Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

 Kunstmuseet kubes faste samling - kube 08.12. - 31. 12. 2012

dsc_0586_0190.jpg

Utstillingen viste et utvalg av nye innkjøp Kunstmuseet KUBE foretok mellom 2007 og 2012. KUBE har som mål å videreutvikle det gamle Fylkeskunstgalleriets kunstsamling med kunstfaglig kvalitativt solide referanseverk. Det vektlegges at kunsten har en relasjon til Møre og Romsdal.

Utstillingen fremstiller verk i diverse media, som foto, tegning, grafikk, vevkunst og installasjon. følgende kunstnere er representert: Magnhild Opdøl, Kjell Torriset, Sidsel Colbiørnsen, Stuart Franklin, Liv D. Sønderland, Geir M. Brungot og Eline McGeorge.

MAGNHILD OPDØL viser einteressert i tegning og anatomi. Hennes motivkrets tar utgangspunkt i dyrenes verden, der detaljerte studier og tegninger av skadede og fordervede dyr er hentet fra en klassisk tradisjon som refererer tilbake til den tyske renessansekunstneren Albrecht Dürers naturstudier. Men der Dürers tegninger fremstilte den idealiserte naturen viser Opdøl rovdyrets ubarmhjertige verden.

I tillegg tar Opdøl tegningen som kunstart et skritt videre ved å sette den inn i en større kontekst. Ved å ta i bruk skulptur, ofte basert på taksidermi, video og andre teknikker, danner hun konseptuelle installasjoner der de ulike verkene inngår som deler i et større hele, eller en større fortelling om man vil. Hun utforsker politiske og historiske temaer gjennom å hente bilder fra både popkultur, subkultur og massemedia.

KJELL TORRISET har røtter i 1980-årenes postmodernisme og bruker figurative bilder basert på en klassisk tradisjon. Motivmessig er det Torrisets revitalisering av aktmotivet og pietàmotivet som står i sentrum. I tillegg til malerier har Torriset en sterk interesse for tegnemediet. Tegnearbeid er viktige for hans maleprosess, men de står også som selvstendige uttrykk. De har et figurativt billedspråk og kjennetegnes ved et spontant og nakent uttrykk; ofte finnes det en markert linjeføring i figurkomposisjonene som er både nøyaktig og leken, der aktfiguren utsettes for et intenst, frontalt og inntrengende studiet. Studiene tar også med fremstillinger av geometriske formasjoner, arkitekturtegninger, byprospekter osv. Tegningene er utført i blandingsteknikk, som inkluderer kinesisk tusj, olje, spraymaling og farget blekk.

SIDSEL COLBIØRNSEN har utarbeidet et subtilt og presist formspråk i sine vevarbeider. Hun henter ofte inspirasjon fra kunsthistorien eller historien om de forgangne sivilisasjoner, men hun låner også motiver fra massemedia som taler til henne. Nærmiljøet på Godøya har hatt stor betydning for Sidsels arbeider selv om det kanskje ikke alltid har kommet billedlig til uttrykk, men det har hatt stor innvirkning på arbeidsprosesser og materialtilgang. Etter en periode med abstraksjoner og utprøving av nye materialer, har hun hovedsakelig benyttet seg av ull fra spelsau, som har gresset på Godøya, kombinert med syntetiske farger. På mange måter har hun løftet opp den solide billedvevtradisjonen som lå til grunn for hennes utdannelse, men samtidig har hun lagt vekt på å fornye fargemetoder, motivvalg og formspråk.

GEIR M. BRUNGOT er en landskapsfotograf som tar utgangspunkt i naturen og kulturlandskapet. Brungots landskaper viser den menneskelige inngripen i naturen der ting som skilt, lysarmaturer, ledninger, eller bygninger virker så dagligdagse og kjedelige at de oftest ikke blir lagt merke til. Manscape serien (1985-88), som Kunstmuseet KUBE kjøpte i 2007, ble til under en workshop i Lofoten arrangert av Forbundet Frie Fotografer (FFF) i 1885 med den amerikanske fotografen Lewis Baltz. Fotografiene av søppeldyngen i Svolvær fremstiller et sted uten gitt status og symbolverdi, men som har blitt sterkt påvirket av menneskets tankeløse bruk; hauger med søppel, spor etter tunge maskiner i marken og menneskelig avfall står i kontrast til den omliggende storslåtte og vakre nordnorske naturen.

STUART FRANKLIN utforsker landskapet i et forsøk på å revitalisere landskapsfotografiet, uten å dvele ved fastlåste konvensjoner vi kjenner fra sjangeren slik den tradisjonelt har kommet til uttrykk i fotografi på 18 og - 1900-tallet. Hans opphold på Otrøya sørvest for Molde, har resultert i bilder som undersøker visuelt hvordan vi mennesker søker etter våre egne eller gjenkjennbare former og refleksjoner i naturen; han er blant annet opptatt av det skiftende lyset ved det nordvestlandske landskapet og hvordan vi mennesker abstraherer naturen.

LIV D. SØNDERLAND jobber mest med grafikk i form av store monotypier, men også innslag av maleri og tegning. Gjennom serien ‘Familiealbum’ utforsker hun temaet forandring og tid, hvordan vi som livsformer er i konstant bevegelse og hvordan mennesker forandrer seg over tid og blir endret av tida, enten ved alderdom, sykdom, svangerskap osv. Gjennom kunsten transformerer Sønderland det mørke og uutholdelige i tilværelsen om til noe som gjør at det tunge blir til å leve med.

ELINE MCGEORGE bruker installasjoner til å sette sammen elementer laget i en rekke forskjellige medier, fra tegning, collage, montasje og plakater til foto og skulptur; de ulike arbeidene fung¬erer som fragmenter i dialog med hverandre. Tid, bevegelse, sted og rom er konsepter som står sentralt i hennes arbeid. Skulpturene av tre ligner arkitektoniske modeller i menneskelig skala. De varierer i hver vinkel og går i forskjellige retninger, som ulike bevegelser fanget i et flyktig øyeblikk - en antagelse av at rom er oppløselig, mangesidig og flyktig. Ved hjelp av abstraksjoner og fragmenterte portretter av disse stedene og figurene, går hun i dialog med politikken og psykologien som styrer dem. Skulpturen Ontological Candidate/Navigator ble laget til utstillingen 27 - Senses som en inspirasjon og hyllest til eksilkunstneren Kurt Schwitters og hans ”multiple site” referanser og hytten på Hjertøya.

Utstillingen er kuratert av Elise C. Hoedemakers