Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Ett skritt nærmere nytt kunstkvartal

Foto: Stian Wiik
Foto: Stian Wiik

14.6.2017

I fjor offentliggjorde Jugendstilsenteret og KUBE sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum. Tirsdag 13. juni ble sikringskjøp av Kirkegata 1A enstemmig vedtatt av Fylkestinget i Møre og Romsdal, og dette er første skritt mot en realisering av prosjektet.

I fjor offentliggjorde Jugendstilsenteret og KUBE sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum. Tirsdag 13. juni ble sikringskjøp av Kirkegata 1A enstemmig vedtatt av Fylkestinget i Møre og Romsdal, og dette er første skritt mot en realisering av prosjektet.

Jugendstilsenteret og KUBE holder nå til i to bygg – Apotekergata 16 (Jugendstilsenteret) og Nedre Strandgate 2 (KUBE). Kirkegata 1A er nabobygget til Jugendstilsenteret. De to bygningene er tegnet av samme arkitekt og ført opp av samme byggherre, og fremstår utenfra som ett bygg. Museet har i dag stort behov for utvidet utstillings- og formidlingsareal, noe Kirkegata 1A vil kunne være med på å løse. Det nye huset vil også gjøre det mulig å ta imot et stadig økende publikum, og legge til rette for universell utforming.

Sikringskjøpet av bygget i Kirkegata 1A vil gjøres for en periode på 5 år. I løpet av disse årene skal Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Jugendstilsenteret og KUBE samarbeide om å sikre støtte fra staten for å realisere prosjektet. For at prosjektet skal kunne realiseres forutsettes det at partene bidrar inn i prosjektet med en tredjedel hver. Fylkeskommunen har allerede satt av 28 millioner i investeringsfondmidler til prosjektet, og kommunen har også vist sin støtte ved å vedta å dekke halvparten av alle tap dersom eiendommen må selges igjen ved utgangen av 5-årsperioden.

”Vi er veldig glade for at sikringskjøpet av Kirkegata 1A nå er vedtatt. De enstemmige vedtakene i Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune viser at regionen satser på museet. Jugendstilsenteret og KUBE har denne våren hatt besøk av Kulturdepartementet og representanter fra Kulturkomiteen på Stortinget. Så langt har vi utelukkende mottatt positive tilbakemeldinger på prosjektet. Vi har derfor grunn til å være optimistiske. Nå gleder vi oss til å gyve løs på arbeidet med å realisere prosjektet”, sier direktør Gro Kraft.

”Sikringskjøpet av Kirkegata 1A er en viktig milepæl for videre utvikling av Stiftelsen Kulturkvartalet. Styret er svært fornøyd med vedtaket. Et utvidet areal vil gi oss nye muligheter til å skape gode utstillinger for et utvidet publikum. Planene og ideene er mange, og vi ser frem til et godt samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune i tiden fremover for å realisere prosjektet”, sier styreleder Anne Dyb Liaaen.