Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

 Magnhild opdøl - if you go down to the woods - kube 09.06. - 02.9. 2012

kk_mop004.jpg

Magnhild Opdøl arbeider med flere medier, men ser på seg selv først og fremst som tegner. Motivkretsen tar utgangspunkt i dyrenes verden, i en naturalistisk stil som leder tankene hen til den tyske renessansekunstneren Albrecht Dürers naturstudier. Men der Dürers tegninger fremstilte den idealiserte naturen viser Opdøl oss rovdyrets ubarmhjertige verden. 

Skribenten Claire Feeley gir følgende karakterisstikk av Opdøls arbeider i et essay skrevet til utstillingen: ”Death hangs heavily over Magnhild Opdøl´s work (…), acquainted with the psychology of her native Norway and the darker heart of her adopted Ireland. (…) The image-world she inhabits is meticulously restructed with formidable precision, as if it were a crime scene and she, the detective.”

Tegning har de senere årene endret status fra å være forstudier for andre kunstarter, til å bli regnet som en selvstendig teknikk innen bildekunsten. Dette synet er Magnhild Opdøl en representant for. I tillegg tar hun tegningen som kunstart et skritt videre ved å sette den inn i en større kontekst. Ved å ta i bruk skulptur, ofte basert på taksidermi, video og andre teknikker, danner hun konseptuelle installasjoner der de ulike verkene inngår som deler i et større hele, eller en større fortelling om man vil.

Magnhild Opdøl utforsker politiske og historiske temaer gjennom å hente bilder fra både popkultur, subkultur og massemedia. I tillegg har hun rikelige referanser til kunsthistorien.