Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

  NATUR PÅ NORDVESTLANDET 16.06.2012 - MEDIO 2014

_and2584.jpg

Naturen har alltid vært en viktig del av det å bo på Nordvestlandet. Vær og vind, hav og fjell har formet liv, næring og identitet gjennom alle tider. Med denne utstillingen ønsker vi å undersøke hvordan kunstnere har tolket og framstilt vestlandsnaturen - fra nasjonalromantikken, via modernismen og postmodernismen, og frem til i dag.

Det er en lang reise fra Georg Saal sitt nasjonalromantiske oljemaleri av Wolden (Volda) i Sundmør fra 1855 til Marianne Heske sine Mountains of the Mind - videostillbilder fra 2010. 165 år skiller disse to verkene fra hverandre, men naturen binder dem sammen.

Utstillingen består av verk av 15 kunstnere som alle ser på naturen på sin måte, gjennom sin tid, sitt liv og sin teknikk: Oddleiv Apneseth (foto), Magne Vatneødegård (maleri), Gjertrud Hals (tekstil/installasjon), Ørnulf Opdahl (maleri), Marianne Heske (videostill), Marit Øydegard (keramikk/skulptur), Hans Marius W. Løvås (maleri), Georg Saal (maleri), Hans Fredrik Gude (maleri), Anne Lene Haftorn (maleri), Olav Strømme (maleri), Kåre Haram (maleri), Geir Morten Brungot (foto), John Riise (foto) og Per Kleiva (grafikk).