Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Mer biografisk informasjon om brødrene Fürst

Christian Fürst (1860-1910) og Hans Backer Fürst (1877-1946) fikk begge sin utdannelse først i Kristiania og så ved Technische Hochschule i Berlin, der Christian Fürst også arbeidet som assistent for professor Otzen og ved arkitektkontoret for Reichstagshaus i perioden 1883-1892. Christian Fürst åpnet egen praksis i Kristiania i 1895. Hans Backer Fürst kom med i firmaet , først som assistent og senere som selvstendig arkitekt, i 1902.

Christian Fürst deltok i gjenoppyggingen av Kristiansand etter brannen i 1892, og ble raskt en meget benyttet fagmann både i hovedstaden og i Kristiansand. I årene 1904-1907 arbeidet brødrene mye i Ålesund der de tegnet 12 bygninger. 

Digitalt Museum har sider med biografisk informasjon om både Christian Fürst og Hans Backer Fürst

Store Norske Leksikon har også mye informasjon om Christian Fürst og Hans Backer Fürst.

En av perlene i arkivet er erindringene som brødrenes mor Anna Fürst, født Backer (1834-1925) skrev i 1908. Selv om Anna viste interesse og forståelse for vakre bygninger og forteller om sin familie, er hennes historie spesielt interessant både fordi hun er en dyktig forteller og fordi hun gir et bilde av middelklassen på 1800-tallet. Hennes far dør på sjøen og  moren sitter igjen med syv små barn. Men selv om de, som Anna forteller, var "fattige som kirkerotter", sørger moren for at datteren får skolegang. Og når Annas bror åpner en butikk i Kristiania sammen med Hans Fürst, hans tidligere kollega og Annas forlovede, blir de velstående nok til at sønnene til Hans og Anna, Christian og Hans Backer Fürst, får studere arkitektur i Tyskland. 

Anna Backer Fürsts erindringer kan leses ved å trykke på vedlegget nedenfor 

annabackererindringer.pdf