Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

BAKKEHUSET - PARKGATA 5

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_29_55.png

Byggeår/datering: 1905-06 


Arkitekt: John Roald
Byggherre: Kirsten Bakke
Funksjon: Bygård
Fredningsår: 1997

Fredningen gjelder bygningens eksteriør og interiør (med unntak av enkelte deler). Foruten bygningens hovedstruktur, konstruksjon og originale materialbruk, er planløsning og detaljer som vinduer, dører og andre bygningselementer fredet. Fredningen gjelder i tillegg forhagene mot Parkgata og Parkveien.

Bakkehuset er et karakteristisk og særpreget innslag i Ålesunds sentrumsbebyggelse.

I motsetning til de fleste andre bygninger i Ålesund sentrum ble bygningen oppført kun til boligformål, uten butikk eller forretningslokaler på gateplan. Murbygningen er umalt, noe som er et sjeldent syn i dagens bybilde. Bakkehuset ligger dessuten tilbaketrukket fra gaten med inngjerdede forhager, noe som heller ikke var vanlig i resten av bebyggelsen i Ålesund sentrum.

Den frittliggende murbygningen har fasader som er komponert med markante gavler, varierte vindusmotiver og detaljer som minner om kontinental jugendstilarkitektur, tegnet av arkitekten John Roald (1876 - 1978) født på Vigra. Roald var ikke blant de mest kjente arkitektene som var delaktige i gjenreisningen av Ålesund, men Bakkehuset er likevel representativ for byens jugendstilarkitektur. Samtidig innehar bygningen stor kildeverdi. Som en av de mest intakte og autentiske gjenreisningsbygningene i Ålesund kan den fortelle mye om overflatebehandling og detaljering i byens opprinnelige jugendstil. Også i dag huser Bakkehuset boligarealer, og bygningen er fremdeles i familien Bakkes eie.