Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Kunstmuseet KUBEs faste samling

Kunstmuseet KUBE er kunstmuseet i Møre og Romsdal. Ved etableringen av museet i 2005, overtok KUBE det gamle fylkeskunstgalleriets samling. I dag består samlingen av nærmere 250 verk ervervet fra ulike hold: tildelinger fra Norsk Kulturråds tidligere innkjøpsordning, fylkeskommunale innkjøp, museets egne innkjøp, samt donasjoner fra kunstnere.

I forbindelse med Jubileumsutstillingen HERFRA (2015) utarbeidet vi statistikker over vår samling. Statistikkene tok utgangspunkt i geografisk tilhørighet, kjønnsrepresentasjon og medium. En slik arbeidsprosess styrket vår innsikt i egen samling og ga oss muligheten til å reflektere over samlingens karakter, kvalitetene blant kunstnere og verk vi har i samlingen. Samtidig kunne den også danne et vurderingsgrunnlag for videre innkjøpsstrategier.

Samlingens hovedtrekk: 

  • 80% av KUBEs samling består av verk skapt av kunstnere utenfor Møre og Romsdal, hvorav 69% tilhører andre fylker og 11% har internasjonal bakgrunn.
  • Samlingen viser en nokså jevn kjønnsfordeling, der kvinnelige kunstnere utgjør 52%.
  • Aldersmessig står 1951-60-kullet sterkest i samlingen med 33%. Ellers synliggjøres en mangelfull orientering mot den yngre generasjonen kunstnere, samt generasjonen før 1940.
  • Mediene som er best representert i samlingen er maleri og grafikk, som samlet opptar en andel på 41%.
  • Videre består samlingen av papirarbeid (15%), fotografi (13%), installasjon og skulptur (13%),  kunsthåndverk (glass og keramikk, 12%), tekstil (3%), og multimedia (3%).

Kunstmuseene er deltagende aktører i samfunnet og sprer kulturelle impulser som skriver framtidens kunsthistorie. Vårt kunstmuseum skal formidle hele vår regions mangslungne identiteter reflektert gjennom kunsten og sette den inn i en større, (inter-)nasjonal kunsthistorisk kontekst. Vi vil derfor fremover reflektere kritisk over våre innkjøpsstrategier med klare prioriteringer som styrker vår identitet. Vi vil også reflektere over hvilket ansvar kunstmuseet har for å sette det regionale i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.