Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16

 

Meny

Vestlandsutstillingen 2014 - KUBE 5.-27.04 2014

Bjørn-Henrik Lybeck, 40 arbeidstimer (2013).
Bjørn-Henrik Lybeck, 40 arbeidstimer (2013).

Den 92. utgaven av Vestlandsutstillingen har fått tittelen "Den enes brød en annens død".

Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet grunnleggende, og vi har tallrike arenaer for vår trang til samhold og tilhørighet. Samtidig; opplever vi en stadig sterkere individualisme på bekostning av fellesskapet? Har den utilslørte egoismen blitt mer utbredt, blitt mer akseptabel? Har vårt verdigrunnlag blitt uklart?

I VU2014 stilles spørsmål omkring ’JEG’ og de ulike ’VI’ som vi er en del av, og de 25 verkene som utgjør årets utstilling viser kunstnernes reflekksjoner omkring individet og fellesskapet.

Deltakende kunstnere: 
Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen, Tove Kommedal.

Kurator for årets utstilling er Lars Sture.