Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Brynhild G. Winther

brynhild-2160x2160-02.jpg

Kunstnerbok, distribueres gratis til interesserte via Posten i november. Send e-post med navn og adresse til restriksjonskunst@mupsu.no for å sikre deg et eksemplar.

Kunstnersamtale med Brynhild Winther mandag 23. november 2020, kl. 19 på Jugendstilsenteret. Alle smittevernshensyn vil bli fulgt og kun 10 publikummere kan delta. Obligatorisk påmelding til restriksjonskunst@mupsu.no

Rever-ser-bare har(d)e tider (2020)

I forbindelse med «Restriksjonskunst» inviterte Jugendstilsenteret & KUBE Brynhild G. Winther til å lage en kunstnerbok. Verket har fått tittelen, Rever-ser-bare har(d)e tider og skal trykkes i ett opplag på 350 eksemplarer. I løpet av november måned vil denne kunstnerboken sendes ut til interesserte via posten. For å sikre deg et eksemplar sender du navn og postadresse til: restriksjonskunst@mupsu.no.

I en periode hvor publikumstilgangen på kunstopplevelser er begrenset, var målet å bringe kunsten hjem til folket i fysisk form. Selv om det å gå til postkassen nærmest har blitt passé i våre dager, vil turen til postkassen denne gangen føre til en kunstopplevelse som omfavner det trykte mediets egenverdi. En kunstnerbok er en kunstnerisk uttrykksform som kan manifestere seg i et vidt spekter av bokformatet, noen mer klassiske mens andre mer eksperimentelle. Kunstnerboken er gjerne trykt i et begrenset opplag, og dette gjør den til et egnet format til å lett kunne spre kunstneriske ideer også utenfor visningsrommets tradisjonelle vegger. Winthers kunstnerbok kommer til uttrykk som en Fanzine. Begrepet Fanzine har vært i bruk siden midten av 1900-tallet for å beskrive utgivelser beregnet på tilhengere av et lite, ofte smalt og tidvis aktivistisk, kulturelt fenomen.

Tematisk tar verket utgangspunkt i pandemien som herjer, og retter oppmerksomheten mot misforholdet mellom menneskene og dyreriket. Selve tittelen spiller på hvordan vi mennesker ofte reduserer dyr til språklige bilder, heller enn å fokusere på deres egenverdi. Winthers utstillinger tar gjerne form som collagepregede installasjoner, med tegning, foto og tekst i sentrum, og visuelt bærer kunstnerboken dette uttrykket videre. Hennes pågående utstillingsrekke, hvor fantasifiguren med navnet Haren er protagonist, ligger som et bakteppe for kunstnerboken, og flere av arbeidene fra disse utstillingene er inkludert. Språket er av stor betydning i Winthers arbeider og både i utstillingene og i kunstnerboken står hennes spissfindige dialog med Haren sentralt. Her finner du hennes egne ord om verket.

Brynhild Winther (1981) bor i Bergen. Hun har en master fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Winther har stilt ut blant annet ved Tegnerforbundet, Kunstnernes Hus/ Høstutstillingen, Joy Forum, Hvelvet/Oseana, GoMA (Glasgow), Immunologisk Institutt UiO, Oppland Kunstsenter og Bærum Kunsthall med mer. Hennes kunstnerskap er representert i flere offentlige og private samlinger, blant annet KORO og OsloMet. Winther skriver også kunstkritikk for Billedkunst.

www.brynhildwinther.no


Om Restriksjonskunst 

Kulturinstitusjoner verden rundt har, på grunn av sammenbrudd i økonomi og logistikk, måttet utsette, endre og redusere omfanget av planlagte prosjekter, og Jugendstilsenteret & KUBE er intet unntak. Vi har stengt ned et av våre to bygg for visning av kunst og utsatt planlagte prosjekter til 2021. Da pandemiens konsekvenser ble et faktum, hev vi oss rundt og satte sammen et prosjekt med ønske om å kunne snu katastrofeåret 2020 om til noe positivt. En generøs tildeling fra Kulturrådet, fra deres ekstraordinære utlysning av midler i forbindelse med koronakrisen, har muliggjort dette. Målet var å gi kunstnere lønnede oppdrag og å gi publikum i regionen mulighet til å oppleve og engasjere seg i samtidskunst i en periode hvor begrensningene er store og behovet er prekært.

Kunsten er, og skal være fri, og i 2020 har vi alle vært nødt til å være ekstra kreative for å kunne innrette oss etter restriksjonsregimet som pandemien har medført. Prosjektets tittel ble derfor, med en noe ironisk undertone, «Restriksjonskunst». Vi har invitert de tre kunstnerne Kiyoshi Yamamoto, Kirsty Kross og Brynhild Winther til å bidra med nyproduserte kunstverk. Disse tar utgangspunkt i situasjonen vi nå befinner oss i, og vil bli formidlet gjennom alternative kanaler i hele regionen – det er ikke snakk om tradisjonelle utstillinger i eget hus.

Kuratorer for prosjektet er Solfrid Otterholm og Christiane Lieungh.
Prosjektet er støttet av Kulturrådet.