Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Møbelkunsten

m_belcollage.jpg

Mot slutten av 1800-tallet kom en motreaksjon på de rådende tilstandene i møbelindustrien, som mange mente var preget av stilkopiering, masseproduksjon og billige materialer. En ville tilbake til ektheten i materialbruken og den solide konstruksjon.

Flere kritikere og kunstnere, deriblant Valentin Kielland, mente at det var middelmådigheten som hadde tatt over i møbelproduksjonen, og at håndverket ikke bar preg av noen spenning eller kunstnerisk innlevelse i materialet.

Møbelkunsten fikk en viktig posisjon i jugendstilperioden. Arkitektene designet møbler som skulle stå i forhold til og komplementere arkitekturen, og interiør og eksteriør skulle sammen danne en organisk helhet.

Jugendstilmøblene var preget av en tydelig linjeføring. Den ubrutte, buktende linjen som symboliserte naturens voksende kraft var dominerende, men også den strenge, rette linjen bygget opp rundt geometriske former var mye brukt. I norsk møbelkunst finnes mange varianter av begge retningene, ofte med innslag av middelalderinspirert dragestil.

 

Se mer fra samlingen her: