Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

 Liv dysthe sønderland - kube 17.03 - 27.05.2012

Grafikk av Liv Dysthe Sønderland, på Kunstmuseet KUBE.
Grafikk av Liv Dysthe Sønderland, på Kunstmuseet KUBE.

Liv D. Sønderland jobber mest med grafikk i form av store monotypier, men også innslag av maleri og tegning. Hun henter inspirasjon fra ulike retninger i kunsten, fra abstrakt ekspresjonisme til grafitti.

Familien er et av gjennomgangstemaene i utstillingen. Dette ser vi særlig i serien Familiealbum. Hovedtemaet er forandring og tid. Hun undersøker hvordan menneskene er i konstant bevegelse, og hvordan vi forandres over tid. Forandring skjer gjennom alderdom, sykdom, svangerskap og mye mer.

Gjennom kunsten transformerer Sønderland det mørke og uutholdelige i tilværelsen om til noe som gjør at det tunge blir til å leve med.