Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Restriksjonskunst: Kiyoshi Yamamoto, Kirsty Kross og Brynhild Winther

red-3840x2160.jpg

Et tredelt kunstprosjekt som følge av koronakrisen, september–november 2020

Kulturinstitusjoner verden rundt har, på grunn av sammenbrudd i økonomi og logistikk, måttet utsette, endre og redusere omfanget av planlagte prosjekter, og Jugendstilsenteret & KUBE er intet unntak. Vi har stengt ned et av våre to bygg for visning av kunst og utsatt planlagte prosjekter til 2021. Da pandemiens konsekvenser ble et faktum, hev vi oss rundt og satte sammen et prosjekt med ønske om å kunne snu katastrofeåret 2020 om til noe positivt. En generøs tildeling fra Kulturrådet, fra deres ekstraordinære utlysning av midler i forbindelse med koronakrisen, har muliggjort dette. Målet var å gi kunstnere lønnede oppdrag og å gi publikum i regionen mulighet til å oppleve og engasjere seg i samtidskunst i en periode hvor begrensningene er store og behovet er prekært.

Kunsten er, og skal være fri, og i 2020 har vi alle vært nødt til å være ekstra kreative for å kunne innrette oss etter restriksjonsregimet som pandemien har medført. Prosjektets tittel ble derfor, med en noe ironisk undertone, «Restriksjonskunst». Vi har invitert de tre kunstnerne Kiyoshi Yamamoto, Kirsty Kross og Brynhild Winther til å bidra med nyproduserte kunstverk. Disse tar utgangspunkt i situasjonen vi nå befinner oss i, og vil bli formidlet gjennom alternative kanaler i hele regionen – det er ikke snakk om tradisjonelle utstillinger i eget hus.

Kuratorer for prosjektet er Solfrid Otterholm og Christiane Lieungh.
Prosjektet er støttet av Kulturrådet.


Kiyoshi Yamamoto
16.9.–2.11.

Jugendstilsenteret & KUBEs fasade/ regionen forøvrig.
Framtiderne workshop, Ålesund 15.9. kl. 18.

For Jugendstilsenteret & KUBE er Kiyoshi Yamamotos kunstneriske virke interessant på flere nivåer. Dagens samtidskunstscene speiler jugendstilens fremste kjennetegn: tradisjonelle grenser mellom billedkunsten, kunsthåndverket, design og arkitektur oppløses, og vektleggingen av materialer og håndverk har fått en renessanse. I tillegg er fokuset på natur og bærekraft, som var så sentralt i jugendstilperioden, mer relevant enn noensinne tidligere. Disse elementene er klart til stede i Yamamotos kunstnerskap, og han bidrar med tre kunstverk i prosjektet, «Restriksjonskunst». Det monumentale verket som ikler KUBEs fasade bærer tittelen:

Sammen-
hengende
land
**Hvorfor gjøre i morgen, det man kan gjøre i dag (2020)

I verket ser du årringer fra forskjellige typer norsk treverk som er farget og fotografert. Kiyoshi har i lengre tid brukt treverk som utgangspunkt for maleriske og grafiske undersøkelser av farge. Verket er laget i et 100% resirkulerbart PVC-materiale. I etterkant av visningsperioden i Ålesund vil verket gjøres om til gjenbruksnett, som en del av samarbeidet Yamamoto har med Nordnes Verksteder. Tittelen kan leses som en kommentar til perioden vi nå er inne i. At hele land er underlagt de samme begrensingene representerer et felleskap, men samtidig er man i stor grad isolert i eget hjem. I tillegg uttrykkes handlekraften innenfor hjemmets fire vegger som en parallell til lengselen etter et sosialt og kulturelt liv. Tvetydigheten speiles også i verkets flate, der mykt treverk brått blir avbrutt av en hvit bakgrunn.

På Jugendstilsenterets flaggstang henger verket, Indigo, cochenille og krapp (2020), et monumentalt flagg utført i en tynn silke. Tittelen viser til farger som i sin tid var de foretrukne til flaggproduksjon i forbindelse i opprettelsen av den moderne, demokratiske nasjonalstat, slik som den franske trikoloren med sin fargesymbolikk om «frihet, likhet og brorskap». Disse fargene er også brukt i Yamamotos flagg – i en mer organisk form. Som et bakteppe ligger også misforholdet mellom ulike nasjoners evne til å kontrollere koronaviruset. Flagget er sydd sammen av mindre, fargede silkestykker. Over de to månedene som verket vil henge ute vil det sarte tekstilet over tid bære preg av den viljesterke naturen som omgir oss på Sunnmøre.

Verket, You're Probably Wondering Why I'm Here (2020) tar moderflagget på Jugendstilsenterets flaggstang som utgangspunkt. 100 nylonflagg skal distribueres til samarbeidspartnere og publikum. Flaggene har en klar aktivistisk funksjon i den tiden vi er inne i: den verdensomspennende stengningen av kunstinstitusjoner tydeliggjør den svært sårbare posisjonen som det frie feltet jobber innenfor. Flaggene skal symbolisere mangelen på visningsrom. I tillegg så har det en demokratiserende effekt, gjennom grepet med å få privatpersoner til å flagge for kunsten. Fotballflagg vaier med stolthet på kampdager i nabolag Norge rundt. Kunsten trenger også et flagg, slik at vårt publikum kan demonstrere sin lojalitet til kunstfeltet. Prosjektet vil også, på sitt vis, transformere nabolag til visningssteder og forhåpentligvis skape nysgjerrighet hos et større publikum.

Kiyoshi Yamamoto (f. 1982) bor i Bergen og har sin utdanning fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Escola de Belas Artes, Rio de Janeiro og Saint Martin's School of Arts and Design, London. Yamamoto har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Buskerud Kunstsenter, Heimdal kunstforening, Norske Grafikere og Soft galleri. Hans verk er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen og Norges Ambassade i Brasilia.

www.kiyoshiyamamoto.com


Kirsty Kross

beGJÆR konkurranse (2020)

Performance Jugendstilsenteret & KUBE, Ålesund 3.10. kl. 13-15.
Performance Kunstsenteret i Møre og Romsdal, Molde 10.10.
Performance Kunstforeningen i Kristiansund 11.10. /// Avlyst pga. korona

Kunstnerpresentasjon, Ålesund 1.10. kl. 19.
Framtiderne workshop, Ålesund 6.10. kl. 18.

I kunstverket, beGJÆR konkurranse (2020), har kunstner Kirsty Kross et grunnleggende fokus på samhandling med publikum. Prosjektet tar utgangspunkt i de symbolske betydningene av fisk, brød og gjær. Verket tar form av en «fiskebrød»-bakekonkurranse ved Jugendstilsenteret & KUBE, samt Kunstsenteret i Møre og Romsdal og Kunstforeningen i Kristiansund.

Publikum blir oppfordret til å delta og brødene deres, som skal være formet som fisker, vil bli stilt ut. Dette er et prosjekt alle kan delta i uavhengig av alder, kjønn eller ferdigheter. Alle deltagerne vil under en prisutdelings-seremoni få utdelt en unik gullmedalje og et diplom av Kross sitt alter-ego «The Coral Trout», som igjen er ikledd et fiskebrødkostyme. Performancen i Ålesund ble fulgt av Nørvøy Ungdomskorps, og den i Molde ble fulgt av to jazzmusikere. Musikerne hadde for anledningen fått eksperimentelle instrukser fra «The Coral Trout». Førstepremiene er en middag for to ved et lokalt spisested i de respektive byene.

Fisken har spilt en rolle i en lang rekke religiøse forestillinger, og har gjerne symbolisert fruktbarhet. Gjennom prosjektet stiller Kross spørsmålstegn ved vestens overflod og overforbruk, med temaer som klimakrisens voksende aktualitet og ødeleggelse av hav og fiskebestander som utgangspunkt. Kornet og brødet var ett av menneskehetens store gjennombrudd, og ett av skrittene i retning av den globaliserte verdenen som vi nå lever i – og som koronapandemien er et resultat av. Under fastetradisjonen i jødisk og kristenortodoks påske, blir det kun spist brød uten gjær. Dette fordi gjær blir betraktet som en metafor for det menneskelige egoet, med et utrettelig behov for å hevde seg selv. Brødet uten gjær fungerer i disse tradisjonene som en påminnelse om det å være ydmyk. I vår nye pandemihverdag kan hamstringen av gjær i dagligvarebutikker like i etterkant av koronautbruddet være en mer direkte eksemplifisering av denne symbolikken. Samtidig ser vi nå kanskje konturene av et nasjonalt og globalt samhold i kampen mot koronakrisen.

Kirsty Kross (f. 1974) bor i Oslo. Hun har sin utdanning fra Universität der Künste Berlin og University of Queensland. Arbeidene hennes er blant annet oppført på Bedfellows i Tate Modern London, Bergen Assembly, Østlandsutstillingen, Tenthaus, Oslo Kunsthall, samt i Berlin på Parkhaus Projekts, Galerie Crystal Ball og Galerie Walden. Fra 2000-2010 skapte og opptrådte Kross i musikk/ performancegruppen Team Plastique og turnerte mye over Europa og Australia og opptrådte på arrangementer som Glastonbury og Kunstsalon Berlin.

www.kirstykross.com

Brynhild G. Winther

Rever-ser-bare har(d)e tider (2020)

Kunstnerbok, distribueres gratis til interesserte via Posten i november.
Send e-post til restriksjonskunst@mupsu.no for å sikre deg et eksemplar.


Kunstnerpresentasjon, Ålesund 23.11

I forbindelse med «Restriksjonskunst» inviterte Jugendstilsenteret & KUBE Brynhild G. Winther til å lage en kunstnerbok. Verket har fått tittelen, Rever-ser-bare har(d)e tider (2020) og skal trykkes i ett opplag på 350 eksemplarer. I løpet av november måned vil denne kunstnerboken sendes ut til interesserte via posten. For å sikre deg et eksemplar sender du navn og postadresse til: restriksjonskunst@mupsu.no.

I en periode hvor publikumstilgangen på kunstopplevelser er begrenset, var målet å bringe kunsten hjem til folket i fysisk form. Selv om det å gå til postkassen nærmest har blitt passé i våre dager, vil turen til postkassen denne gangen føre til en kunstopplevelse som omfavner det trykte mediets egenverdi. En kunstnerbok er en kunstnerisk uttrykksform som kan manifestere seg i et vidt spekter av bokformatet, noen mer klassiske mens andre mer eksperimentelle. Kunstnerboken er gjerne trykt i et begrenset opplag, og dette gjør den til et egnet format til å lett kunne spre kunstneriske ideer - også utenfor visningsrommets tradisjonelle vegger. Winthers kunstnerbok kommer til uttrykk som en Fanzine. Begrepet Fanzine har vært i bruk siden midten av 1900-tallet for å beskrive utgivelser beregnet på tilhengere av et lite, ofte smalt og tidvis aktivistisk, kulturelt fenomen.

Tematisk tar verket utgangspunkt i pandemien som herjer, og retter oppmerksomheten mot misforholdet mellom menneskene og dyreriket. Selve tittelen spiller på hvordan vi mennesker ofte reduserer dyr til språklige bilder, heller enn å fokusere på deres egenverdi. Winthers utstillinger tar gjerne form som collagepregede installasjoner, med tegning, foto og tekst i sentrum, og visuelt bærer kunstnerboken dette uttrykket videre. Hennes pågående utstillingsrekke, hvor fantasifiguren med navnet, Haren er protagonist, ligger som et bakteppe for kunstnerboken, og flere av arbeidene fra disse utstillingene er inkludert. Språket er av stor betydning i Winthers arbeider og både i utstillingene og i kunstnerboken står hennes spissfindige dialog med Haren sentralt. Her finner du hennes egne ord om verket.

Brynhild Winther (f. 1981) bor i Bergen. Hun har en master fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Winther har stilt ut blant annet ved Tegnerforbundet, Kunstnernes Hus/ Høstutstillingen, Joy Forum, Hvelvet/Oseana, GoMA (Glasgow), Immunologisk Institutt UiO, Oppland Kunstsenter og Bærum Kunsthall med mer. Hennes kunstnerskap er representert i flere offentlige og private samlinger, blant annet KORO og OsloMet. Winther skriver også kunstkritikk for Billedkunst.

www.brynhildwinther.com