Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16

 

Meny

AUGUST 2017

Nå er det mulig å søke opp et stort antall prosjekt, manuskripter og andre dokumenter fra arkivet på Arkivportalen.
Nå er det mulig å søke opp et stort antall prosjekt, manuskripter og andre dokumenter fra arkivet på Arkivportalen.

I august har vi fått installert programvare, og publisert arkivet på Arkivportalen. Nå er det mulig å søke på store deler av materialet, og finne dokumenter og tegninger. Og ikke minst: Vi har funnet Hans Backer Fürsts selvbiografi, som ingen visste eksisterte.  

Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Det vil si at hvis et dokument er lagret i ett av de over 70 arkivene som deltar i systemet, vil det kunne søkes opp. Forskere, arkitekter og andre som vil vite mer om en bygning kan derfor finne informasjon om hva Fürst-arkivet inneholder. Arkivet inneholder blant annet mange tegninger av dekorasjoner og andre detaljer som kan være verdifulle for de som vil tilbakeføre bygninger til fordums prakt. 

Besøk Arkivportalen ved å klikke her.

Vi har også funnet mye spennende informasjon, blant annet et brev der Christian Fürst beskriver sine første måneder i Ålesund og alle utfordringene han møtte i byen. Men det aller viktigste er kanskje Hans Backer Fürsts selvbiografi. Den ble skrevet i 1944, året før Backer Fürsts død. Ikke alt er like enkelt å lese, men vi ønsker å få den transkribert. Backer Fürst skriver om sitt og brorens verk som arkitekter. Han gir mye opplysninger om hvem som tegnet hva, når de arbeidet på forskjellige prosjekter, og mye annen informasjon som kan bekrefte eller avkrefte hypoteser og teorier. Den ble funnet fordi vi gikk igjennom og registrerte Backer Fürsts publiserte og upubliserte manuskripter. Denne delen av arkivet har ikke vært prioritert, men den skjulte altså en gullgruve! 

Nå begynner vi å digitalisere materialet. I første omgang vil vi digitalisere og publisere et utvalg tegninger fra så mange prosjekter som mulig, slik at de som studerer arkivet kan se hva de forskjellige prosjektene består av. SEDAK, senteret for digitalisering ved IKA Møre og Romsdal (som vi samarbeider med, blant annet fordi det er her vi lagrer arkivet) har nylig fått topp moderne utstyr. Vi vil som nevnt publisere et utvalg foto av tegninger og dokumenter, men også en lenke til foto av høy oppløsning, som vil ligge på IKAMs nettsider.