Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

JUNI 2017

Tegning av Bastøy Anstalt, Christian Fürst, 1899 ca.
Tegning av Bastøy Anstalt, Christian Fürst, 1899 ca.

Gode nyheter! Vi mottok 150 000 i støtte fra Olav Thon Stiftelsen. Dette betyr at vi kan få registrert og digitalisert store deler av arkivet, og at mye informasjon kan gjøres fritt tilgjengelig på nett. For eksempel brevet signert av Fridtjof Nansen, som i 1907 anbefaler Hans Backer Fürst som gjerne vil arbeide hos en arkitekt i London. 

Digitalisering og publisering er på ingen måter billig, og Fürstarkivet er stort! Det inneholder informasjon om bedrifter, tekniske detaljer, hvilke materialer man brukte i tiden fra 1890 til 1938, upubliserte manuskripter, reisenotater og mye annet som sikkert er interessant for forskere, men som er så omfattende at det er vanskelig for et museum å finansiere. Det er en utfordring å finne midler til dette arbeidet, fordi privatarkiver ikke har samme status som offentlige, selv om de kan inneholde mye viktig informasjon. Heldigvis har Olav Thon Stiftelsen sett verdien i denne samfunnsoppgaven, og gitt oss 150 000 kroner til registrering og digitalisering! Hittil har vi publisert fotografier tatt under arbeidet, men nå regner vi med å kunne legge ut bilder av mye høyere standard, tatt med avansert utstyr og i samsvar med strenge kvalitetskrav. Men mens vi venter legger vi ut noen perler, som brevet Fridtjof Nansen skrev i 1907, en tegning av økonomibygningen på Bastøy anstalt, og naturligvis finansieringsbeviset fra Olav Thon Stiftelsen!