Åpningstider

30. mai til 31. august:

Tirsdag til søndag 11-16

1. september til 20. desember:

Torsdag til søndag 11-16

Meny

Vi søker førstekonservator/konservator

annonse_pa_jugendstilsenteret_no_1.png

Vår konservator går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Søknadsfrist 5. desember.

LEDIG STILLING SOM FØRSTEKONSERVATOR/KONSERVATOR VED JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND

Regionsmuseet Musea på Sunnmøre er en profesjonell vitenskapelig institusjon med 63 ansatte (43 årsverk) med flere arenaer på Sunnmøre. Administrasjonen ligger i Ålesund. Museet drifter Kunstmuseet Jugendstilsenteret og KUBE. Jugendstilsenteret er Norges nasjonale kompetansesenter og museum for jugendstil. Kunstmuseet står foran en viktig satsing på faglig og arealmessig utvikling i de nærmeste årene. Det ligger midt i hjertet av Ålesund og er et kunstmuseum med internasjonale kontakter og samarbeidsprosjekter, og det har et internasjonalt publikum. Museet mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver.

Fagstillingens primære arbeidsoppgaver:

• Bidra til forskning på norsk jugendstilarkitektur, samt utvikle og innhente dokumentasjon, arkivmateriale og spesialkompetanse på jugendstilen generelt.
• Bygge nettverk og skape kontakt med forskjellige akademiske og håndverksmessige fagmiljø samt verneinteresser internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Aktiv deltakelse i og utvikling av institusjonens internasjonale nettverk og nettverksprosjekter.
• Skape gode holdninger og bevissthet om bevaring og betydningen av jugendstilbebyggelsen som lokale, regionale og nasjonale kulturminner og være en pådriver for godt vern gjennom tilrettelegging også for ny bruk.
• Gi råd i stilvurderinger, håndverkkompetanse, materialbruk og fargevalg etc. Gi veiledning til eiere av jugendstilbygg fra hele landet i søknader til fond.
• Organisere kurs og seminar for håndverkere og kulturverninteresserte om de estetiske, byggetekniske og håndverksmessige sidene ved jugendstilarkitekturen.
• Utvikling av særskilte utstillinger og formidling av disse.
• Ansvar for Jugendstilsenteret og KUBEs fagbibliotek og forskjellige fagarkiver.
• Bidra inn i institusjonens og kollegiets forskjellige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
• MA i bygningsvern, arkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende relevante fagretninger. Solid og relevant realerfaring og dokumentert kunnskap vil kunne kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.
• Gode datakunnskaper.
• Arkivkunnskap.
• God engelsk og norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig.
• Det er ønskelig med god innsikt i jugendstil innenfor arkitektur, design og kunst.
• Noe praktisk innsikt i håndverk relevant for jugendstilarkitektur er også ønskelig.

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner forent med selvstendighet og ansvarsbevissthet.
• God gjennomføringsevne.
• Løsningsorientert, systematisk og fleksibel.
• Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale, stillingskode 1434, VIRKE tariff
• Hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø åpent for utvikling
Institusjonen har i dag offentlig tjenestepensjon KLP

Søknadsfrist: 5. desember 2020
Ønsket tiltredelse: 1. januar 2021

Søknad med CV sendes: post.kunstmuseet@mupsu.no

Referanser og attestkopier vil først bli etterspurt ved invitasjon til samtale på stillingen.

For mer informasjon:

direktør Gro Kraft, tlf 97404702 / gro@mupsu.no
kurator Tove Lande, tlf 47466256 / tove@mupsu.no
fagforeningsleder/kurator Solfrid Otterholm, tlf 97771815 / solfrid@mupsu.no