Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Søk i samlingene

kk_j_00152.jpg

Epoken som fikk navnet Art Nouveau eller jugendstil var intens i sitt uttrykk, men kortvarig i tid (1890-1914). Art Nouveau var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet.

Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje.

Et viktig prinsipp for kunstnerne i denne perioden var tanken om Gesamtkunstwerk, det totale kunstverk. Ingenting var underordnet noe annet og alt fra møbler til dørhåndtak til eksteriør skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen til ett kunstverk. Opp gjennom tidene har det vært en gjennomgående diskusjon om kunstartenes hierarki. Ønsket var nå å gjøre alle kunstarter likeverdige.

I alle land hvor den nye kunsten spredde seg, ser vi nasjonale varianter av det samme tema. Som flere av kunstverkene i museets samling viser, var mange norske kunstnere sterkt inspirert og influert av europeiske strømninger, ved siden av norsk middelalder og japansk kunst.

Jugendstilsenterets samling er i stor grad digitalisert. Her på nettsiden vår kan du se smakebiter, og om du ønsker mer informasjon om de enkelte objektene eller vil se flere gjenstander, kan du gå videre til DIGITALT MUSEUM eller EUROPEANA.

Partage Plus

3d_collage.jpg

Partage Plus var et europeisk samarbeidsprosjekt som eksisterte i perioden mars 2012 - mai 2014. I løpet av prosjektperioden ble nesten 80 000 jugendstilobjekter fra hele Europa digitalisert og tilgjengeliggjort av de 24 prosjektpartnerne som representerte 17 ulike land. Jugendstilsenteret hadde ansvar for den norske delen av prosjektet.

Prosjektet ble finansiert av Europakommisjonen gjennom ICT Policy Support Programme.

Hovedmålet med prosjektet var å øke antall tilgjengelige Art Nouveau-objekter i Europeana, både gjenstander, tegninger, plakater, kunstverk og arkitekturtegninger. Totalt er det snakk om mer enn 75 000 objekter, hvorav ca. 2000 som har blitt digitalisert i 3D. Digitaliseringen skulle holde høy standard, og publikum skulle få tilgang til informasjonen på hele 17 ulike språk. Det tyske firmaet Steinbichler resite rundt store deler av Europa med sitt avanserte scanneutstyr, og vi kan nå presentere et utvalg av våre gjenstander her. Prosjektet ble finansiert av Europakommisjonen gjennom ICT Policy Support Programme. Trykk på logoene under for å lese mer om prosjektet:

                                                               

vase2.jpg
pianolampe.jpg
vase.jpg
sjokolademugge.jpg