Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Arkitektur og bygningsvern

Jugendstilsenteret har som et av sine hovedformål å ta vare på jugendstilarkitekturen i Norge. På denne siden oppsummeres noen av oppgavene og fagfeltene vi arbeider med. Det er mye informasjon å finne i andre seksjoner av nettstedet, men ta gjerne kontakt med konservator bygningsvern for råd og veiledning.  

Historie og arkitektur: Vi har et rikholdig arkiv med tegninger og dokumentasjon om jugendstilen i Norge, og mottar gjerne fotografier, tegninger og annet som kan gi informasjon om bygningene og de som tegnet dem eller bidrog til at de ble bygget. Alle slike dokumenter vil naturligvis returneres til utlåner med mindre annet er avtalt.

Byggesaker: Vi kan gi veiledning om hva fredning og vern innebærer, og skrive faglige uttalelser om byggesaker som berører bygninger i Jugendstil. Senteret er ikke et offentlig forvaltningsorgan og er ikke høringsinstans i bygge- og reguleringssaker, men skal representere en uavhengig og profesjonell part med en faglig tilnærming til vern av bygninger og andre kulturminner i jugendstil.

Istandsettelse og vedlikehold: Vi kan gi råd om antikvarisk korrekte byggemetoder, materialer og produkter, og bidra til å formidle kunnskap om tradisjonshåndverk. Vi inviterer også til fagseminarer og andre arrangementer.

Tilskudd: Vi hjelper gjerne huseiere og andre tiltakshavere i hele Norge med å sende inn søknader om midler til istandsettelse av bygninger i Jugendstil. Vi kan gi råd om hvor man kan søke, hvordan man søker, og skrive kulturminnefaglige uttalelser både til selve søknaden og til sluttrapporten som sendes når arbeidet er utført.