Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16

 

Meny

Apotekergata 16 - Det første freda huset i Ålesund

skjermbilde_2012_07_31_kl_10_39_29.png

Apotekergata 16, den gamle Svaneapotekbygningen, var det første huset som ble fredet i Ålesund. Det var Norges Apotekerforening som i 1981 - i forbindelse med at huset ble solgt ut av familien Øwre, som hadde eid den siden den ble bygd i 1907 - som tok intitiativ til at apotekutsalget, "offisinet", skulle fredes. De så på det som nødvendig for å bevare apoteket i den tradisjonsrike bygninga.

Fredningsvedtaket ble gjort 7. mars 1985. Deler av begrunnelsen for vedtaket var:

"Alle ytterveggene er kledd med råkopp i granitt som ble innkjøpt fra Fredrikstad. Sokkel, 1. etasjes vindusbuer, samt horisontalbånd kontrasteres med lys, glattpusset granitt. Hjørnesøylen og enkelte partier av den glattpussede granitten er prydet med jugendornamentikk. Likeledes står apotekets karakteristiske jugenddør med utskjæringer fremdeles på plass. Bortsett fra et vindu som er omgjort til dør, skriver samtlige vinduer seg fra oppføringstiden.

Svaneapotekets offisin har en tidstypisk jugendinnredning. Den består av veggfaste skap / hyller, en frittstående skuff- og hylleseksjon og disk. I taket finnes det opprinnelige listverket og lampen bevart.

Apotekerens leilighet står som opprinnelig med de arkitektoniske detaljene som bl.a. listverk og dører i behold. Disse detaljene blir bevart i den pågående istandsettelsen. Spisestuen har en tidstypisk fyllingspanelt brystning, og her og i gangen sitter ennå den opprinnelige gyldenlærsimitasjontapeten på plass. I privatoppgangen finnes rekkverk med utskåren jugenddekor."