Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

THERESE CHRISTENSEN 19.2 - 17.4.2016

Therese Christensen, Uten tittel (2015). Teknikk: tusj, akryl, pva på bomullslerret.
Therese Christensen, Uten tittel (2015). Teknikk: tusj, akryl, pva på bomullslerret.

 

 

Therese Christensen   «Echoes of Red and the River"

Malerier og Arbeider på Papir

 

Therese Christensen (f.1946), bosatt i Bergen, har arbeidet med maleri siden 1980-tallet. I utstillingen på KUBE vil hun vise malerier og papirarbeider laget de to siste årene.  Hennes kunstneriske uttrykk er abstrakt organisk.

 

Hun sier det slik om sitt arbeid:  

Mitt hovedanliggende er å undersøke ”hva er et maleri og hvordan er det laget?”. Min tilnærming er intuitiv og improviserende. Maleriet slik jeg arbeider med det – handler om seg selv og sin egen prosess. Fargens skrift og fargens klang setter i gang en stemning som jeg forfølger. Jeg arbeider direkte og spontant med lange opphold for refleksjon.  Det er langsomme prosesser som tar sin egen tid.

 

Christensen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi (nå KhiB), Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og UCLA. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på diverse gruppe og kollektivutstillinger både i inn-og utland.  Hun er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Stortinget, med mer.  

Utstillingen åpner fredag 19.02. kl. 19.00

Åpningsfesten fortsetter i Apotekeren kafé etterpå.

Gratis inngang på åpningsarrangementet.

 

 

BYEN

byen_web_03.png

Jugendstilsenteret og KUBE 17.6.1630.9.17


 
Utstillingsprosjektet BYEN handler om by, byutvikling og urbanisering. I tillegg til tre parallelle utstillinger i egne bygg har det blitt gjennomført en rekke arrangementer som foredrag og filmvisninger, samt kunstneriske intervensjoner og tiltak i det offentlige uterom. Prosjektet tydeliggjør museets rolle som en samfunnsaktør, med utgangspunkt i kunst, byplanlegging og arkitektur.

Vestlandsutstillingen 2016:  Lokale forhandlingar - KUBE 29.04.- 22.05.16

“Utan tittel”, maleri, 2015.  Elin Brissman
“Utan tittel”, maleri, 2015. Elin Brissman

Vestlandsutstillingen 2016, «LOKALE FORHANDLINGAR», ser nærare på kva det lokale kan tyde. Stadig fleire fenomen synest å røre seg på tvers av kulturelle, geografiske og nasjonale greinser. Nye nettverksformer og elektroniske skyformasjonar skaper klynger og gruppegrupperingar ein tidlagere ikkje kunne tenke seg. Det lokale har endra natur.

Knut Åsdam - mobil egress 19.2.-13.3.2016

mobilegress_1009511_648x0.jpg

Turnerende mobil filminstallasjon bygget i en lastebil vises i mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Åpning 19.2. kl 18.00.

Egress er Knut Åsdams fiksjonsfilm fra en bensinstasjon i utkanten av Oslo. Filmen forteller om en ung kvinne som jobber på bensinstasjonen, som her er sett som bunnen av oljeindustriens enorme økonomiske stige. Hun håndterer arbeidssituasjonen med selvstendighet og stahet, i en verden i stor forandring. Filmen viser forholdet mellom kontroll og selvstendighet, og arbeid og klasse, men den er også en poetisk film om sosial usikkerhet i byens grenseland. Her vises samfunnets psykologisk bakside og kostnadene av hverdagen innen industrien som sørger for Norges stabilitet. Filmen er en eksperimentell fiksjon bygget på et dokumentarisk materiale, og blander omgivelser og karakterfortelling for å snakke om dagens samfunn.

Knut Åsdam har bygget om en lastebil, hvor man kan gå inn og se filmen i lasterommet. Lastebilen kan kjøres rundt til små og store steder, og ideen er å utvide måten kunst og film blir vist og distribuert i Norge. Verket ble første gang vist som en del av utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914-2014 på Kunstnernes Hus våren 2015. Mobil Egress turnerer i Norge i 2015/2016, og er en samarbeidsproduksjon med KORO - Kunst i offentlig rom.

Knut Åsdam (1968) bosatt i Oslo har etablert seg som en Norges mest profilerte kunstnere og deltatt i den internasjonale kunstscenen i mer enn 20 år. Han har stilt ut blant annet på Tate Britain og Venezia Biennalen. Åsdam benytter lyd, film, video, foto og arkitektur på en sterkt visuell og romlig måte, som understreker betrakterens egen opplevelse, og engasjerer rommets politiske aspekter og subjektivitetens grenser. Ofte er tilnærmingen relatert til avvik og en analyse av sted i forhold til benyttelse, begjær og historie.

I forbindelse med åpningen fredag 19.februar kl.18 inviterer vi til samtale mellom Knut Åsdam og Benedikte Holen, kurator ved Kunstmuseet KUBE og Jugendstilsenteret.

TOM MONSÅS: NIHIL 12.02. – 17.04. 2016

Tom Monsås, NIHIL (utsnitt, 2015). Teknikk: olje på MDF.
Tom Monsås, NIHIL (utsnitt, 2015). Teknikk: olje på MDF.

Kan vi tillate oss å skape kunst av lidelse? Hvor ligger i så fall etikken i å fremstille katastrofer og menneskelig lidelse i kunst? Kan vi unngå at fremstillinger av ulike katastrofer i kunsten blir redusert til ren estetisisme og at vi som betraktere blir redusert til sensasjonslystne tilskuere? Hvordan skal vi tenke omkring bruk av katastrofer som tema i kunsten, og hva er målet med en kunstnerisk praksis som tar for seg voldsestetikk?

Med utgangspunkt i terrorangrepet på Bataclan i november i fjor undersøker kunstneren Tom Monsås disse problemstillingene i sin installasjon NIHIL. Ved gjenbruk av pressefoto fra terrorangrepet setter han søkelys på vår virkelighetsforståelse i møtet med katastrofer og lidelse: vår blindhet, og hvilke strategier man skal ta i bruk for å berøre med bilder i dag. Kan kunst bidra til å forstå meningen eller meningsløsheten i menneskelige katastrofer og lidelse?

Gjennom tematisering av Paristerroren behandler utstillingen noen av de sentrale utfordringene og konfliktene som preger verden i dag.

Åpning: fredag 12. februar kl.19 i 1.etg. på Kunstmuseet KUBE..
Åpningsfesten fortsetter i Apotekeren kafé
Velkommen!

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Kjell Holm

 

 

 

SAMOA RÉMY, SUBSTRATUM - Jugendstilsenteret 02.10.2015 - 28.02.2016

Samoa Rémy, Ubi Consistam (2015). Teknikk: digitalprint, brent treplate, bivoks og pigment.
Samoa Rémy, Ubi Consistam (2015). Teknikk: digitalprint, brent treplate, bivoks og pigment.

Denne høsten presenterer Jugendstilsenteret separatutstillingen Substratum av den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Utstillingen tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca. 1890 og første verdenskrigs begynnelse.

Jubileumsutstillingen "HERFRA" - KUBE 9.10.15- 31.1.16

Elisabeth Færøy Lund, stillbilde fra video, Performance, Central Park, NYC, 17. mai 2011.
Elisabeth Færøy Lund, stillbilde fra video, Performance, Central Park, NYC, 17. mai 2011.

Høsten 2015 er det 10 år siden Kunstmuseet KUBE åpnet og dannet Stiftelsen Kulturkvartalet sammen med Jugendstilsenteret. Det har vi valgt å feire med en todelt jubileumsutstilling med et regionalt fokus. Som et nå 10 år gammelt museum er det tid for å stoppe opp og reflektere over museets egen rolle – vi skal samle, formidle og forske, vi skal se tilbake i historien – samtidig som vi skal ta en aktiv del i det samtidige kunstfeltet.