Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

BYEN - som arena - KUBE 17.0616-29.01.17

Foto: Kristin Støylen.
Foto: Kristin Støylen.

I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning.

Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO)

*Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her.

BYEN - ÅLESUND 10.000 METER MED MULIGHETER - KUBE 17.06.16 - 29.01.17

I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund.

BYEN – som ikke ble

Tenk om sjøbudene ble bygget i bølgeblikk? Fotomontasje: Eivind Molvær
Tenk om sjøbudene ble bygget i bølgeblikk? Fotomontasje: Eivind Molvær

Jugendstilsenteret 17.6.1630.9.17


 
BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. 

NABOLAG/NABOSKAP - ANNE MARTE OVERAA: PLACES OF DISINTEREST - 01.9.-12.10.16

Anne Marte Overaa: Places of Disinterest
Anne Marte Overaa: Places of Disinterest

Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende.

Til BYENs delprosjekt Nabolag/Naboskap har Anne Marte Overaa utviklet verket "Places of Disinterest", et utendørs kunstverk med 4 guidede vandringer.

BYEN - i mellomrommet

Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ.

BYEN I MELLOMROMMET - ROM FOR SKATING?

img_7231_cropped.jpg

Mange bruker området rundt Kunstmuseet KUBE til skating, og så lenge de er forsiktige med glass og steiner og tar hensyn til besøkende og forbipasserende synes vi det er fint. I forbindelse med utstillingsprosjektet BYEN ønsker vi at det skal være enda litt flere utfordringer i området, og tar derfor initiativ til å bygge noen enkle elementer.

BYEN i mellomrommet: urban hage

_dsc0683.jpg

Som en del av BYEN har vi i samarbeid med Refugees Welcome to Sunnmøre etablert en liten urban hage i mellomrommet. I mai hadde vi første runde med utplanting, og nå spirer og gror det i totalt seks plantekasser utenfor museet.