Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Browsing Beauty - KUBE 16.01-01.03.015

Browsing Beauty, Sigi Torinus og Andrea Sunder Plasmann.
Browsing Beauty, Sigi Torinus og Andrea Sunder Plasmann.

Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) kommer til Ålesund med dette internasjonale multimedia - prosjektet som tar for seg skjønnhet.  

Med modernismens gjennombrudd i kunsten ble vektleggingen av skjønnhet skjøvet i bakgrunnen. Gjennom multimedia-prosjektet Browsing Beauty vil Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) endre på dette. De ønsker å rette fokus på skjønnheten som en grunnleggende drivkraft i livet ved å undersøke dens flyktige og tilfeldige karakter, i stadig endring i tid og rom. Browsing Beauty utforsker de uventede relasjonene og dialogene som oppstår i møtet mellom kjente og ukjente oppfatninger av skjønnhet. Hver utstilling er unik, med et særegent stedsspesifikt tema for hvert nytt visningssted. Browsing Beauty ble første gang vist i Australia, og har siden blitt gjennomført ulike steder verden over. 

Utstillingen vises fra 16. januar til 1. mars 2015

Kurator: Tove Lande

Til prosjektets nettside.