Åpningstider


Januar – juni: onsdag – søndag 11 – 16


17.juni – 23. aug. : mandag – søndag 10 – 16

 

Meny

Kiyoshi Yamamoto

kiyoshi-2160x2160-02.jpg

16.9.–2.11. 2020
Jugendstilsenteret & KUBEs fasade/ regionen forøvrig.
Framtiderne workshop, Ålesund 15.9. kl. 18.

For Jugendstilsenteret & KUBE er Kiyoshi Yamamotos kunstneriske virke interessant på flere nivåer. Dagens samtidskunstscene speiler jugendstilens fremste kjennetegn: tradisjonelle grenser mellom billedkunsten, kunsthåndverket, design og arkitektur oppløses, og vektleggingen av materialer og håndverk har fått en renessanse. I tillegg er fokuset på natur og bærekraft, som var så sentralt i jugendstilperioden, mer relevant enn noensinne tidligere. Disse elementene er klart til stede i Yamamotos kunstnerskap, og han bidrar med tre kunstverk i prosjektet, «Restriksjonskunst». Det monumentale verket som ikler KUBEs fasade bærer tittelen:

Sammen-
hengende
land
**Hvorfor gjøre i morgen, det man kan gjøre i dag (2020)

I verket ser du årringer fra forskjellige typer norsk treverk som er farget og fotografert. Yamamoto har i lengre tid brukt treverk som utgangspunkt for maleriske og grafiske undersøkelser av farge. Verket er laget i et 100% resirkulerbart PVC-materiale. I etterkant av visningsperioden i Ålesund vil verket gjøres om til gjenbruksnett, som en del av samarbeidet Yamamoto har med Nordnes Verksteder. Tittelen kan leses som en kommentar til perioden vi nå er inne i. At hele land er underlagt de samme begrensingene representerer et felleskap, men samtidig er man i stor grad isolert i eget hjem. I tillegg uttrykkes handlekraften innenfor hjemmets fire vegger som en parallell til lengselen etter et sosialt og kulturelt liv. Tvetydigheten speiles også i verkets flate, der mykt treverk brått blir avbrutt av en hvit bakgrunn.

På Jugendstilsenterets flaggstang henger verket, Indigo, cochenille og krapp (2020), et monumentalt flagg utført i en tynn silke. Tittelen viser til farger som i sin tid var de foretrukne til flaggproduksjon i forbindelse i opprettelsen av den moderne, demokratiske nasjonalstat, slik som den franske trikoloren med sin fargesymbolikk om «frihet, likhet og brorskap». Disse fargene er også brukt i Yamamotos flagg – i en mer organisk form. Som et bakteppe ligger også misforholdet mellom ulike nasjoners evne til å kontrollere koronaviruset. Flagget er sydd sammen av mindre, fargede silkestykker. Over de to månedene som verket vil henge ute vil det sarte tekstilet over tid bære preg av den viljesterke naturen som omgir oss på Sunnmøre.

Flagg for kunsten med Kiyoshi Yamamoto

Hvor er flagget som demonstrerer lojalitet til kunstfeltet? Vi har de! Og vil gjerne dele med deg!
Verket, You're Probably Wondering Why I'm Here (2020) består av 100 nummererte og signerte nylonflagg skal distribueres til samarbeidspartnere og publikum. 


Send en epost med din interesse til restriksjonskunst@mupsu.no og vi sender flagget til deg i posten. Det eneste vi ønsker oss er at du sender et bilde av flagget ditt vaiende i vinden.

Flaggene har en klar aktivistisk funksjon i den tiden vi er inne i: den verdensomspennende stengningen av kunstinstitusjoner tydeliggjør den svært sårbare posisjonen som det frie feltet jobber innenfor. Flaggene skal symbolisere mangelen på visningsrom. I tillegg så har det en demokratiserende effekt, gjennom grepet med å få privatpersoner til å flagge for kunsten. Fotballflagg vaier med stolthet på kampdager i nabolag Norge rundt. Kunsten trenger også et flagg, slik at vårt publikum kan demonstrere sin lojalitet til kunstfeltet. Prosjektet vil også, på sitt vis, transformere nabolag til visningssteder og forhåpentligvis skape nysgjerrighet hos et større publikum.

Kiyoshi Yamamoto (f. 1982) bor i Bergen og har sin utdanning fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Escola de Belas Artes, Rio de Janeiro og Saint Martin's School of Arts and Design, London. Yamamoto har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Buskerud Kunstsenter, Heimdal kunstforening, Norske Grafikere og Soft galleri. Hans verk er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen og Norges Ambassade i Brasilia.

www.kiyoshiyamamoto.com

Om Restriksjonskunst 

Kulturinstitusjoner verden rundt har, på grunn av sammenbrudd i økonomi og logistikk, måttet utsette, endre og redusere omfanget av planlagte prosjekter, og Jugendstilsenteret & KUBE er intet unntak. Vi har stengt ned et av våre to bygg for visning av kunst og utsatt planlagte prosjekter til 2021. Da pandemiens konsekvenser ble et faktum, hev vi oss rundt og satte sammen et prosjekt med ønske om å kunne snu katastrofeåret 2020 om til noe positivt. En generøs tildeling fra Kulturrådet, fra deres ekstraordinære utlysning av midler i forbindelse med koronakrisen, har muliggjort dette. Målet var å gi kunstnere lønnede oppdrag og å gi publikum i regionen mulighet til å oppleve og engasjere seg i samtidskunst i en periode hvor begrensningene er store og behovet er prekært.

Kunsten er, og skal være fri, og i 2020 har vi alle vært nødt til å være ekstra kreative for å kunne innrette oss etter restriksjonsregimet som pandemien har medført. Prosjektets tittel ble derfor, med en noe ironisk undertone, «Restriksjonskunst». Vi har invitert de tre kunstnerne Kiyoshi Yamamoto, Kirsty Kross og Brynhild Winther til å bidra med nyproduserte kunstverk. Disse tar utgangspunkt i situasjonen vi nå befinner oss i, og vil bli formidlet gjennom alternative kanaler i hele regionen – det er ikke snakk om tradisjonelle utstillinger i eget hus.

Kuratorer for prosjektet er Solfrid Otterholm og Christiane Lieungh.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.