Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Priser og betingelser ved bruk av fotomateriale

Fotografier som er publisert på DigitaltMuseum.no og bilder som bestilles fra Stiftelsen Kulturkvartalets arkiv, kan brukes vederlagsfritt til ikke-kommersielle formål, som f.eks. undervisning/formidling og privat bruk.

Skal disse bildene brukes i kommersielle publikasjoner, det omfatter både trykksaker og bruk i digitale medier som f.eks. TV, videoer og nettsider, bestilles disse hos oss mot følgende gebyr per bilde:

Digital fil av fotografi (høyest tilgjengelig oppløsning) 200 NOK (inkl mva)

Digital fil av tegning fra bygningsarkivet (høyest tilgjengelig oppløsning) 200 NOK (inkl mva)

Ved store og omfattende bestillinger faktureres for hver påbegynte time (400 NOK inkl mva).

 

Når det lastes ned eller bestilles bildefiler fra Stiftelsen Kulturkvartalet aksepteres det følgende vilkår:

Det er brukerens ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c.

Om motivet omfatter kunstverk på en slik måte at publisering krever tillatelse/vederlag fra kunstneren, er bildebrukeren selv ansvarlig at dette ivaretas.

Digitale filer kan ikke videreformidles eller lånes ut til tredjepart. Leien gjelder én gangs bruk. Filer skal slettes etter avtalt bruk. Ved ønske om bruk av et bilde i flere sammenhenger, må det gjøres ny avtale. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. Oppgi så utfyllende som mulig hva bildet skal brukes til, for eksempel publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame og eventuell tittel på produkt.

 

Alle fotografier skal krediteres med fotografens navn + eiersituasjon, slik:

Tittel, eventuelt årstall. Foto: Fotografens navn / Viti, Jugendstilsenteret & KUBE

Eller ved ukjent fotograf:

Tittel, eventuelt årstall. Foto: Fotograf ukjent / Viti, Jugendstilsenteret & KUBE

Eller ved bruk av et utsnitt av bildet:

Tittel, eventuelt årstall, utsnitt. Foto: Fotografens navn / Viti, Jugendstilsenteret & KUBE

 

Alle tegninger fra bygningsarkivet skal krediteres med arkitektens navn + eiersituasjon, slik:

Tittel, eventuelt årstall. Tegning/Illustrasjon: Arkitektens navn / Eier

Dette oppgis sammen med fotografiet/tegningen eller i egen bildeliste. Ved manglende kreditering belastes tilleggsgebyr på 50% av grunnpris.

Leveringstid: inntil 3 uker. Ved store bestillinger må det påregnes noe lengre leveringstid.Hastebestillinger kan utføres etter avtale mot et tillegg i prisen på 200 NOK (inkl mva) per bilde.