Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

 vestlandsutstillingen 2012  - kube 11.02.12 – 04.03.12

Tom Monsås, Syntax Error.
Tom Monsås, Syntax Error.

Temaet for årets Vestlandsutstilling er ”Bevegelse”. Bevegelse er et begrep med mange betydninger. Mennesket blir beveget både mentalt og kroppslig, og bevegelse kan manifestere seg som tanke – og - eller handling.

For første gang i Vestlandsutstillingens historie er utstillingen kuratert av en kurator fra Møre og Romsdal; Annmari Skeide fra Ulsteinvik. Hun har bakgrunn fra Tyskland med kunstutdanning fra Faghøyskolen for design i Münster og høyskolen for bildende kunst i Hamburg. 

Året som gikk var preget av store bevegelser både her hjemme og ute i verden for øvrig. Har dette beveget kunstnerne i deres kunstnerskap? Hvilke andre impulser beveger kunstnerne til å skape sine verk? Hva setter i gang bevegelse? Også betrakterne blir beveget av kunsten, og ulike mennesker har ofte ulike assosiasjoner til verkene. Hva skjer i møtet mellom kunsten og betrakteren?

Ofte kan en bevegelse føre til forandring. Dette er bevegelsens iboende kraft.

Filosofen Gilles Deleuse sier om kunsten: ”Spør ikke hva et verk betyr, men hva det gjør”. Dette har vært mitt utgangspunkt for kurateringen av årets Vestlandsutstilling sier Annmari Skeide.

Av utstillingens totalt 29 kunstnere, er 6 fra Møre og Romsdal: Mona Husøy, Tom Monsås, Elly Prestegård, Kristine Roald Sandøy, Trine Røssevold og Simon Wågsholm.