Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Dei som teikna Ålesund

skjermbilde_2012_05_31_kl_10_45_50.png

Ei oversikt over arkitektane som teikna husa i murbeltet frå 1904 - 1908 og dei husa dei teikna.

I det følgjande følger ei oversikt over husa som vart teikna mellom 1904 og 1908 - og berre hus i murstroket. Fleire av arkitektane / byggmestrane teikna òg hus utanfor murstroket, og fleire av dei teikna hus i murstroket også etter 1908. 

Det er heller ikkje alle husa som vart bygd i murstroket som er med i denne oversikta. Det er nemleg ein heil del hus som vart bygde der det ikkje er oppgjeve i papira i bygningsarkivet kven som teikna huset. Det er difor svært truleg at nokre har teikna fleire hus enn det dei vert kreditterte for i denne oversikta.

Det står "tapt" ved dei husa som anten er rivne, har brent eller der berre delar av fasaden er teken vare på. Det er ti hus som er freda. Dei er markerte med store bokstavar: FREDA

Sjå elles om Ålesund i den kulturhistoriske artikkelen "Fra nasjonsbygging til kulturarv" under oppslaget: Jugendstil i Ålesund

Amundsen, Peter Arnet 1873 - 1958

Biografi

Einervikgata 6

Grimmergata 7

Keiser Wilhelms gate 43

Kipervikgata 19

Løvenvoldgata 9

O. A. Devoldsgate 7 (tapt)

Parkgata 2 (tapt)

Rasmus Rønnebergs gate 4 (tapt)

Storgata 14

Øvre Strandgate 6

 

Arnesen, Fredrik 1879 - 1963

Biografi

Notenesgata 7 (tapt)

Parkveien 4

 

Blix, Helge 1877 - 1951

Biografi

Brunholmgata 18

Giskegata 8

Kipervikgata 11 (tapt)

Løvenvoldgata 1

Nedre Strandgate 18

Storgata 31

 

Blix teikna alle hus i samarbeid med Probst.

 

Brække, Mathias Nicolai 1873 - 1919

Biografi

Apotekergata 5

Brunholmgata 5 (tapt), 5 C (tapt) og 8 (tapt)

Grimmergata 6

Keiser Wilhelms gate 31 (tapt), 33 (tapt), 40 (FREDA)

Kipervikgata 25

Kirkegata 2 (tapt) og 25

Kongens gate 24

Nedre Strandgate 11 og 29 (saman med Osness) (tapt)

Notenesgata 10

O. A. Devoldsgate 3

Røysegata 9 (tapt)

Storgata 8 (tapt)

Øwregata 9 og 11

 

Bye, Edvard 1861 - ?

Keiser Wilhelmsgate 37

 

Carlén, Eduard 1866 - 1959

Buholmgata 6

Brunholmgata 2

Keiser Wilhelms gate 49 og 52

Kipervikgata 18 og 26

Kongens gate 4 (tapt), 9, 10, 13, og 32

Lihauggata 2

Løvenvoldgata 4 (tapt)

Notenesgata 12

Røysegata 5 og 11

Skaregata 11 og 13

Sorenskriver Bulls gate 13

Storgata 3 (tapt), 10, 18 (tapt) og 30

 

Clausen, Ludvig

Keiser Wilhelmgs gate 45

Kipervikgata 22 og 34

Kirkegata 20

Storgata 15 og 19

 

Dahl, Alfred Christian 1856 - 1940

Einervikgata 4

Keiser Wilhelms gate 28

Kipervikgata 3 (tapt) og 5 (tapt)

Kirkegata 19

Kongens gate 6, 14, 15 (tapt)og 20

Lorkenesgata 3 (tapt)

Losgata 1 (tapt)

Løvenvoldgata 8

Nedre Strandgate 27

Parkgata 1 og 11

Skaregata 1 og 5

Storgata 2

Øwregata 15

 

Dahl teikna i samarbeid med Carl Michalsen; "Michalsen & Dahl".

 

Ekrol, Peder Nikkolai 1872 - ?

Kirkegata 21

 

Fürst, Christian 1860 - 1910

Fürst, Hans Backer 1877-1945

Kirkegata 3, 4, 8 og 12

Kongens gate 3

Korsegata 9

Løvenvoldgata 6 (tapt)

Notenesgata 8 (tapt)

Rasmus Rønnebergs gate 5 (tapt)

Skaregata 3

St. Olavs plass 1

Øwregata 13

 

Sjå elles om arkitektbrørne Fürst og deira arbeid i Ålesund under "Fürstarkivet".

Der kan ein òg laste ned Tom Audunn Rossland Knudsen si masteroppgave om desse to arkitektane sine arbeid i Ålesund.

 

Godø, Peter Paulsen

Keiser Wilhelms gate 57

 

Halleland, Einar 1860 - 1944

Apotekergata 4

Grimmergata 3

Kirkegata 7

Kongens gate 1 og 5a

Korsegata 6

Løvenvoldgata 7

Nygata 3

Skaregata 2 og 9

Sorenskriver Bulls gate 1 (sjå òg under Havnæs) (tapt)

Storgata 30

 

Hamre, Thorgeir Olsen 1866 - 1941

Buholmgata 4

Kongens gate 30 (tapt)

Parkveien 6

Rasmus Rønnebergs gate 20 (tapt)

Røysegata 4

Rådstugata 4

Sorenskriver Bulls gate 10

 

Havnæs, Ole 1849 - 1931

Sorenskriver Bulls gate 1. pakkhus (sjå òg under Halleland) (tapt)

 

Heinecke, Georges 1869 - 1921

Apotekergata 2 og 12

Brunholmgata 7 og 18

Kongens gate 2

Sorenskriver Bulls gate 2

Tollbugata 5 og 7 (tapt)

Øwregata 1 og 28

 

Hjelmeland, Andr.

Storgata 35

 

Jürgensen, Heinrich 1871 - 1953

Apotekergata 1 (tapt)

Hellegata 6

Keiser Wilhelms gate 51

Kirkegata 5

Kipervikgata 7 og 9 (tapt)

Kongens gate 18 (tapt)

Lihauggata 3

Lorkenesgata 2 FREDA

Nedre Strandgate 2

O. A. Devolds gate 2

Røysegata 1, 6 og 13

Rådstugata 7

Storgata 4 og 12

Øwregata 12

 

Jürgensen arbeidde saman med Kristen Rivertz; "Jürgensen og Rivertz"

 

Kaas, Harald 1868 - ?

Bakkegata 1

Brunholmgata 15 og 20

Giskegata 1

Nygata 4

Øwregata 10 (tapt)

 

Kalseth, Aasm.

Keiser Wilhelms gate 41

 

Kavli, Fredrik 1878 - 1930

Brunholmgata 4

Hellegata 4

Kirkegata 14 og 17

Kipervikgata 30

Moloveien 1

Øwregata 14

 

Kielland, Anton Meyer 1878 - 1949

Kielland, Jens Zetlitz Monrad 1866 - 1926

Apotekergata 5 (FREDA), 9 b og 10

Brunholmgata 3 (tapt)

Grimmergata 5

Hellegata 3

Keiser Wilhelms gate 61

Kongens gate 11 (tapt), 12, 17, 22 og 23 (tapt)

Moloveien 2 - 4

Nedre Strandgate 1

Nedre Strandgate 23

Skaregata 7

Storgata 23 (FREDA) og 24 (tapt)

Øwregata 5

 

Kjellgren, Arvid (?) 1878 - ?

Brunholmgata 12

Fløttmannsgata 2

Keiser Wilhelms gate 48

Kipervikgata 21

Løvenvoldgata 3 og 5

Nedre Strandgate 16 og 17 (tapt)

Nygata 5 (tapt)

Parkgata 9

 

Kjellgren arbeidde saman med Alfred Risberg.

 

Klingseid, Jens

Apotekergata 14

 

Krogseth, Lars 1878 - 1960

Buholmgata 10 (tapt)

Keiser Wilhelms gate 35 (tapt), 54 b (tapt) og 62

Kipervikgata 8 og 20

Lihauggata 8

Parkgata 8

Rådstugata 2

 

Larsen, Olaf I. 1883 - 1971

Einervikgata 2 (tapt)

Keiser Wilhelms gate 24 (tapt)

Kongens gate 7

Røysegata 7, 8 og 15 (tapt)

 

Lund, Karl Olsen

Keiser Wilhelms gate 30 og 44

 

Lunde, Sigurd 1874-1936

Apotekergata 8

Buholmgata 5 a og b

Grimmergata 1 (tapt)

Hellegata 1 og 2

Keiser Wilhelmsgate 29 (tapt)

Kirkegata 18 (tapt) og 27

Kipervikgata 12

Kongens gate 19, 28 og 29

Prestegata 2

Rasmus Rønnebergsgate 22 (tapt)

Storgata 6 og 16 (tapt)

Øvre Strandgate 2

Øwregata 18

 

Michalsen, Carl 1869 - 1940

Kirkegata 10 og 31

Kipervikgata 16

Kongens gate 8

 

i kompaniskap med Alfred Christian Dahl:

Einervikgata 4 (tapt)

Keiser Wilhelmsgate 28

Kirkegata 11 og 19

Kipervikgata 3 (tapt) og 5 (tapt)

Kongens gate 6, 14, 15 (tapt) og 20

Lorkenesgata 3 (tapt)

Losgata 1 (tapt)

Løvenvoldgata 8

Nedre Strandgata 27

Parkgata 1 og 11

Skaregata 1 og 5

Storgata 2

Øwregata 15

 

Muri, M. W. (Martin William Muribø? 1884 - ?)

Keiser Wilhelms gate 30

 

Norum, Karl 1852 - 1911

Kongens gate 10 b (FREDA) og 25 (tapt)

Løvenvoldgata 2

Notenesgata 9

Storgata 11 (tapt) og 21 (tapt)

Tollbugata 2

 

Nyquist, Johan

Hans Strøms gate 7

Storgata 26

 

Osness, Johan 1872 - 1961

Nedre Strandgate 29  (saman med Brække) (tapt)

 

Probst

Biografi: Bortsett frå at han arbeidde saman med Helge Blix, veit vi ikkje noko om han anna enn etternamnet

 

Brunholmgata 18

Giskegata 8

Kipervikgata 11 (tapt)

Løvenvoldgata 1

Nedre Strandgate 18

Storgata 31

 

Probst arbeidde saman med Helge Blix

 

Randers, Gunnar 1877 - 1963

Keiser Wilhelmsgate 57

Kipervikgata 17

Lihauggata 10

Storgata 17

Parkgata 16

 

Rasmussen, Bernhard Olaf 1876 - ?

Apotekergata 14

 

Risberg, Alfred Andersen 1867- ?

Brunholmgata 12

Fløttmannsgata 2

Keiser Wilhelms gate 48

Kipervikgata 21

Løvenvoldgata 3 og 5

Nedre Strandgate 16 og 17 (tapt)

Nygata 5 (tapt)

Parkgata 9

 

Risberg arbeidde saman med Kjellgren

 

Rivertz, Kristen Tobias 1862 - 1937

Apotekergata 1 (tapt)

Hellegata 6

Keiser Wilhelms gate 51

Kirkegata 5

Kipervikgata 7 og 9 (tapt)

Kongens gate 18 (tapt)

Lihauggata 3

Lorkenesgata 2 (FREDA)

Nedre Strandgate 2

O. A. Devolds gate 2

Røysegata 1, 6 og 13

Rådstugata 7

Storgata 4 og 12

Øwregata 12

 

Rivertz arbeidde saman med Jürgensen; "Jürgensen & Rivertz"

 

Roald, John Kornelius 1876 - 1978

Bakkegata 1 (saman med Kaas)

Buholmgata 2

Grimmergata 2

Keiser Wilhelms gate 50 (tapt)

Kipervikgata 24 og 32

Parkgata 5 (FREDA) og 14

Tollbugata 6 (tapt)

Øwregata 26

 

Roald, Knud Andreas 1878 - ?

Brunholmgata 1 og 5 b

Øwregata 10 

Øwregata 20

 

Schytte-Berg, Hagbarth 1860 - 1944

Apotekergata 6 og 16 (Svaneapoteket, no Jugendstilsenteret) FREDA

Hans Strøms gate 2 / Einervikgata 7. (FREDA)

Keiser Wilhelms gate 42

Kirkegata 1, 13, 15 og 29

Kongens gate 21

Langeberggata 3. freda.

Moloveien 3 (tapt) og 6 (tapt)

Notenesgata 14 (tapt)

Nedre Strandgate 14

Rådstugata 5

Storgata 9

St. Olavs plass 3

Tollbugata 8 - 10. (tapt)

 

Les også om Hagbarth Schytte Berg i heftet om Jugendstilsenteret, se under Jugendstilsenteret / Apotekergården.

 

Slettebø, Mikal 1879 - 1925

Keiser Wilhelms gate 36

Kipervikgata 6 (tapt)

Nedre Strandgate 10

 

Solem, Johannes

Keiser Wilhelms gate 38 (tapt)

 

Stabell, Harald Krogh 1874 - 1962

Brunholmgata 10, 14 og 16

Keiser Wilhelms gate 5 (tapt)

Kirkegata 9, 16 og 23

Kipervikgata 13 (tapt)

Lorkenesgata 1 (tapt)

Moloveien 5 (tapt)

Rådstugata 3 (tapt)

Tollbugata 4 (tapt)

 

Storhaug, Peter 1856 - ?

Storgata 1

 

Svendsen, Carl ? - 1947

Skaregata 4 (tapt) og 6

 

Swedenberg, Israel Engelbrekt 1869 - ?

Biografi

Rasmus Rønnebergs gate 1

Røysegata 2

 

Vold, Christian Nicolay 1878 - ?

Biografi

Sorenskriver Bulls gate 4

Øwregata 22

Begge saman med ein "Pettersen".

Walderhaug, Ludvig A.

biografi

Storgata 34

Walkerling, Emil

biografi: Han var arkitekt og ingeniør, elles ingen opplysningar.

Storgata 28

 

Desse kjeldene er brukte:

Alstad O. (red) 1916 Trondhjemsteknikernes Matrikel. Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870 - 1915. F. Bruns Boghandel 1916. Trondheim

Bygningsarkivet i Ålesund kommune for gjenreisingsperioden. Innskanna og kopiert på Jugendstilsenteret.

Dancke, Trond M. E. Innsamling av opplysningar om norske arkitektar før 1914. Kopi på Arkitekturmuseet. Oslo

Evensen, Sylvia Baier (red) 2000 Trond M. E. Dancke - Norske arkitekter før 1914Arkitekturmuseet. Oslo

Farstad, Aud 2007 Apothekergaarden - Jugendstilsenteret Ålesund.Jugendstilsenteret

Grytten, Harald, Sindre Nakken og Terje Olsen 2004 Tegningene - hus for hus, gate for gate - Nytt i uka forlag. Ålesund

Permar på Jugendstilsenteret med materiale om arkitektene

Sandved, David 2004 Mathias N. Brække - ålesundsarkitekten som kom frå Ørsta.Artikkel i avisa Møre 23.12.2004

Skorgevik, Kjell 2009 Historien om et hus. Keiser Wilhelms gate 51, Ålesund Gnr./Brn. 201/322 . Ålesund

Tvinnereim, Helga Stave 1981 Arkitektur i Ålesund 1904 - 1907  Aalesunds Museums skrift nr. 13

 

Ansvarleg for informasjonen: Aud Farstad

Vi oppfordrar publikum til å kome med rettingar og fleire opplysningar.