Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

De ti fredete jugendstilbygningene i Ålesund

Gjenreisningen av Ålesund sentrum etter bybrannen i 1904 ga byen et sjeldent ensartet arkitektonisk uttrykk; en særpreget lokal variasjon av jugendstilen innenfor et begrenset område. Arkitekturen er av høy kunstnerisk, arkitekturhistorisk og kulturhistorisk verdi. Dette er bakgrunnen for at Riksantikvaren i tidsrommet 1985 til 2003 har valgt å frede til sammen 10 jugendstilbygninger i Ålesund.

Bygningene som er fredet representerer bredden innenfor gjenreisningsarkitekturen. Både de velkjente monumentene og de mer anonyme bygningene er tatt med. Utvelgelsen speiler ulike bygningsfunksjoner som er typiske for perioden fra 1904 til 1907, samtidig som de sikrer et representativt utvalg i forhold til materialbruk, konstruksjon, formspråk og stiluttrykk. Samlet gir de fredede bygningene et bilde av byens utseende og livet i Ålesund på begynnelsen av 1900-tallet.

En bygning blir fredet fordi den regnes for å ha nasjonal kulturhistorisk verdi. Fredningen er gjort i form av vedtak etter lov om kulturminner § 15 av 1978. Fredningen skal sikre bevaring av disse bygningene for kommende generasjoner. Enhver endring utover ordinært vedlikehold og istandsetting skal godkjennes av kulturminnemyndighetene som er Fylkeskonservatoren for Møre og Romsdal. Det er viktig at det benyttes riktige og tradisjonelle materialer og teknikker i vedlikeholdet for å videreføre bygningenes flotte kulturhistoriske verdier.        

Jugendstilarkitekturen er Ålesunds varemerke og utgjør en viktig identitet for byens befolkning. Den er i tillegg en vesentlig del av den norske kulturarven og en ressurs for byens næringsliv og turisme.

LANGEBERGGATA 3

skjermbilde_2012_08_01_kl_09_46_17.png

Byggeår/datering: 1906      

Arkitekt: Hagbart Schytte-Berg
Interiør: Carl Chr. August Michalsen og Olga Grytnes Larsen
Byggherre: Grosserer O. J. Heggen
Funksjon: Kombinert forretningslokale og privatbolig
Fredningsår: 1997

SVANEAPOTEKET – ”APOTHEKERGAARDEN”

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_02_49.png

Byggeår/datering: 1907 
Arkitekt: Hagbart Schytte-Berg
Byggherre: Jørgen Anton Johnsen Øwre
Funksjon: Kombinert apotek i første etasje og apotekerens privatbolig i øvre etasjer.
Fredningsår: 1985

BERSETBUA - APOTEKERGATA 5

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_11_45.png

Byggeår/datering: 1907

Arkitekt: Jens Zetlitz Monrad Kielland   
Byggherre: Grosserer Peder Devold
Funksjon: Forretningslokaler, kontorer og pakkhus mot sjøsiden.
Fredningsår: 2003

ARBEIDEREN - AALESUND ARBEIDERFORENING 

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_21_53.png

Byggeår/datering: 1906                  

Arkitekt: Kristen Rivertz og Heinrich Jürgensen
Byggherre: Aalesund Arbeiderforening
Funksjon: Forsamlingslokale 
Fredningsår: 1997

STORGATA 23 

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_26_01.png

Byggeår/datering: 1906      

Arkitekt: Jens Zetlitz Monrad Kielland   
Byggherre: Slakter Mjelva
Funksjon: Kombinert butikk/forretningslokale på gateplan og bolig i øvre etasjer
Fredningsår: 1997

BAKKEHUSET - PARKGATA 5

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_29_55.png

Byggeår/datering: 1905-06 


Arkitekt: John Roald
Byggherre: Kirsten Bakke
Funksjon: Bygård
Fredningsår: 1997

NORGES SMALESTE HUS – KONGENSGATE 10B

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_33_22.png

Byggeår/datering: 1907                  

Arkitekt: Karl Norum        
Byggherre: Blikkenslager Larsen
Funksjon: Blikkenslagerverksted og leilighet
Fredningsår: 1997

KONGENGATE 12

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_36_39.png

Byggeår/datering: 1906       

Arkitekt: Jens Zetlitz Monrad Kielland
Byggherre: Hr. Jens Berentsens Barn
Funksjon: Forretning og leilighet
Fredningsår: 1997

KEISER WILHELMSGATE 40

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_39_41.png

Byggeår/datering: 1906      

Arkitekt: Mathias Nicolai Brække
Byggherre: Jacobine Frøland og O. Aure
Funksjon: Kombinert forretningslokale og boligareal
Fredningsår: 1996

ENKEFRU DEVOLDS VILLA - HANS STRØMSGATE 2/EINARVIKGATA 7

skjermbilde_2012_08_01_kl_10_41_30.png

Byggeår/datering: 1907      

Arkitekt: Hagbart Schytte-Berg
Byggherre: Enkefru O. A. Devold, Laura Helene Birkeland Devold
Funksjon: Frittstående villa/privatbolig
Fredningsår: 2003