Åpningstider

30. mai til 31. august:

Tirsdag til søndag 11-16

1. september til 20. desember:

Torsdag til søndag 11-16

Meny

nettsidebanner_4_2x.jpg

Utstillingen «Er jeg menneske for deg?», er den siste i museets utstillingstrilogi med fokus på sentrale utfordringer i vår tid. 

I humanismen er mennesket alle tings mål. Men hvor går grensen for det menneskelige? Inkludering er en av humanismens kjerneverdier, men dette har ikke forhindret utestengning av enkelte grupper, blant annet med utgangspunkt i kjønn, etnisitet eller seksuell orientering. Med dette som utgangspunkt kan man spørre seg om humanismens menneskesyn har vært utilstrekkelig. Vi befinner oss nå i et pågående paradigmeskifte hvor den humanistiske tankegangen erstattes av post-humanistiske ideer. Disse kan sies å ha en mer inkluderende og nyansert oppfattelse av hva det vil si å være et menneske. Samtidig bærer post-humanismen med seg en pågående søken om å perfeksjonere menneskelig eksistens, drevet av nylige gjennombrudd innen medisin, samt teknisk-vitenskapelige forestillinger om fremtiden. Noen av disse fremtidsvisjonene er interessante (blant annet mulighetene de gir til å redusere menneskelig lidelse), men likevel er det noe dypt urovekkende over dem - gitt det vi vet om dårskapen i lignende prosjekter fra vår ikke så fjerne fortid.

I utstillingen vil samtidskunsten fungere som en inngang til dette komplekse feltet, og sentrale kunstverk fra en rekke store navn på den internasjonale kunstscenen vil presenteres. I tillegg til å låne verk fra kunstnere og institusjoner inviteres én/ to kunstnere til å skape nye verk.