Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

  LYS OPP! MODERNITETEN - ELEKTRISITETEN - JUGENDSTILEN - JUGENDSTILSENTERET 01.07.06 – 01.02.07

lysutst_003.jpg

I den ferdig gjenoppbygde byen Ålesund i 1907, var det mange som fikk innlagt strøm for første gang. Elektrisiteten hadde en sterk symbolsk betydning som tegn på ”det moderne”. Jugendstilen som bevegelse var også et oppbrudd, et ønske om å skape noe nytt. De mange elektriske lampene i jugendstil er interessante uttrykk for ”tidsånd”, I denne utstillinga ble det vist en rekke lamper i art nouveau/jugendstil, flere var utlånt fra hjem i Ålesund der de hadde hengt i 100 år. Kjente designere som Emilé Galle og Henrik Bull var også med i utstillinga. Det var den første utstilling som er satt opp i Norge med lamper i jugendstil som tema.

I den ferdig gjenoppbygde byen Ålesund i 1907, var det mange som fikk innlagt strøm for første gang. Elektrisiteten hadde en sterk symbolsk betydning som tegn på ”det moderne”. Jugendstilen som bevegelse var også et oppbrudd, et ønske om å skape noe nytt. De mange elektriske lampene i jugendstil er interessante uttrykk for ”tidsånd”, I denne utstillinga ble det vist en rekke lamper i art nouveau/jugendstil, flere var utlånt fra hjem i Ålesund der de hadde hengt i 100 år. Kjente designere som Emilé Galle og Henrik Bull var også med i utstillinga. Det var den første utstilling som er satt opp i Norge med lamper i jugendstil som tema.

 

I det Ålesund som stod ferdig etter bybrannen i 1904 hadde 500 husstander lagt inn elektrisk lys. I en by på 12.000 mennesker høres det kanskje ikke mye ut, men når en vet at det var om lag 90 husstander som hadde lagt inn elektrisk strøm før bybrannen, så var det et betydelig antall flere mennesker som nå stifte bekjentskap med det elektriske lyset. Strømmen ble først og fremst brukt til lamper. Oppvarming skjedde ennå lenge med kull og ved.

Over hele verden var elektrisiteten sett i sammenheng med modernitet og framgang. Derfor var det også knyttet mye prestisje til det elektriske lyset i hjemmene.

Rundt århundreskiftet var det jugendstilen som var den dominerende stilretninga. Den så på seg sjøl som representant for det nye og moderne. Det er derfor ikke tilfeldig at det finnes så mange flotte elektriske lamper i jugendstil.

 

Dette til sammen var bakgrunnen for at Jugendstilsenteret satte opp denne utstillinga omkring lamper i art nouveau/jugendstil, den første i sitt slag i norske museer.

Utstillinga innledet med en kort historikk omkring lyskilder i norske boliger – fra tranlamper, via parafin til elektrisk strøm. Publikum kunne ellers stifte bekjentskap med svært ulike gjenstander knyttet til den tidlige elektrisiteten, fra ledninger til sikringer og reklame. En kunne også studere en lang rad med fotografier fra hjem og arbeidsplasser i Norge rundt 1900 som på ulike måter var opplyst av elektriske lamper.

Hovedanliggende var likevel de utstilte lampene. En av de store lysekronene som Henrik Bull tegnet for Historisk Museum i Oslo, var praktstykket i utstillinga. Det var tatt ned fra taket i Historisk Museums foredragssal og lånt til Ålesund et heilt halvår. Fra finansministerens kontor fikk Jugendstilsenteret låne en bordlampe også tegnet av Henrik Bull. Fra private samlere og andre museer fikk vi låne tegninger og lamper av Emile Gallé, Gustav Gaudernack, Thorolf Holmboe og Einar Schou.

I tillegg var det ikke minst spennende å se lamper som hadde hengt i hjem i Ålesund siden gjenoppbygginga for hundre år siden, og en samling andre masseproduserte lamper som kunne vært i norske hjem over heile landet i denne perioden.

Ide og ansvarlig for utstillinga: Aud Farstad

Prosjektteam og ansvarlige for utstillingsdesign og pedagogisk opplegg: Ingvil E. Grimstad og Aud Farstad

Kulturrådet støttet utstillingsprosjektet med 150.000 kroner

Til utstillinga ble katalogen ”Lys opp! Elektrisiteten – moderniteten – jugendstilen”, laget. Kunsthistoriker Bengt Aage Lifoss’ hovedartikkel i katalogen, ”Nytt lys og ny kunst”, gir et interessant overblitt over designhistorien omkring ulike typer lamper med spesiell vekt på de elektriske og på norske designere som tegnet lamper. Katalogen er på 66 sider og kan kjøpes i museumsbutikken.