Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

ENKEFRU DEVOLDS VILLA - HANS STRØMSGATE 2/EINARVIKGATA 7

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_41_30.png

Byggeår/datering: 1907      

Arkitekt: Hagbart Schytte-Berg
Byggherre: Enkefru O. A. Devold, Laura Helene Birkeland Devold
Funksjon: Frittstående villa/privatbolig
Fredningsår: 2003

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør med opprinnelige hovedledd og detaljer som planløsning, bygningsdeler, originale overflater og originalt veggfast inventar. Nyere innredninger eller bygningselementer fra senere tid omfattes ikke av fredningen. Hageanlegget er fredet som område rundt et fredet kulturminne. 

Enkefru Devolds villa regnes blant Norges vakreste villaer i jugendstil, og er både representativ for jugendstilen i Ålesund og sentral i norsk arkitekturhistorie. 

Villaen er tegnet av Hagbart Schytte-Berg (1860-1944), arkitekten som fremfor noen ga arkitektonisk form til Ålesunds jugendstil.

Bygningen ble oppført som en frittstående villa beliggende i en ”spiralhage” anlagt på en topp i terrenget. Eksteriøret kjennetegnes av glatte, hvitpussede overflater og asymmetriske fasader med brutte gavler og tårn, samt dekorative elementer som gjør bruk av norrøne ”grotesker” og slyngende ornamentikk.

Vestfasaden er bygningens hovedfasade, der det mest særpregede elementet er en fremskutt terrasse med en bueformet åpning i vegglivet. Buen er markert med et karakteristisk maskemotiv i overkant, og viser hvordan arkitekten hentet inspirasjon fra norrøn vikingkunst og norsk stavkirkeornamentikk fra middelalderen.

Interiørene bærer preg av varierte romformer, en rik og eksklusiv detaljering og treskjærerarbeid av høy håndverksmessig kvalitet, noe som særlig kommer til syne i hallen og stuene i første etasje.