Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad i vandrehallen på Stortinget sammen med styreleder Berit Wennersberg og direktør Gro Kraft.
Stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad i vandrehallen på Stortinget sammen med styreleder Berit Wennersberg og direktør Gro Kraft.

Møte med mørebenken på Stortinget

Torsdag 27. oktober møtte styreleder Berit Wennersberg og direktør Gro Kraft Mørebenken i Stortinget. 

Styreleder og direktør møtte Møre og Romsdals stortingsrepresentanter, og fikk en time til disposisjon midt i deres travle budsjett-tider for å presentere Jugendstilsenteret og KUBE sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum.

Vi opplevde at både studien og planene for Kulturkvartalet ble svært godt mottatt, sier Gro Kraft om møtet.

Kurator Tove Lande, avdelingsdirektør Håkon Tandstad, styreleder Berit Wennersberg, direktør Gro Kraft. Foto: konservator bygningsvern Jorunn Monrad.
Kurator Tove Lande, avdelingsdirektør Håkon Tandstad, styreleder Berit Wennersberg, direktør Gro Kraft. Foto: konservator bygningsvern Jorunn Monrad.

Dokumentasjon og registrering av jugendstilen i Finansdepartementet

Torsdag 27. oktober mottok avdelingsdirektør Håkon Tandstad i Finansdepartementet, en delegasjon på 4 fra Jugendstilsenteret.

Vi ble vist rundt i alle etasjer og gjorde en første kartlegging av arkitektur, design og interiører i hele den vakre og godt bevarte monumentale jugendstilbygningen: trappeløp, kontorer, ganger, kontorer, inklusive finansminister Siv Jensens fantastisk dekorerte og innredete kontor og møterom. Registreringen er en del av arbeidsoppgavene til Jugendstilsenteret som nasjonalt kompetansesenter for norsk jugendstil. Finansdepartementet ble bygd som regjeringsbygg, og ble tatt i bruk i 1906. Bygget ble oppført etter tegninger av arkitekt Henrik Bull. Bygget er et av Norges mest formidable monumentalbygg innenfor jugendstilen. Gatene rundt er åpne for gående og byggets vakre eksteriør i huggen granitt er vel verd en sightseeing.

Ødelegger helheten

En moderne glassbygning plassert tett inntil Den Nationale Scene i Bergen vil få det til å fremstå som inneklemt. Debattinnlegg trykket i Bergens Tidende lørdag 11.2.2017.

Av Jorunn Monrad, Konservator bygningsvern, Jugendstilsenteret og KUBE, Ålesund.

Den Nationale Scene må oppgraderes. Det ærverdige teateret er ikke bare en av Bergens viktigste bygninger, men også et av landets viktigste eksempler på jugendstil. Et sentralt konsept i denne stilen var gesamtkunstverket: Alt i en bygning, fra den minste detalj i interiøret til arkitekturen – og i vårt tilfelle også parken – skulle danne en helhet. Teateret står fritt i parken, synlig fra alle kanter.

En moderne glassbygning plassert tett inntil dette monumentet vil få det til å fremstå som inneklemt, og det vil ikke lenger være mulig å se og oppleve helhetseffekten. Det er ikke tvil om at teateret må oppgraderes, men her risikerer vi å slå ut barnet med badevannet. Det må finnes en løsning som tar hensyn til bygningens skulpturelle karakter.

I en utredning utarbeidet av Holte consulting, SNF og A-2 for Finans- og Kulturdepartementene hevdes det at den beste løsningen er å bygge et tilbygg i parken. Etter å ha lest utredningen sitter jeg igjen med inntrykket at verneinteresser representerer hindringer som er til for å overkommes.

Utredningen gjør en samfunnsøkonomisk analyse, men utelater helt teaterbyggets og parkens verdier som kulturminner. Det er en unnlatelse som ikke kan forbigås i stillhet. Kulturminneverdier må tas med i regnestykket og grundig gjøres rede for når man vurderer tiltak der de trues.

I en samfunnsøkonomisk analyse vurderer man om et tiltak er bærekraftig ved å veie ulemper mot fordeler. Blant fordelene inkluderes såkalte ikke-prissatte konsekvenser, eksempelvis: Videreutvikle teaterets tradisjoner, publikumsopplevelser og arbeidsforhold for ansatte. Den mangler opplevelsen av bygningen sett utenfra. Ifølge utredningen fordi: « Det foreligger imidlertid ingen objektive kriterier for å fastslå om og i hvilken grad et slikt tiltak kan regnes som positiv eller negativ i samfunnsregnskapet ». Utrederne synes å ha objektive kriteria for å verdsette publikumsopplevelsen. Hvorfor kan disse bare brukes innendørs?

La oss gjøre et tankeeksperiment: Si at vi vil bygge et flott besøkssenter i slottsparken, tett inntil slottet i Oslo. Ansatte og besøkende vil nyte godt av bygget. Den kan for eksempel minne om glasspyramiden ved Louvre og skape spennende kontraster mellom nytt og gammelt, godt synlig fra Karl Johan.

Det samfunnsøkonomiske regnestykket vil utvilsomt gå opp. Spesielt hvis vi overser det som var hele poenget med å legge slottet der det ligger: den symbolske effekten av (demokrati-) aksen mellom slottet og Stortinget. Mottakerne av den estetiske og symbolske effekten er alle de som ferdes i Oslo. Skal vi da bare inkludere de som bor eller besøker slottet i regnestykket?

Det kan se slik ut i vårt tilfelle, siden utredningen legger vekt på betydningen av å fremme « Den Nationale Scene som et livskraftig senter for teaterkunst i bredere forstand enn kun å ivareta en vernet bygning og omliggende parkanlegg.»

Kulturminneverdier er ikke byråkratiske hindringer. Bygninger som DNS symboliserer kulturelle, estetiske og historiske verdier. De gir uttrykk for at noen verdier, som offentlige, historiske kulturbygg og parker, er umistelige verdier som tilhører hele samfunnet. Det blir feil å hevde at et tiltak er bærekraftig på grunnlag av en analyse der disse viktige verdiene ignoreres.

Vi ser derfor frem til en konseptvalgutredning der verneinteressene og verdiene de representerer inkluderes på lik linje med andre verdier.

inngangsparti_1.jpg

ÅLESUNDS NYE KUNSTKVARTAL

I dag offentliggjorde Stiftelsen Kulturkvartalet sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum. Mulighetsstudien som er utarbeidet av det danske arkitektfirmaet JAJA Architects er et godt utgangspunkt for stiftelsens videre arbeid med å realisere prosjektet.

Kunstkvartalet skal inneholde et forskningsbasert og nytenkende kompetansesenter og spesialmuseum for norsk og nordisk jugendstil, samt et kvalitativt viktig kunstmuseum med eksperimentelle arenaer. Dette er en investering i fremtiden, og utvidelsen er en utvikling som institusjonen trenger. Målet er at det endelige resultatet skal være et eksempel til etterfølgelse innenfor bygningsvern, nytenkende arkitektur og byutvikling.

For byens og regionens befolkning skal det nye kunstkvartalet være en berikelse. Utstillingene, formidlingsprogrammene og den omkringliggende kunst- og aktivitetsparken vil tilrettelegge for et aktivt kulturliv og skape levende urbane møteplasser. Det ligger også et stort potensial her for jugendstilbyen Ålesund som turistdestinasjon. Selv om museet aldri vil bli det største, så skal det være suverent på sitt felt og operere som en selvstendig og sentral regional, nasjonal og internasjonal aktør. 

Dette er et ønskeprosjekt i tråd med Ålesunds ambisjon om å være et levende kulturelt sentrum på Nord-Vestlandet. Vi har behov for sterke kunst- og kulturinstitusjoner i fylket, og en realisering av det nye kunstkvartalet er derfor også viktig for utviklingen av regionens fremtid, sier styreleder Berit Sørland Wennersberg.

Stiftelsen Kulturkvartalet består av Jugendstilsenteret og KUBE. Jugendstilsenteret er det nasjonale kompetansesenteret for norsk og nordisk jugendstil. KUBE er et kunstmuseum med et særskilt regionalt ansvar.

For mer informasjon kontakt direktør Gro Kraft, tlf. 97404702 / gro@jugendstilsenteret.no eller kurator formidling Solfrid Otterholm, tlf. 47459122 / solfrid@jugendstilsenteret.no.

UTSTILLINGSPROGRAM 2016: JUGENDSTILSENTERET & KUNSTMUSEET KUBE

img_2340.jpg

Vi går nok et spennende år i møte, og håper å kunne engasjere vårt publikum med ulike utstillinger, arrangementer og aktiviteter gjennom hele året!

Forhånd.12