Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

hva arkivet inneholder

Vi har ikke ordnet hele arkivet ennå, men vet at det inneholder prosjektene som brødrene Fürst har arbeidet med, og en del privat korrespondanse, dagbøker, studienotater, fotografier, manuskripter og andre dokumenter. Arkivet er en viktig kilde til informasjon både for de som er interessert i kultur og arkitektur, og for forskere i mange felt, som for eksempel byggeteknikk, kunst- og arkitekturhistorie, samfunnshistorie, litteraturhistorie, samfunnsøkonomi og mye annet.

Byggeteknikk: Brødrene arbeidet i de årene betongen ble tatt i bruk for første gang i Norge, og mange av prosjektene inneholder dokumentasjon som forteller mye om dette nye materialet. Metallstrukturer, sentralvarmeanlegg, landbruksbygninger og systemer, taktekking og mye annet diskuteres og analyseres i dokumentasjonen som følger med prosjektene, og i Hans Backer Fürsts skrevne verker. 

Kunst- og arkitekturhistorie: Dokumentasjonen følger brødrenes utvikling og arbeid gjennom tre perioder og hovedstilretninger: historisme, jugendstil og funksjonalisme. I 1890 arbeider Christian Fürst fremdeles med historistiske fasader. Han har studert i Berlin og deltatt i flere prosjekter der. På Østlandet tegner han Sagene kirke i historistisk stil, Bastøy anstalt i sveitserstil, men også prosjekter i jugendstil. Når brødrene kommer til Ålesund er det denne stilen de arbeider i. Senere går Hans Backer Fürst over en mer funksjonalistisk stil. Men det er disse overgangene og kombinasjonen av stiler som gjør brødrenes arbeid så interessant: de reflekterer tiden.

Samfunnshistorie: Christian Fürst tegnet Bastøy Skolehjem, han deltok i planlegging av NTH i Trondheim, og tegnet Latinskolen i Ålesund. Arkivet inneholder ikke bare tegningene av disse bygningene, men også mye informasjon om hva man ville oppnå med disse institusjonene. Bastøy er beryktet i dag, men ble bygget i beste mening. Dette er bare noen eksempler blant mange. Noen ganger er dokumentene forbundet med et prosjekt vel så interessante som arkitekturtegningene.

Litteraturhistorie: Hans Backer Fürst har skrevet mye mer enn de 8 bøkene som er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettside. Arkivet inneholder både mange bøker og mange upubliserte manuskripter.

Samfunnsøkonomi: Arkivet inneholder mye av interesse for samfunnsøkonomer og de som studerer økonomiske forhold i historien. Hvor mange timer jobbet arbeiderne som bygget Bastøy? Hva kostet materialer, og hvor mye tjente arbeidere rundt forrige århundreskifte?