FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
"åpent atelier" - kunstmuseet kube tilbyr atelierplass i februar/mars 2015
I halvannen måned i februar/mars 2015 vil Overlyssalen i kjelleren på Kunstmuseet KUBE gjøres om til et atelier for kunstnerisk produksjon, og nå inviterer vi profesjonelle kunstnere med tilknytning til Møre og Romsdal til å søke om atelierplass.Vi ønsker alle profesjonelle kunstnere med tilknytning til fylket velkommen til å søke om en midlertidig atelierplass ved Kunstmuseet KUBE. Innenfor museets åpningstid er dørene til Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE åpne, slik at publikum kan se nærmere på kunstnerens arbeid. Det er derfor en fordel om du er komfortabel med å snakke om din egen arbeidsprosess. Atelieret kan deles mellom flere kunstnere. Vi tilbyr:  Gratis bruk av lokaler på 85m2 - enkelt innredet med arbeidspult og et lite sofahjørne Internettilgang Naturlig dagslys fra vinduer i himling Tilgang til vann Muligheten til å vise frem arbeider under utvikling for et publikum og slik promotere sitt arbeid Inspirerende omgivelser med et kreativt fagmiljø Eksponering på våre nettsider og i sosiale medier Faglig og sosial markering av periodens oppstart/slutt

Kunstner betaler ingen leie, men må selv medbringe alt nødvendig utstyr og materiale til sin produksjon. Kunstner forplikter seg til å være tilgjengelig for publikum når hun/han arbeider på atelieret og synliggjøre sitt arbeid. Dette kan i noen tilfeller også inkludere besøk av skoleklasser. Arbeidstiden må være innenfor museets åpningstid og kan kun avvikes etter avtale med museets ansatte. Vi har dessverre ikke anledning til å dekke kost og losji.
Etter avtale kan det bli aktuelt med en åpen presentasjon/familieverksted eller annet ledet av kunstneren i løpet av perioden. Dette vil honoreres etter avtale.
Arbeidet som utføres i lokalet må ikke være av en slik karakter at det forringer tilstanden på lokalets vegger, tak og gulv, ettersom det skal benyttes til utstillinger som vanlig i etterkant av atelieroppholdet. Arbeidet må heller ikke være støyende slik at det forstyrrer publikums opplevelse av utstillingene, eller de ansattes arbeidsforhold.
Send en kortfattet presentasjon på epost av deg selv og ditt virke, dokumentasjon av ditt kunstneriske arbeid, CV, samt en kort beskrivelse av hva du vil bruke tiden i Overlyssalen på. Samle alle dokumenter i en pdf-fil.

SØKNADSFRIST 10. DESEMBER 2014!

post@kunstmuseetkube.no
Telefon: +47 70 10 49 70
31.10.14 13:33
I veke 43 - 45 har vi kultursekktilboda "Jugendfeber" og verkstad i utstillinga "rom uten tittel"
I desse vekene tek vi imot mange hundre elevar som får vere med på både ei heilt spesiell vandring på Jugendstilsenteret og omvisning og verkstad i utstillinga på Kunstmuseet KUBE.  Opplegget er eit samarbeid med Kultursekken i Møre og Romsdal og Happy Monks, og følger ein oppsett turneplan. I desse vekene opnar museet for vanleg publikum noko seinare enn vanleg, omtrent klokka 12:30.  Jugendfeber Kvifor er nokre menneske så glade, ja mest sjuke, etter gamle hus, møblar og gjenstandar. Kva er det som gjer at nokre føler kjærleik ved fyrste blikk på eit gamalt bord eller ein stol? Er det det dei runde kantane? Dei mjuke linjene i beina? Treverket i den glatte bordplata? Eller er det kjensla av at gjenstanden gøymer historier om menneske som ikkje finst lengre? Skodespelar Inger Bakke tek publikum med på ei oppdagingsferd inne i Apotekergården. På ferda gjennom huset, møter publikum karakterar med jugendfeber. Dei har ikkje mykje anna til felles, men dei har alle ein feberheit kjærleik til gjenstandar som er utforma i jugendstil. Jugendfeber er eit leikent møte med Jugendstilsenteret sine mange rom og gjenstandar. Kva skjer når vi ser på Jugendstilen med nye briller? Kva kan ”skjønnheit” og kunst vere? Og kva er vitsen? Denne framsyninga skjer i Apotekargården på Jugendstilsenteret og tar 45 minutt. Karstein Solli – regi og tekst
Inger Bakke – regi og tekst
Solveig Fagermo – scenografi
Stian Omenås - musikk Rom uten tittel - May Bente Aronsen/ Harald Fenn May Bente Aronsen skaper store tekstilarbeid. Ho nyttar ofte lamellar med mellomrom, som til saman skaper ein større heilskap.  Lys og skygge, rytme og gjentakelse av geometriske former pregar kunsten til May Bente Aronsen. Sett frå sida ser ein gjerne sirklar og andre former. Sett rett forfra kan ein sjå igjennom kunstverket, som endrar seg alt etter kvar i romet ein betraktar det ifrå. I Harald Fenn sine bilete kan ein ane eit uskarpt landskap av fjord og fjell i duse fargar i bakgrunnen, medan det i forkant ofte er forstyrrande former, som ein ikkje heilt kan sjå kva er, ofte i sterke fargar. Kva er det ein ser her? Kven er det som ser? Elevane vil bli kjent med kunst av to norske kunstnarar som jobbar i stort format og ofte med utsmykkingsprosjekt både i private og offentlege bygg. Etter omvisning i utstillinga vil elevane ta del i ein verkstadsbasert aktivitet der dei vil få skape eigne arbeid i stort format. Dei vil få jobbe med geometriske former og tekstil. Og dei vil få lære om virkemiddel som gjentakelse, rytme, lys, skygge og balanse.
09.05.14 14:22
  OPPLEV JUGENDSTILSENTERET
Jugendstilsenteret tilbyr GRATIS omvisning til barnehager og skoleklasser. Våre undervisningsopplegg Bybrannen i 1904 og livet i Ålesund - og Ålesund og den europeiske jugendstilen tilpasses ulike klassetrinn og spesielle ønsker. En tur med vår tidsmaskin er alltid inkludert.PRISER FOR PRIVATE GRUPPER:  I åpningstiden med egen guide:75 kr per person/gruppe 60 kr per person (min. 10 pers.) +  500 kr for egen guide Etter stengetid: 140 kr per person, guide er inkludert (min. 10 pers.). Det er mulig å kombinere undervisningsopplegg på Jugendstilsenteret med omvisning på Kunstmuseet KUBE, og/eller med et besøk i vår kafé. KONTAKT FORMIDLINGSAVDELINGEN:  
Rita Slotterøy, telefon: 40 41 68 04 , rita@jugendstilsenteret.no
Ingvil Eilertsen Grimstad, telefon : 70 10 49 79, ingvil.grimstad@jugendstilsenteret.no  
29.06.12 19:27
2014: Utstillinger kunstmuseet kube og jugendstilsenteret
Høst og vinter 2014: JAPONISME PÅ NORSK
Jugendstilsenteret, 27.09.2014 - 15.02.2015
MAY BENTE ARONSEN OG HARALD FENN  - Rom uten tittel
Tekstil og maleri
Kunstmuseet KUBE, 13.09 - 31.12.2014. Åpning fredag 12. september.
LARS CHRISTIAN ISTAD
Kunstmuseet KUBE, NB! Ny DATO 18.10.2014 - 01.02.2015 Tidligere i år: NATUR PÅ NORDVESTLANDET
Kunstmuseet KUBE, 16.06.2012 –21.09.2014 SKYGGESPILL - DET POLARE LANDSKAP
Gjertrud Hals, Hardy Brix og Odd Marakatt Sivertsen
Kunstmuseet KUBE, 18.01 - 09.03.2014 JUGENDSTILENS NATUR
Utstilling fra Réseau Art Nouveau Network/Jugendstilsenteret
Kunstmuseet KUBE, 22.03 - 11.05.2014 Vestlandsutstillingen 2014 - Den enes brød en annens død
Kollektivutstilling
Kunstmuseet KUBE, 05.04 - 27.04.2014 SOMMERUTSTILLINGEN 2014/in a lonely place
Tematisk gruppeutstilling
Kunstmuseet KUBE, 24.05 - 31.08.2014  
26.04.12 15:55

KULTURKVARTALET @Kulturkvartalet Lasting...

MAY BENTE ARONSEN & HARALD FENN: ROM UTEN TITTEL 13.9.-31.12.2014
I høstens første utstilling ved Kunstmuseet KUBE viser vi arbeider av May Bente Aronsen (f.1962) og Harald Fenn (f.1963), to sentrale kunstnere i det norske kunstfeltet. I Rom uten tittel møtes deres arbeider for første gang i en utstilling.Det er flere berøringspunkter i deres arbeider, og satt sammen i en utstilling vil disse kunne tilføre hverandre nye dimensjoner. May Bente Aronsen er en av Norges fremste tekstilkunstnere. Gjennom flere år har hun utviklet en egen teknikk for å skape monumentale og romlige arbeider i filt som utfordrer betrakterens persepsjon med sin bruk av lys, skygge og geometriske former. Formene i de store veggteppene skjæres ut for hånd, og med stor presisjon skaper hun ut former som gir en illusjon av at filtteppene er tredimensjonale.  Hennes arbeider fremstår dynamiske og bevegelige, og slik spiller hun aktivt på kontrastene mellom flate og dybde.

Harald Fenns arbeider tilhører landskapstradisjonen, men han skaper ikke tradisjonelle landskapsmalerier. Han forholder seg til maleriets ulike tradisjoner, og bildene hans rommer diskusjoner og refleksjoner rundt maleriets egenskaper og muligheter. Figurative landskapsskildringer danner det grunnleggende elementet i bildene til Fenn, og disse brytes opp av mer abstrakte fargefelt som markerer bildets flate. Han går aktivt inn i motsetningspar som natur/kultur, dybde/flate og kaos/orden, og bruker disse for å peke på det kulturelle blikket på naturen. Harald Fenn har en intellektuell tilnærming til maleriet, med mer og mindre åpenbare kunsthistoriske- og teoretiske referanser. Samtidig gir hans malerier betrakteren en høyst visuell og direkte sanselig erfaring gjennom de sterke visuelle virkemidlene han benytter. 

Utstillingen er produsert ved Kunstmuseet KUBE.
Utstillingen vises i Kunstmuseet KUBEs 1. og 2.etg. Se kunstnernes hjemmesider: Harald Fenn og May Bente Aronsen
26.06.14 14:52
japonisme på norsk
I utstillingen "den bevegelse som fra japan går over europa nu" har vi stil spørsmålet: Hvordan lar impulsene fra Japan seg skrive inn i en kontekst av norsk nasjonsbygging? Med utgangspunkt i verk av sentrale kunstnere ønsker vi med denne utstillingen å få frem nye aspekter ved norsk art nouveau.Utstillingens tittel skriver seg fra den norske kunstneren Gerhard Munthe (1849 – 1929), og peker på en av de viktigste impulsene i europeisk kunst fra midten av 1800-tallet til noen tiår inn på 1900-tallet. I 1854 åpnet Japan sine grenser for omverdenen etter to hundre års isolasjon. Dette førte til en japan-kult blant europeiske kunstnere som i 1860 – 1870-årene fikk benevnelsen japonisme. Denne inspirasjonen fra Japan dannet ikke en egen stil, men fikk stor betydning for flere stilretninger innen europeisk kunst. I 1880 – 1890-årene ble japonismen en viktig del av art nouveau-stilen, som i Norge hadde sitt sterkeste nedslagsfelt i perioden omkring 1890 – 1910. Tidsmessig falt dette sammen med Norges kamp for selvstendighet, en kamp som kulminerte med Unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. Norsk art nouveau ble i stor grad preget av dette nasjonale prosjektet. Kunsten ble sett som et viktig redskap i nasjonsbyggingen, knyttet til identitet og stedsforståelse. Tradisjonelt har man lagt særlig vekt på inspirasjonen fra vikingtiden og middelalderen som kilde til forståelse av den norske art noveau-kunsten. Denne utstillingen tar for seg koblingen mellom art nouveau-stilen, nasjonsbyggingsprosjektet og den japonistiske bevegelsen slik den kom til uttrykk i norsk art nouveau. Med utgangspunkt i kunstneren Gerhard Munthe, som regnes som en lederfigur for den japonistiske bevegelsen i Norge, peker utstillingen på forbindelseslinjer mellom japonismen og den norske art nouveaus najonale karakter i form av valg av teknikker, motivkrets, format og materialvalg. Nye ideer og impulser Perioden rundt forrige århundreskifte betegnes ofte som ”tidsskriftenes og avisenes tidsalder”, hvor både utvalg og tilgjengelighet økte betraktelig. Dette bidro i sin tur til en rask og stor utbredelse av nye ideer og impulser. Med utviklingen av blant annet jernbanenettet ble det også lettere å reise enn tidligere. Norske art nouveau-kunstnere var godt orientert om den japonistiske bevegelsen. På sine studiereiser til kontinentet besøkte de de store europeiske utstillingene med japansk kunst, som de store verdensutstillingene. De knyttet også kontakt med sentrale personer innen japonisme og art nouveau, som Samuel Bing (butikk og tidsskrift) og Louis Gonse (tidsskrift). Den danske forfatteren Karl Madsens bok ”Japansk Malerkunst” som kom ut i København i 1885 var også en viktig inspirasjonskilde for de norske art nouveau-kunstnerne. Store biblioteker som Kunstindustrimuseets bibliotek i Oslo sørget også for tilgang til kunnskap om japansk kunst gjennom innkjøp av litteratur om japansk kunst, som flerbindsverket Japanische Textilornamenten (Berlin 1982).   Lar impulsene fra Japan seg skrive inn i en kontekst av norsk nasjonsbygging? Et interessant spørsmål i denne utstillingen er hvordan impulsene fra Japan lar seg skrive inn i en kontekst av norsk nasjonsbygging. Den viktigste forklaringen på dette finner vi trolig i den japanske kunstens forhold mellom de ulike kunstartene. I motsetning til den tradisjonelle holdningen i europeisk kunst skilte man i Japan ikke hierarkisk mellom kunstartene. Denne likeverdstanken harmonerte med en av de viktigste idéene innen art nouveau-stilen om at alle kunstartene skulle spille sammen og danne ”gesamtkunstverk” – det totale kunstverk. Den japanske kunstens vektlegging av kunsthåndverk harmonerte også godt med de norske art nouveau-kunstnernes  anvendelse av folkekunsten som kilde til etableringen av et eget ”norsk” uttrykk. Et annet viktig aspekt er imidlertid den japanske kunstens skildring av genuine nasjonale forhold; fra flora og fauna til skildringer av scener fra landskap og hverdagsliv. Dette inspirerte de norske kunstnerne til å løfte frem tilsvarende motiver fra norske forhold. 
  Japonisme på norsk Med utgangspunkt i verk av sentrale norske Art Nouveau-kunstnere undersøker utstillingen hvordan impulsene fra japonismen gjorde seg gjeldende i norsk art nouveau. Ved å sette art nouveau-verk inn i en kontekst ved hjelp av eksempler på japansk kunst i form av objekter innen tekstil, porselen og fargetresnitt ser vi på påvirkningslinjer i form av tilpasninger til norske forhold, som anvendelsen av motiver fra norsk flora, fauna og folkelivsskildringer på japansk manér. Vi ser også på hvordan impulsene fra japonismen manifesterer seg i rene overtakelser fra den japanske kunsten, som diagonalkomposisjonen, den ornamentale flatestilen, det høye, smale formatet hentet fra kakemao-bilderuller, og runde vignetter hentet fra japanske våpenskjold (mon-vignetter).  
31.07.14 15:06

Apotekergata 16, 6004 Ålesund
T: +47 70 10 49 70
post@jugendstilsenteret.no
post@kunstmuseetkube.no

        FØLG OSS PÅ        

            

      

Design og CMS: Osberget.no