Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

SEPTEMBER 2017

Fürstarkivet inneholder mange tegninger av andre arkitekter. Her er en fasadetegning av Colosseum i Oslo av arkitektene Jacob Hanssen og Gerhard Iversen, fra 1927.
Fürstarkivet inneholder mange tegninger av andre arkitekter. Her er en fasadetegning av Colosseum i Oslo av arkitektene Jacob Hanssen og Gerhard Iversen, fra 1927.

Funnet av Hans Backer Fürsts selvbiografi ble omtalt i de to ledende avisene i Ålesund, og nå skal det bli spennende å få tydet arkitektens håndskrift for å kunne lese innholdet. Men etterhvert som vi ordner arkivet dukker det også opp mange tegninger av andre arkitekter fra 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Du kan se noen av dem her. Klikk på "les mer" for å få vite mer om arkitektene

Jacob O. M. Hanssen (1892-1962) studerte arkitektur i Trondhjem, og etablerte seg i Oslo i kompaniskap med Gerhard Iversen i (1892 -1963) som hadde studert i Trondheim og i Minnesota, USA. De to arkitektene spesialiserte seg i kinoarkitektur, noe som kom til nytte når de tegnet Colosseum kino, den gang Nordens største kino, som sto ferdig i 1928. Kinoen brant i 1963 og ble gjenoppbygget av Sverre Fehn. I skrivende stund vet vi ikke hvorfor de 7 tegningene fra 1927 befinner seg i Fürstarkivet, men det kan jo dukke opp mer informasjon etter hvert som vi ordner dokumenter og tegninger.

Henrik Nissen (1848-1915) var blant Norges fremste arkitekter på slutten av 1800-tallet, og mange av hans bygninger er blant hovedverkene i historismens arkitektur i Norge. Han studerte arkitektur i Christiania og i Berlin, og etablerte sitt eget arkitektkontor i 1875. Han tegnet den eldste delen av Steen & Strøm i Oslo. Men da han ikke kunne eller ville påta seg flere oppdrag i forbindelse med utbygging av stormagasinet, skrev eierne Christian Fürst (brevet ligger i arkivet) og spurte ham om han ville overta. 

Emil von Trepka (1872-1942) har tegnet et begrenset antall bygninger i Kristiania. En av dem var godseier Løvenskiolds villa i Thomas Heftyes gate 24 i Oslo, som Von Trepka tegnet i 1905 og Hans Backer Fürst bygget om i 1911. 

Herman Backer (1856-1932) har tegnet en staselig villa i Sandakerveien for Harald Jensen, direktør ved Myrens verksteder i Oslo, i perioden 1909-1915. I 1928 fikk Jensen bygget en ny villa på Vinderen, og da henvendte han seg til Hans Backer Fürst. Vi har tegningene signert av Herman Backer, av en flott villa som senere har måttet vike for blokkbebyggelse, men bare en bygningbeskrivelse av villaen Hans Backer Fürst tegnet i 1928. Herman Backer var blant de førende arkitektene i Norge i tiårene rundt 1900, og har blant annet tegnet Johanneskirken i Bergen (1894). Herman og Fürst-brødrene var utvilsomt i slekt på morssiden (brødrenes mors pikenavn var Anna Thalette Cathrine Backer) men vi vet ikke noe om slektsforholdet eller om det var kontakt mellom Herman og de to brødrene. 

Ove Laurentius Ekman (1847-1921) tegnet et «våningshus for borgermester Rygh» i 1884. Tegningene ligger i arkivet, de er datert og signert, men det er ingen indikasjon på hvor huset ligger. Et søk på digitalarkivet viste at det bodde en borgermester Rygh i Eilert Sundts gate 33 i Oslo, og videre undersøkelser har vist at huset står den dag i dag. 

Christian Morgenstierne (1880-1967) fikk sin utdannelse i Norge og Berlin og tok arkitekteksamen i Chicago i 1904, og var formann i Oslo Arkitektforening fra 1919. I 1927 samarbeidet han med Einar Smith (1863-1930) om å bygge om og renovere Kirkegata 24 i Oslo. Det ligger flere tegninger av dette prosjektet i Fürstarkivet.

Ivar Næss (1878-1936) studerte i Kristiania og i London. Han var ansatt hos Henrik Nissen i Kristiania og arbeidet en stund i 1902 ved et arkitektfirma i London, før han åpnet egen praksis i Kristiania. Han tegnet en villa på Bestum i 1910 som Hans Backer Fürst fikk i oppdrag å ombygge i 1916, og vi har en flott fargelagt tegning av en dekorasjon signert av ham.

Vil du vite mer om disse arkitektene og prosjektene de har bidratt til, kan du gå til www.arkivportalen.no og søke opp navnene, eventuelt sammen med "Fürst".