonelle landsdelsutstillinga. VU18 består i år av seks separatutstillingar, og inkluderer visningsstadane Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i samarbeid med Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund Kunstforening, Jugendstilsenteret og KUBE, Entrée og Kunsthall Stavanger. VU18 presenterer kunstnarane Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog og kunstnarduoen Blomgren & Skuladottir, som samla utgjer ein breidde i det som skjer på den vestlandske kunstscena. * Utdrag frå essayet ’Eit større regn’, skrevet for utstillinga av Kaisa Aglen. Utstillinga er støtta av Norsk Kulturråd. Vestlandsutstillingen er støtta av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
08.01.18 09:13
spisestuen
spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I Jugendstilsenteret andre etasje finner du Apoteker Øwres staselige spisestue, nennsomt restaurert og dekket til fest. Det helhetlige designet er typisk for jugendstilen.Jugendstilsenteret holder til i "Apothekergaarden" som sto ferdig i 1907. Dette er ett av ti bygg som er fredet fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund i 1904. Det ble tegnet for familien Øwre, og hadde funksjon som kombinert apotekutsalg og bolig. Huset er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), og er et monumentalbygg i jugendstil, med asymmetrisk oppbygning, myke overganger og varierte vindusformer. Bygget er rikt dekorert både ute og inne i stein, tre blyglass og smijern. Den helhetlige ornamentikken fungerer som et godt eksempel på en særnorsk jugendstil inspirert av dyreornamentikk fra norsk middelalder i kombinasjon med samtidens internasjonale strømninger. I jugendstilperioden var tanken om det totale kunstverk et sentralt prinsipp. Arkitektur, design og kunst skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen i en overordnet harmoni. Ønsket var å gjøre alle kunstartene likeverdige etter århundrer med diskusjon omkring deres hierarki. Spisestuen er i likhet med offisinet, trappeløpet og hallen tegnet og nøye planlagt av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg: fra taklister og brystningspanel til spisestuemøblement. Studerer man interiøret kan man kjenne igjen overordnede elementer fra resten av arkitekturen. Spisestuen er utformet i lys eik, og fremstår i dag i stor grad som uendret siden ferdigstillingen. 
20.06.14 13:24
DEN VAKRE JUGENDSTILEN
DEN VAKRE JUGENDSTILEN
Jugendstilsenteret fast utstilling
   I jugendstilsenterets 2. etasje finner du gjenstandsutstillingen "Den vakre jugendstilen". Epoken som fikk navnet Art Nouveau, eller Jugendstil, var intens i sitt uttrykk men kortvarig i tid (1890-1914). Jugendstilen var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet. Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje. I utstillingen "Den vakre jugendstilen" kommer mangfoldet i jugendstilen til syne, slik det kom til uttrykk i pynte og bruksgjenstander og kvalitetsarbeider i ulike materialer. Fra reklameplakater til møbler, glass og tekstiler. Utstillingen viser en rekke arbeider av fremstående norske og europeiske jugendstilkunstnere som Gerhard Munthe,  Edvard Munch, Henrik Bull, Gustav Gaudernack, Émile Gallé, Toulouse-Lautrec, Josef Hoffmann, Henry van de Velde og Archibald Knox.
24.06.12 01:35
OG JEG SKAL TA DEG MED TIL PARADISET, 4.5.-30.12.2018
OG JEG SKAL TA DEG MED TIL PARADISET, 4.5.-30.12.2018
Kunstnere: Awst&Walther, Ditte Ejlerskov & Johan Furåker, Mona Hatoum, Alexander Kosolapov, Michael Takeo Magruder, Elin Melberg, Rabih Mroué, Tito Salina & Irwan Ahmett, Andres Serrano, Wael Shawky, David Shrigley, Bill Viola, Elisabeth Ohlson Wallin, Erkan Özgen.
Sted: KUBE «Og jeg skal ta deg med til Paradiset» er Jugendstilsenteret og KUBEs hovedsatsning i 2018. Utstillingen består av innlånte verk av internasjonale samtidskunstnere, og skal vises i avdelingen KUBEs utstillingslokaler i perioden 4.mai-30.desember 2018. Utstillingen tar utgangspunkt i religion i samtidskunsten, med fokus på martyriet i kristendom og islam; døden, veien til paradiset og det evige liv. Hvorfor er mennesker villige til å dø for sin tro? Kan det være begrunnet i samvittighet, rettferdighet eller kjærlighet? Utstillingen tar for seg ulike aspekter ved forestillingen om både den historiske og samtidige martyren og martyrhandlingen. Vi lever i en tid der teknologi muliggjør effektiv spredning av religiøse budskap, og der selvmordsvideoer på internett og martyrplakater i gatene i krigsherjede områder formidler martyrenes handlinger. Flere av verkene i utstillingen kan sees i lys av denne utviklingen, mens et annet relevant perspektiv er effektene av de hellige krigene som føres i religionenes navn. Verk som tilbyr alternative perspektiver på historiske hendelser, etablerte fremstillinger og forestillinger er representert, sammen med arbeider som spenner fra eksplisitte ytringer til mer poetiske og åpne visualiseringer av ideen om det jordiske og himmelske paradiset. Hensikten med utstillingen er ikke å vise religiøs kunst, men å presentere en sammenstilling av arbeider som på ulike måter forholder seg til en religiøs tematikk. Religion er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene i vår tid, og vi ønsker å presentere kunstverk som reiser og utforsker sentrale spørsmål relatert til religion som et tidsaktuelt tema, og som inviterer til videre refleksjon. Publikum inviteres inn til en viktig og demokratisk religionsdialog i museet. Museet blir en arena der tro, religiøse forestillinger, fundamentalisme og religiøs propaganda kan diskuteres gjennom en komparativ tilnærming. Dette blir den første museumsutstillingen i Norge med et spisset fokus på tematikken. Utstillingens faglighet og rekkevidde styrkes gjennom en publikasjon, samt en rekke formidlingstiltak som foredrag og andre arrangementer relatert til tematikken.  Kuratorer: Benedikte Holen og Tove Lande
08.01.18 11:02
Åpningstider og priser 
Åpningstider og priser 
Mai-september

Mandag: 10-17 Tirsdag: 10-17 Onsdag: 10-17 Torsdag: 10-20  Fredag: 10-17 Lørdag: 10-17 Søndag: 10-17  Søndagsomvisinger Hver søndag fra mai til september er det omvisning i en av museets utstillinger inkludert i billetten. Kl 13.00 er det omvising på norsk og kl. 14.00 på engelsk. Se under for full oversikt. Priser Voksen 85, student 50, honnør 70, gruppe (min.10) 70 pr. person. Gratis for alle under 18 år. Gratis for barnehager og skoleelever - besøk avtales på forhånd. Billetten gjelder for begge bygg.   Tidsmaskinen Om du vil være sikret et besøk i multimediaprogrammet, Tidsmaskinen må den reserveres i forkant av besøket. Send en e-post til post@jugendstilsenteret.no   Omvisninger Ved åpne annonserte omvisninger kjøper du inngangsbillett. En privat omvisning i museets åpningstider koster 1500 kr. Vi legger også til rette for omvisninger på kveldstid, disse koster 2000 kr. Omvisningen varer i ca. 45 minutter, og det er plass til maks 25 personer i gruppen. Bestilling må gjøres senest en uke i forveien til formidling@jugendstilsenteret.no. Omvisinger inkludert i billetten: Juli 1. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 8. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 15. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 22. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 29. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 August 5. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 12. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 19. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 26. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 September 2. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 9. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 16. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00 23. KUBE 13.00 // Jugendstilsenteret 14.00 30. Jugendstilsenteret 13.00 // KUBE 14.00
30.07.12 20:15
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no