Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Bokkunsten

bokkunst.jpg

 

I løpet av 1890-tallet skjedde en endring i bokillustrasjonsarbeidet. Utforming av bokbind, bokutstyr og illustrasjoner hadde tidligere blitt utført i København, men frem mot århundreskiftet viste en rekke norske billedkunstnere og arkitekter interesse også for bokkunsten. Tekst og bilde, som tidligere hadde vært to uttrykksformer, smeltet sammen til en enhetlig kunstnerisk form.

Boken Sjøfugl er både illustrert og forfattet av Thorolf Holmboe, og er ett av de ypperste arbeidene innen norsk 1890-talls bokkunst. Holmboe var den første billedkunstneren som arbeidet med bokbind som egen kunstform i Norge. Sjøfugl ble utgitt i 1896 på Johan Fredriksons forlag i Bergen. Den viser Holmboes sans for naturen og kystlivet i nord, med både tegninger av fugleliv og mer abstraherte motiver av maneter, tang og tare. Illustrasjonene regnes også for å representere en særegen, norsk jugendstil i motivvalget. Selve designen er basert på mer internasjonale strømninger, med et lettere og lysere fargevalg hvor han unngår de typiske norske elementene som drageslyng og treskurd.

Norske Digte (1893) er et fint eksempel på Holmboes mer internasjonale påvirkning, og er et tidlig eksempel på dette i norsk kunsthåndverk.

 

Se mer fra samlingen her: