Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

WINTERSTUDIO/ Hansplassen - KUBE  08.05-20.09.15

hansplassen.jpg

Hvordan påvirker geografisk plassering kunstnerisk produksjon? Hvordan står kunstverket i relasjon til stedet der det blir skapt?

For å undersøke disse spørsmålene nærmere fikk billedkunstnerne Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge høsten 2012 oppført det mobile utendørsatelieret Winterstudio på de gamle tuftene til husmannsplassen Hansplassen på Linge på Sunnmøre. Atelieret er bygget etter innermålene til rom 611 i Handelsbygningen i Oslo, der Siqueland hadde sitt atelier inntil det ble bestemt at bygningen skulle selges. 

Her har de invitert ti kunstnere med ulik praksis og bakgrunn til hver å komme på et to ukers arbeidsopphold for å gå i dialog med stedet. Oppholdene på Linge ble gjennomført i 2013 og 2014, i perioder utenom fruktsesongen. Kunstmuseet KUBE har nå gleden av å presentere utstillingen Winterstudio / Hansplassen, som viser resultatet av disse oppholdene. Utstillingen er en samproduksjon mellom Kunstmuseet KUBE og Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge, og viser arbeider av 12 nasjonale og internasjonale kunstnere. 

Winterstudio / Hansplassen er et kunstprosjekt som gjennom å tilrettelegge for kunstneropphold tar sikte på å undersøke hvordan geografisk plassering påvirker kunstnerisk produksjon, og hvordan kunstverket står i relasjon til det stedet der det blir skapt. Utsikten fra Hansplassen er spektakulær. Fjellet, dalen og fjorden er gjenkjennbare størrelser fra nasjonalromantiske malerier. De inviterte kunstnerne har nesten blitt tvunget til å forholde seg til dette landskapet, både i forhold til hva de skaper på stedet og hva de vil vise i utstillingen. Utforskningen av hvordan kunstner, rom og sted arbeider sammen tas med til utstillingslokalene i Kunstmuseet KUBE. Prosjektet er en forflytning av både atelier og kunstnere fra det urbane til det rurale. Med kunstnernes ulike blikk på og fra toppen av fruktgården på Linge har igjen Hansplassen blitt synliggjort som sted. På denne måten skapes en unik forståelse av at både ytre og indre krefter er med på å påvirke vår oppfattelse av steder. Atelieroppholdet på Hansplassen og utstillingen på Kunstmuseet KUBE skaper en felles ramme hvor erfaringer knyttet til sted kobles sammen. Blant de til sammen 12 deltakende kunstnerne er spredningen i uttrykk og bakgrunn stor. På ulike måter har de latt seg påvirke av de inntil to ukene hver av dem har tilbragt i atelieret; noen av det konkrete landskapet, farger og former – andre av stemning, sinnstilstand og inntrykk.

I forbindelse med utstillingen lanseres også en publikasjon med bidrag fra de 12 kunstnerne, i tillegg til tekster av professor i museologi Brita Brenna og kurator ved Kunstmuseet KUBE Benedikte Holen.

Kunstnere: Bjørn Bjarre (NO), Per Inge Bjørlo (NO), Maja Bekan (RS/NL), Gunndis Ýr Finnbogadottir (IS), Elida Brenna Linge (NO), Camille Norment (NO/US), Cecilia Nygren (SE), Silke Otto-Knapp (DE), Stein Rønning (NO), Eirik Senje (NO), Andreas Siqueland (NO), Tove Storch (DK)

Kunstnerisk konsept: Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge
Kurator-/produksjonsteam: Benedikte Holen (Kunstmuseet KUBE), Tove Lande (Kunstmuseet KUBE), Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge.
Koordinator: Benedikte Holen

Winterstudio / Hansplassen er støttet av:
Kulturrådet
Norden - Nordisk kulturfond
Stiftelsen Kjell Holm
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Norske Billedkunstneres Vederlagsfond
Stroom Den Haag