Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16

 

Meny

Skyggespill - det polare landskap - KUBE 18.01 - 09.03.14

29_under_blek_m_ne_128x145.jpg

Gjertrud Hals (f. 1948), Odd Marakatt Sivertsen (f. 1947) og den danske kunstneren Hardy Brix (f.1951) har undersøkt begrepet ”det nordiske”. De knytter med dette an til en lang og viktig tradisjon innen den nordiske kunstens historie fra romantikken.

Med utgangspunkt i sin egen bakgrunn henter Odd Marakatt Sivertsen motiver til sine malerier i møtet mellom den samiske kulturen og læstadianismen. For Hardy Brix er landskapet på Svalbard og Grønland viktig. I store abstrakte malerier skildrer han stillheten i det uberørte arktiske landskapet. Fiberkunstneren Gjertrud Hals er opptatt av den samiske og kvenske nøysomhetskulturen, hvor naturen fremdeles er det kulturelle utgangspunktet i en ellers forbrukerorientert verden. Hun trekker gjerne naturen direkte inn i arbeidene sine gjennom å anvende materialer hentet i naturen. 

Felles for de tre kunstnernes blikk på det polare landskapet i denne utstillingen, er det refleksive aspektet . På hver sin måte tematiserer de menneskets relasjon til naturen. Gjennom en søken etter et uberørt landskap skildres naturens sårbarhet, samtidig som landskapet gis en metafysisk dimensjon. Med dette viderefører de flere sentrale kjennetegn ved det nordiske landskapsmaleriet fra romantikken, men blikket er allikevel preget av vår egen tids utfordringer, som overforbruk og menneskeskapte klimaendringer. I forlengelse av dette fremstår utstillingen som en kilde til refleksjon og forståelse av vår egen tid.

Kurator Tove Lande