FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

FÜrstarkivprosjektet

Vi ønsker å digitalisere og publisere så mye som mulig av Fürstarkivet. Det er snakk om en unik samling av dokumenter som forteller historien ikke bare om arkitektur og jugendstil men om samfunnshistorie, teknologi, litteratur og mye annet. Arbeidet med å ordne, digitalisere og publisere er igangsatt og i denne bloggen vil vi fortelle om hvordan arbeidet går fremover, hva vi gjør og hva vi oppdager. Ønsket er ikke bare å informere, men også å dokumentere arbeidet og skape en slags historikk. De siste nyhetene ligger øverst på denne siden, fulgt av annen informasjon, og nederst nyheter tilbake i tid. 

MARS 2017

Detalj for Borgund kirke i Ålesund, tegnet av Hans Backer Fürst i 1904. Tegningene av Borgund kirke vil snart publiseres på Digitalt Museum.
Detalj for Borgund kirke i Ålesund, tegnet av Hans Backer Fürst i 1904. Tegningene av Borgund kirke vil snart publiseres på Digitalt Museum.

Vi er bare halvveis inn i måneden, men her er mye nytt. Nå kan du se tegninger av mange av Fürst-brødrenes bygninger på Digitalt Museum, og  vi vil snart publisere flere. Vi har også begynt å ordne flere av prosjektene, og kan vise noen eksempler på tegninger av Steen & Strøm i Oslo fra 1898. 

FEBRUAR 2017

Henrik Frisak Fürst, sønn av Hans Backer Fürst, og fire yngre familiemedlemmer deltok i et hyggelig og svært interessant intervju hjemme hos Henrik på Ullern i Oslo.
Henrik Frisak Fürst, sønn av Hans Backer Fürst, og fire yngre familiemedlemmer deltok i et hyggelig og svært interessant intervju hjemme hos Henrik på Ullern i Oslo.

Mye har skjedd denne måneden. Vi har intervjuet Hans Backer Fürsts eldste sønn Henrik Frisak Fürst, som har fortalt om faren og arbeidet hans. Og ikke minst, vi har begynt arbeidet med arkivet, med god støtte fra IKA Møre og Romsdal og flinke frivillige! 

hva arkivet inneholder

Vi har ikke ordnet hele arkivet ennå, men vet at det inneholder prosjektene som brødrene Fürst har arbeidet med, og en del privat korrespondanse, dagbøker, studienotater, fotografier, manuskripter og andre dokumenter. Arkivet er en viktig kilde til informasjon både for de som er interessert i kultur og arkitektur, og for forskere i mange felt, som for eksempel byggeteknikk, kunst- og arkitekturhistorie, samfunnshistorie, litteraturhistorie, samfunnsøkonomi og mye annet.

SKISSER OG TEGNINGER

tre.png

Tegningene og skissene som vises her er ikke ordnet og digitalisert ennå, og vi vet ikke alltid hvem av de to brødrene som har utført hvilke. Noen ganger har begge brødre arbeidet på samme prosjekt, og ikke alle tegninger er signert. Men de gir et inntrykk av hva vi kan finne i arkivet, og som vil bli gjort tilgjengelig i Arkivverkets og Digitalt Museums nettsider om ikke så altfor lenge. 

JANUAR 2017

tegnebok.png

Hva finnes i arkivet, og hvordan kan vi ta fatt på arbeidet? Dette er det vi har forsøkt å finne ut i januar

annabackererindringer.pdf

Design og CMS: Osberget.no