Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

JULI 2017

Vi vet ikke hvem som tegnet denne illustrasjonen, men den var del av en serie skisser til dekorasjoner for Jacobsens villa i Fredrikstad, tegnet i 1902. Det kan ha vært enten en av brødrene, eller en ukjent kunstner (tegningene er ikke signert).
Vi vet ikke hvem som tegnet denne illustrasjonen, men den var del av en serie skisser til dekorasjoner for Jacobsens villa i Fredrikstad, tegnet i 1902. Det kan ha vært enten en av brødrene, eller en ukjent kunstner (tegningene er ikke signert).

Det dukker stadig opp interessant informasjon i arkivet, og ikke bare tegninger. Blant annet har Christian Fürst, Henrik Nissen, Henrik Bull og de andre jurymedlemmene som valgte arkitekt for den første bygningen på Gløshaugen i Trondheim (nå NTNU) skrevet et brev der de sier mye om arkitekt- og håndverkfaget som er like aktuelt den dag i dag. Du kan lese brevet fra 1902 ved å klikke på det ene vedlegget nedenfor. Det andre vedlegget er en oversikt over det som er registrert men ennå ikke publisert. Klikk på les mer for å få mer informasjon, og å se flere bilder fra arkivet. 

Christian Fürst satt som nevnt i juryen som valgte arkitekt for Gløshaugen, og han tegnet dessuten forprosjektet for bygningen. Juryen hadde klare meninger om hvordan arkitekturfaget, og ikke minst håndverksfaget, burde undervises. De var uenige i at skolen burde etableres i Trondheim, blant annet fordi de mente at det ikke ville være mulig å få de beste lærerne hit. De mente også at håndverksfagene måtte få høyere status. 

Tegningene som publiseres er fra en villa i Fredrikstad, tegnet for grosserer Jacobsen, og en rund bygning fra 1894 tegnet av Christian Fürst til en konkurranse. 

Vi regner med å ha registrert ca. halvparten av prosjektene som er å finne i arkivet nå, selv om det er vanskelig å si noe sikkert. Et utvalg tegninger fra så mange av dem som mulig vil bli digitalisert i høst. 

brevjurytekniskh_yskoletrondheim1902.pdf
furstbackerfurstprosjekter.pdf