Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Publikumsrekord

Fra åpningen av utstillingen vintersolverv. Foto: Karolina Nowosielska
Fra åpningen av utstillingen vintersolverv. Foto: Karolina Nowosielska

I løpet av 2017 besøkte i overkant av 40 000 Jugendstilsenteret og KUBE. Dette er et resultat av et målrettet arbeid med å gjøre museet mer relevant nasjonalt og mer synlig lokalt.  Det er det andre året på rad med publikumsrekord for museet.

De senere årene har vi styrket vårt kunstfaglige program og gjort museet mer tilgjengelig for publikum gjennom utvidede åpningstider og et bredere formidlingstilbud. Takk til alle kunstnerne som gjorde sine prosjekter hos oss i løpet av 2017, og til vårt fantastiske publikum for engasjement og oppslutning.

Også i 2017 la vi mesteparten av våre utstillingsressurser i en kurv og produserte den retrospektive utstillingen ”Vintersolverv”, som viste malerier fra Ørnulf Opdahls kunstnerskap. Utstillingen bidro til fjorårets rekordbesøk. Flere publikummere besøkte begge bygg, og det ble solgt flere billetter ved resepsjonen i KUBE i år enn i fjor. Høstens performanceprogram virket også positivt inn på besøkstallet. Performancene fant sted både i museet og i uterommet. Ved å legge programmeringen utenfor egne bygg når vi nye og mer differensierte publikumsgrupper. Cruisetrafikken i Ålesund har også sitt å si for besøkstallet, og vi opplever et jevnt og økende publikum fra denne gruppen.

I tillegg til den overordnede programmeringen i 2017 har vi også tilbudt publikum et variert arrangementsprogram. "Lyset på lenger"-kveldene bød på mange høydepunkter, og vårt ordinære formidlingstilbud hadde også økt oppslutning. En rekke nye publikumsgrupper sto i fokus, blant annet gjennom nysatsningene Seniorsalong og Babyomvisning.