Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

simon wågsholm - sceneries 13.3.-26.4.2015

Simon Wågsholm, Gjenkomsten (2013)
Simon Wågsholm, Gjenkomsten (2013)

Simon Wågsholm (f.1978, Ålesund) sitt bildeunivers kretser rundt relasjonen mellom mennesket og våre omgivelser. I utstillingen ”Sceneries” problematiseres menneskets holdninger til naturen, og hvordan miljøet rundt oss risikerer å brutaliseres og ødelegges av vår tilstedeværelse

Wågsholm skildrer ulike landskap med konkrete situasjoner der mennesket går i dialog med disse omgivelsene, og på ulike måter forsøker å manøvrere seg gjennom det.

Wågsholm maler i en ekspressiv stil, benytter fotografiske forelegg for sine motiver, og drar veksler på popkunstens estetikk. Med sterke kontraster i fargebruk og linjeføring skaper han en dynamikk i sine bilder som evner å invitere betrakteren inn i en aktiv dialog. Gjennom et abstrakt uttrykk antyder landskapene i maleriene hans noe utenfor og bortenfor det som tilsynelatende vises, mens menneskene i forgrunnen blir stående som representanter for menneskehetens iboende rasjonalitet og fornuft. Maleriene fungerer slik som portaler inn til et landskap fylt av historier som angår forholdet mellom natur og kultur, og som stiller spørsmål til hvordan vi forvalter det som er rundt oss. Lik flere kunstnere i Wågsholms generasjon er hans praksis sjangeroverskridende, og i utstillingen viser vi også skulpturelle installasjoner. 

Hans samfunnsmessige engasjement er gjennomgående, og i flere av arbeidene er det tydelige politiske kommentarer som angår blant annet klimaendringer, forbruk og menneskerettigheter. I utstillingen kommenteres også den nylig fremlagte rapporten om kunstens autonomi og økonomi, og den tar slik del i den påfølgende debatten om billedkunstnernes levevilkår og inntekt. I en helt ny installasjon synliggjør Wågsholm paradoksene som en samfunnskritisk kunstner risikerer å stå overfor. Dette gjør han gjennom å peke på problematikken rundt den offentlige vederlagsmodellen for utstillinger, og ved å synliggjøre det arbeidet som ligger bak en ferdigstilt utstilling. Noen prosjekter vil alltid forbli på idéstadiet fordi man ikke får støtte til gjennomføringen, mens andre må tilpasses kommersielle krefter for å bli realiserte.

Simon Wågsholm (f.1979 fra Ålesund) bor og arbeider i Ålesund. Han er hovedsakelig autodidakt som kunstner, men har i tillegg studier fra Ålesund Kunstfagskole og Universitetet i Bergen.

Kurator: Benedikte Holen

Les Benedikte Holens tekst her.

simon_w_gshom_sceneries.pdf