Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Dyrbare tilskudd til vår samling

ill_firkant_tilstand_3.jpg

I 2020 ga Kulturdepartementet Jugendstilsenteret & KUBE to millioner kroner til innkjøp av samtidskunst. 

Kunstmuseet er nå godt i gang med innkjøpsarbeidet, og vi har brukt én av de to millionene som vi har fått tildelt som en del av statens kompensasjons- og stimuleringsordning i forbindelse med koronapandemien*. Museet er kun halvveis i dette viktige arbeidet, og helhetsperspektivet vil først vise seg når arbeidet er unnagjort i slutten av mars.

Basert på kriterier gitt i vår samlingsplan, sett opp mot hull i samlingen, har komiteen siden tildelingen hatt en løpende prosess og opprettet kontakt med en rekke kunstnere, gallerier og visningssteder. En fellesnevner for alle innkjøpene vi har gjort frem til nå er at kunstnerne har en eller annen form for regional tilknytning. Vi har bevisst kjøpt inn sentrale verk fra de enkelte kunstnernes virke frem til dags dato. Vi etterstreber et mangfold i vår samlingsutvikling ikke bare i forhold til kunstnerne, men også i forhold til medier og uttrykk.

Følgende innkjøp er gjort (i alfabetisk rekkefølge):

Kenneth Alme
Diptyket Flight Patterns In The Age of Nonsense, 2018.
Olje, akryl og monoprint på sydd linlerret, blindramme/olje og akryl på bomullslerret, blindramme. 200 x 150 cm / 200 x 160 cm.

Sidsel Colbjørnsen
Khmer IV, 2008. Ull, nylon og lin. 96x165.

Brit Dyrnes
Tilstand 1, 2017. Papercaly, 23 x 23 cm.
Tilstand 2, 2020. Glasert blåleire, 20 x 15 cm.
Tilstand 3, 2019/20. Glasert blåleire, 60 x 25 cm.
Tilstand 4, 2020. Mix leire, glasert flere omganger, 20 x 30 cm.
Tilstand 5, 2017/19. Papercaly, 15 x 30 cm.
Tilstand 6, 2017/19.Papercaly 30 x 40 cm.

Lissette Escobar
Cat. Leirgods, terra sigillata, underglasur. 29 x 28 x 43 cm.
Small seabird. Leirgods, terra sigillata, begitning, glasur. 26 x 17 cm.
Pattern 1. Leirgods, terra sigillata, underglasur. 32 x 16 x 20 cm.
Øgle (sett). Leirgods, underglasur, glasur. 16 x 8 x 9/ 14 x 9 9 cm.
When this is all over. Leirgods, underglasur. 21 x 12 x 13 cm.

Mariane Heske
Icebreaker, 1990/2020. Utendørs lydinstallasjon 45 min.

Vibeke Slyngstad
Democracy Part 1, I, 2017. Olje på lerret, 165 x 200 cm.

Reinhold Ziegler
Inner Eye, 2019/ 2020. Marble, silver, spring wire, leather cord, 110Ø x 100Ø x 27 mm.
From the Solar Nebula, 2020. Stony meteorite NWA (unclassified North West Africa), silver, steel wire, 110Ø x 90Ø x 23 mm.


* Midlene skal brukes til kjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design, fra gallerier og visningssteder i Norge eller om nødvendig direkte fra kunstneren. Siktemålet med tilskuddet er å stimulere til kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet. Det er lagt til grunn at innkjøpene skal knyttes til kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge. Kulturdepartementet har presisert at kunstverkene skal kjøpes så fort det lar seg gjøre, og senest innen første kvartal 2021.