Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

JANUAR 2017

tegnebok.png

Hva finnes i arkivet, og hvordan kan vi ta fatt på arbeidet? Dette er det vi har forsøkt å finne ut i januar

Mye av Fürst-arkivet er ordnet etter prosjekt, men det lå også en del mapper i kasser. Disse er blitt kartlagt, og vi vet stort sett hva vi kan finne i prosjektmappene. Det er mye interessant informasjon også i brev og korrespondanse, og her vil det være en jobb å vurdere hva som skal digitaliseres!

Det viktige er å ordne dokumentasjonen slik at vi vet hva vi har i hver prosjektmappe, og hva som er digitalisert. Slik blir det lett for forskere å finne dokumentene, og digitalisering kan gjennomføres i etapper.

To dyktige frivillige har meldt seg, og ansatte ved Interkommunalt Arkiv er hjelpsomme. Noen av dem har til og med tilbudt seg å hjelpe til på frivillig basis. Vi håper flere frivillige melder seg!

Vi søker også om midler. Mye av arbeidet kan gjøres av frivillige og av ansatte ved Jugenstilsenteret, og vi har allerede mye av materialet som er nødvendig for å ordne arkivet. Men vi vil måtte betale for digitalisering og publisering. Og selv om vi gjerne skulle digitalisere alt - litteratur, byggteknisk materiale, arkitektur fra alle tidsaldre, samfunnsøkonomisk og historisk informasjon - så er det kanskje andre institusjoner som er mer interessert enn oss i denne informasjonen, og som kan bidra. Ett av formålene med denne bloggen er å gjøre arkivet bedre kjent. 

Det har vært veldig spennende å lese Anna Fürst født Backer (1834-1925) erindringer. Hun var mor til Christian og Hans, og forteller om hvordan middelklassen på 1800-tallet såvidt klarte å få endene å møtes, men også hvordan hennes bror og mann åpnet en liten butikk i Oslo og ble velstående nok til å la sønnene studere arkitektur i Berlin. Erindringene ligger under biografisk informasjon (siden om Fürstarkivet) men vedlegges her også.

Og sist men ikke minst: Vi har kontaktet arvingene, og om et par dager vil konservator bygningsvern besøke Henrik Frisak Fürst, sønn av Hans Backer Fürst, som nettopp fylte 100 år.

Mer om dette i neste nyhetsbrev!

annabackererindringer.pdf