Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

FÜrstarkivprosjektet

Vi ønsker å digitalisere og publisere så mye som mulig av Fürstarkivet. Det er snakk om en unik samling av dokumenter som forteller historien ikke bare om arkitektur og jugendstil men om samfunnshistorie, teknologi, litteratur og mye annet. Arbeidet med å ordne, digitalisere og publisere er igangsatt og i denne bloggen vil vi fortelle om hvordan arbeidet går fremover, hva vi gjør og hva vi oppdager. Ønsket er ikke bare å informere, men også å dokumentere arbeidet og skape en slags historikk. De siste nyhetene ligger øverst på denne siden, fulgt av annen informasjon, og nederst nyheter tilbake i tid. 

Hans Backer Fürst, 1905 ca.
Hans Backer Fürst, 1905 ca.

DESEMBER 2017

Gode nyheter og oppsummering! Arkivet er nesten ferdig ordnet og registrert. Vi har nå en god oversikt og ikke minst en kombinasjon av tegninger, korrespondanse, en selvbiografi og et rikt utvalg fotografier fra årene 1904-1909. Historikere og andre interesserte kan nå finne prosjektene på Arkivportalen, se digitaliserte tegninger, få tilgang til flere tegninger og dokumenter på lesesal. Og ikke minst har vi mottatt 330 000 kroner fra Kulturrådet, til videre digitalisering og transkribering av Hans Backer Fürsts selvbiografi.

NOVEMBER 2017

Forsvarsdepartementet, fasade mot Bankplassen, tegning av Christian Fürst, 1898
Forsvarsdepartementet, fasade mot Bankplassen, tegning av Christian Fürst, 1898

FRA TEGNING TIL BYGNING: Bygningene og arkitektens tegninger stemmer ikke alltid overens. Balkonger kan bli tilføyd, takvinduer fjernet, og dekorasjoner kan bli forenklet. Det kan være interessant å se på noen av bygningene tegnet av Christian Fürst og Hans Backer Fürst, og sammenligne dem med tegningene i arkivet vårt.

OKTOBER 2017

Illustrasjon av butikklokaler til Guldsmed Sunde i Storgata, Oslo, tegnet av Hans Backer Fürst i 1915
Illustrasjon av butikklokaler til Guldsmed Sunde i Storgata, Oslo, tegnet av Hans Backer Fürst i 1915

Nå nærmer vi oss 300 prosjekter som er ordnet, registrert og publisert på Arkivportalen. Det er kanskje 100 prosjekter igjen, og innen året håper vi å være ferdig med den jobben. Vi venter spent på å få digitaliserte fotografier fra SEDAK ved IKA Møre og Romsdal, men i mellomtiden har vi fotografert litt i tillegg til det som er digitalisert. Samtidig begynner vi å få en oversikt.

SEPTEMBER 2017

Fürstarkivet inneholder mange tegninger av andre arkitekter. Her er en fasadetegning av Colosseum i Oslo av arkitektene Jacob Hanssen og Gerhard Iversen, fra 1927.
Fürstarkivet inneholder mange tegninger av andre arkitekter. Her er en fasadetegning av Colosseum i Oslo av arkitektene Jacob Hanssen og Gerhard Iversen, fra 1927.

Funnet av Hans Backer Fürsts selvbiografi ble omtalt i de to ledende avisene i Ålesund, og nå skal det bli spennende å få tydet arkitektens håndskrift for å kunne lese innholdet. Men etterhvert som vi ordner arkivet dukker det også opp mange tegninger av andre arkitekter fra 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Du kan se noen av dem her. Klikk på "les mer" for å få vite mer om arkitektene

AUGUST 2017

Nå er det mulig å søke opp et stort antall prosjekt, manuskripter og andre dokumenter fra arkivet på Arkivportalen.
Nå er det mulig å søke opp et stort antall prosjekt, manuskripter og andre dokumenter fra arkivet på Arkivportalen.

I august har vi fått installert programvare, og publisert arkivet på Arkivportalen. Nå er det mulig å søke på store deler av materialet, og finne dokumenter og tegninger. Og ikke minst: Vi har funnet Hans Backer Fürsts selvbiografi, som ingen visste eksisterte.  

JULI 2017

Vi vet ikke hvem som tegnet denne illustrasjonen, men den var del av en serie skisser til dekorasjoner for Jacobsens villa i Fredrikstad, tegnet i 1902. Det kan ha vært enten en av brødrene, eller en ukjent kunstner (tegningene er ikke signert).
Vi vet ikke hvem som tegnet denne illustrasjonen, men den var del av en serie skisser til dekorasjoner for Jacobsens villa i Fredrikstad, tegnet i 1902. Det kan ha vært enten en av brødrene, eller en ukjent kunstner (tegningene er ikke signert).

Det dukker stadig opp interessant informasjon i arkivet, og ikke bare tegninger. Blant annet har Christian Fürst, Henrik Nissen, Henrik Bull og de andre jurymedlemmene som valgte arkitekt for den første bygningen på Gløshaugen i Trondheim (nå NTNU) skrevet et brev der de sier mye om arkitekt- og håndverkfaget som er like aktuelt den dag i dag. Du kan lese brevet fra 1902 ved å klikke på det ene vedlegget nedenfor. Det andre vedlegget er en oversikt over det som er registrert men ennå ikke publisert. Klikk på les mer for å få mer informasjon, og å se flere bilder fra arkivet. 

brevjurytekniskh_yskoletrondheim1902.pdf
furstbackerfurstprosjekter.pdf

JUNI 2017

Tegning av Bastøy Anstalt, Christian Fürst, 1899 ca.
Tegning av Bastøy Anstalt, Christian Fürst, 1899 ca.

Gode nyheter! Vi mottok 150 000 i støtte fra Olav Thon Stiftelsen. Dette betyr at vi kan få registrert og digitalisert store deler av arkivet, og at mye informasjon kan gjøres fritt tilgjengelig på nett. For eksempel brevet signert av Fridtjof Nansen, som i 1907 anbefaler Hans Backer Fürst som gjerne vil arbeide hos en arkitekt i London. 

APRIL-MAI 2017

Interiør, Det Medisinske Selskap, 1928
Interiør, Det Medisinske Selskap, 1928

Nå er det mulig å søke opp Fürstarkivet på Arkivportalen. Ennå er bare en brøkdel av materialet søkbart, men vi jobber på saken! Her viser vi noen av dokumentene som er blitt ordnet og registrert, men som ennå ikke er publisert og søkbare: Generalkonsul Petersens villa i Drammensveien 80, tegnet i 1909 og ombygget til det Medisinske Selskap i 1928, usignerte tegninger av arbeiderboliger i Moskva, en sofa tegnet av Brødrene Ollendorf til grosserer Meidells villa i Thomas Heftyes gate 15 i 1910.  Les meir

MARS 2017

Detalj for Borgund kirke i Ålesund, tegnet av Hans Backer Fürst i 1904. Tegningene av Borgund kirke vil snart publiseres på Digitalt Museum.
Detalj for Borgund kirke i Ålesund, tegnet av Hans Backer Fürst i 1904. Tegningene av Borgund kirke vil snart publiseres på Digitalt Museum.

Vi er bare halvveis inn i måneden, men her er mye nytt. Nå kan du se tegninger av mange av Fürst-brødrenes bygninger på Digitalt Museum, og  vi vil snart publisere flere. Vi har også begynt å ordne flere av prosjektene, og kan vise noen eksempler på tegninger av Steen & Strøm i Oslo fra 1898. 

FEBRUAR 2017

Henrik Frisak Fürst, sønn av Hans Backer Fürst, og fire yngre familiemedlemmer deltok i et hyggelig og svært interessant intervju hjemme hos Henrik på Ullern i Oslo.
Henrik Frisak Fürst, sønn av Hans Backer Fürst, og fire yngre familiemedlemmer deltok i et hyggelig og svært interessant intervju hjemme hos Henrik på Ullern i Oslo.

Mye har skjedd denne måneden. Vi har intervjuet Hans Backer Fürsts eldste sønn Henrik Frisak Fürst, som har fortalt om faren og arbeidet hans. Og ikke minst, vi har begynt arbeidet med arkivet, med god støtte fra IKA Møre og Romsdal og flinke frivillige! 

hva arkivet inneholder

Vi har ikke ordnet hele arkivet ennå, men vet at det inneholder prosjektene som brødrene Fürst har arbeidet med, og en del privat korrespondanse, dagbøker, studienotater, fotografier, manuskripter og andre dokumenter. Arkivet er en viktig kilde til informasjon både for de som er interessert i kultur og arkitektur, og for forskere i mange felt, som for eksempel byggeteknikk, kunst- og arkitekturhistorie, samfunnshistorie, litteraturhistorie, samfunnsøkonomi og mye annet.

SKISSER OG TEGNINGER

tre.png

Tegningene og skissene som vises her er ikke ordnet og digitalisert ennå, og vi vet ikke alltid hvem av de to brødrene som har utført hvilke. Noen ganger har begge brødre arbeidet på samme prosjekt, og ikke alle tegninger er signert. Men de gir et inntrykk av hva vi kan finne i arkivet, og som vil bli gjort tilgjengelig i Arkivverkets og Digitalt Museums nettsider om ikke så altfor lenge. 

JANUAR 2017

tegnebok.png

Hva finnes i arkivet, og hvordan kan vi ta fatt på arbeidet? Dette er det vi har forsøkt å finne ut i januar

annabackererindringer.pdf