Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Juleverkstad laurdag 6. desember 12-15  i apotekeren kafé

Julestemning ved Jugendstilsenteret
Julestemning ved Jugendstilsenteret

Laurdag 6. desember frå klokka 12-15 vert det juleverkstad i Apotekeren kafé på Jugendstilsenteret i samarbeid med Ålesund Sentrumsforening og Solveig Fagermo. 

Vi lagar julekort og pakkelappar. Det vert mykje sølv og gull, paljettar og glansbilete. 

Velkomne

Foredrag med Lars Christian Istad tirsdag 18. november klokka 12-13

istadgalleri_utsnitt.jpg

KUNSTNERSAMTALER med Lars Christian Istad
Den Kulturelle Spaserstokken og Kunstmuseet KUBE inviterer til foredrag
i utstillingen   STOPPESTEDER  tirsdag 18. november kl 12-13


Utstillingen Stoppesteder markerer Lars Christian Istads  80-årsjubileum. Istad ble født i Ålesund , vokste opp i  Trondheim, og har bodd i Molde siden 1963. Hans stemningsfulle skildringer av lett gjenkjennbare steder rundt om i fylket vårt har gjort ham til en kjent og kjær kunstner for mange.

Utstillingen Stoppesteder tar for seg tegneren og tresnitt-kunstneren Istad. Tresnittene utgjør den sentrale delen av hans kunstnerskap, men også tegningene hans stilles ut i et større antall for første gang. Utstillingen Stoppesteder tar for seg Istad som stedsskildrer, med hovedvekt på motiver fra vårt eget hjemfylke. Utstillingen legger også vekt på håndverkeren Istad og gir en innføring i den krevende prosessen det er å fremstille tresnitt.

Det vil bli aperitiff og foredrag ved kunstner i Overlyssalen. Etter foredraget vil det bli servering av kaffe og vafler i Apotekeren kafé (inkludert i billetten).

Billett: 60 kr
For påmelding ring:  
Den Kulturelle Spaserstokken   70164414 
Kunstmuseet KUBE    70104970      

in a lonely place  24.05. - 31.08.2014

Skrive- og teikneverksted

Kunstmuseet KUBE inviterer skolene til å komme på omvisning i sommerutstillingen
in a lonely place        

I utstillingen ønsker vi å undersøke ulike sider ved ensomhet som tilstand i det moderne samfunnet. Hva er egentlig ensomhet? Og hva innebærer det å være ensom?

Ensomheten er et av våre siste tabu. Samtidig kan de fleste mennesker risikere å føle seg ensomme en eller annen gang i løpet av livet. Kan kunsten gi oss andre innfallsvinkler og en annen forståelse av ensomhet enn den rene faglitteraturen? Og kan man snakke om en positiv dimensjon ved ensomheten?

Elevene får bli med på en dialogbasert omvisning, der vi reflekterer sammen rundt de ulike kunstverkene. Etterpå får de skrive egne dikt eller en liten fortelling inspirert av temaet ensomhet.
Om noen skulle blir mer inspirert til å tegne med utgangspunkt i temaet så vil dette også være en mulighet.

Opplegget er GRATIS!

Ta kontakt med:
Rita        rita@jugendstilsenteret.no
Ingvil    ingvil.grimstad@jugendstilsenteret.no

Telefon: 70104970

Teikneverkstad i jugendstilens natur

Skisser laga av gullsmeden Gustav Gaudernack. Elevane skal få lage sin eigne. Foto: Jugendstilsenteret.
Skisser laga av gullsmeden Gustav Gaudernack. Elevane skal få lage sin eigne. Foto: Jugendstilsenteret.

Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE inviterer skuleklasser frå 5.klassetrinn til og med vidaregåande til omvisning og teikneverkstad i utstillinga Jugendstilens natur

Utstillinga er laga i samarbeid med det internasjonale nettverket Réseau Art Nouveau Network, og skal visast i heile Europa. Dette er ei unik mogelegheit til å få ei grundig innføring i jugendstilen. 

Det vil også bli vist gjenstandar frå vår faste samling. Dette vil mellom anna vere arbeid av Thorolf Holmboe, Gustav Gaudernack og Theodor Kittelsen med fleire, der ulike sider av naturen vil stå i fokus. Elevane vil også kunne få anledning til å besøke tidsmaskina, som tek dei med tilbake til 1904 i tida like etter bybrannen. Tidsmaskina er del av vår faste utstilling ved Jugendstilsenteret.  Filmen Art Nouveau and Society, som blir vist over tre lerret, setter det heile inn i eit større internasjonalt perspektiv og viser den norske jugendstilen som del av ein større samanheng.

I verkstaden i andre etasje i på Kunstmuseet KUBE har vi laga ein teikneverkstad der elevane vil få anledning til å studere naturen på nært hald. Vi har fått låne ei samling utstoppa fuglar, som elevane får studere. I tillegg vil dei kunne nytte utstillinga aktivt, med sine mange innfallsvinklar og motiv henta direkte frå naturen og nytta som dekorative element både på arkitektur, interiør og gjenstandar.

Vi lærer om valørtoneskalaen og får ei innføring i enkle skisseteknikkar, som skravering og skuggelegging.  Dei vil så få nytte eigen inspirasjon frå naturen (planteornamentikk, dyr, fugl m.m.) som dekorative element på ulike funksjonelle former.

Del I
Omvisning i utstillinga (45 min)
Del II
Teikneverkstad (45 min)
Del III
Jugendstilsenteret: Tidsmaskina (15 min) og filmen Art Nouveau and Society (15 min)

Frå læreplan i samfunnsfag:
Formål:
Som menneske inngår vi i ein historisk samanheng, og ei lang rekkje historiske hendingar har påverka utviklinga i samfunnet. I samfunnsfaget skal elevane lære om det kulturelle mangfaldet i verda i fortid og samtid, og lære seg å reflektere omkring det tradisjonelle og det moderne. Såleis skal faget medverke til medviten identitetsdanning og trygg forankring i eige samfunn og eigen kultur for alle elevar.

Frå læreplan i kunst og handverk:
Formål:
Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjøring av kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget.
Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

Kompetansemål etter 10. årssteget
Historie: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
Hovudområder:
Arkitektur. I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag.
Grunnleggende ferdigheter:
Tegning innebærer vurdering av proporsjoner og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur.


Artikkel Tegning et genialt universalspråk: aftenbladet.no

Ta kontakt for å avtale tidspunkt. Opplegget er eit GRATIS tilbod til skulane:
Ingvil Grimstad:    ingvil.grimstad@jugendstilsenteret.no
Rita Slotterøy:   rita@jugendstilsenteret.no
Telefon: 70104970

Formidling til Skyggespill - det polare landskap

Vasset barnehage ville lage sin egen versjon av Gjertrud Hals sin sko - installasjon.
Vasset barnehage ville lage sin egen versjon av Gjertrud Hals sin sko - installasjon.

Kunstmuseet KUBE inviterer småskulen (1.-4. trinn) og barnehager (4- og 5-åringer) til omvisning og verksted.

Barna vil få ta del i en dialogbasert formidling der vi vil møte kunstverk skapt av tre ulike kunstnere. Tema for utstillingen er det polare landskap. Den danske kunstneren Hardy Brix gir oss et magisk møte med stillheten i det arktiske landskapet gjennom sine bilder. Med utgangspunkt i sin egen bakgrunn henter Odd Marakatt Sivertsen motiver til sine malerier i møtet mellom den samiske kulturen og læstadianismen. Gjertrud Hals er opptatt av den samiske og kvenske nøysomhetskulturen, hvor naturen fremdeles er det kulturelle utgangspunktet i en ellers forbrukerorientert verden. Hun trekker gjerne naturen direkte inn i arbeidene sine gjennom å anvende materialer hentet i naturen.

I denne omvisningen skal vi snakke litt om drømmer og møte et kunstverk som er inspirert av «drømmefangere», vi skal stifte bekjentskap med ulike deler av samisk kultur, og vi skal lytte til musikk og bli med på en drømmereise inn i det polare landskapet.

Barna vil også få ta del i en aktivitet der de lager sine egne drømmefangere, som de kan ta med hjem.

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det i fagområdet Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv»

I Læreplanen for kunst og håndverk står det under Formål:
«Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget. Samisk kunst og håndverk, duodji, er en naturlig del av kulturarven.»

Kompetansemål etter 4. årstrinn under Kunst:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid
• samtale om sin opplevelse av samtidskunst

I læreplanen for samfunnsfag står det under Formål:
«I samfunnsfaget står forståing av likestilling og likeverd sentralt. I den samanheng inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sábme/Saepmie og situasjonen til samene som urfolk.»

Kompetansemål etter 4. trinn under Historie:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samene

Kompetansemål etter 2. trinn under Naturfag (Forskerspiren):
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

Opplegget er et GRATIS tilbud og varer i ca. 1 time. Utstillingen står fra 18. januar – 9. mars.

Ta kontakt:

Rita Slotterøy  40416804/70104970  rita@jugendstilsenteret.no 

Ingvil Grimstad  70104970

 

 FORMIDLINGSPROGRAMmet HAUSTEN 2013

10.09 – 9.10: Omvisning og workshop i utstillinga "Shelter" med Steinar Christensen. Omvisning i utstillinga og stilleben – verksted for barn. Barnehage og grunnskule. 

 5. oktober: Teaterfestivalen, Høstscena: Konsert for barn "Dagdraumarkollektivet" med Ragnar Hovland, Mari Kvien Brunvoll og Stein Utheim. 

 21.10 – 8.11: Forestillinga "Jugendfeber". Teater i utstillingane, med Inger Bakke i Happy Monks og Kultursekken. 

21.10 – 2.11: Omvisning og workshop i utstillinga "Shelter" med Steinar Christensen. Omvisning i utstillinga og stilleben – verksted. Verkstad for 5. - 7- klasse. Samarbeid med Kultursekken. 

4. 11 - 8.11: Omvisning og Workshop i utstillinga "Natur på Nordvestlandet", 5. - 7. klasse. I samarbeid med Kultursekken.  

9. november kl 12:00 og 14:00. Forestillinga "Jugendfeber" for eit ope publikum.  

18.11 – 20.12 Omvisning og workshop i utstillinga til Valeria Montti og Bent Erik Myrvoll. Alle alderstrinn.  

 

Velkommen til omvisning med verksted

Romantic styling

Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhører en generasjon kunstnere som har vokst opp i en tid da vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen. De negative følgene denne ikke-bærekraftige utviklingen har for miljø og fordelingspolitikk er tema de begge har tatt med inn i kunsten, blant annet gjennom gjenbruk av materialer.

Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll møttes på murallinjen ved Stockholms kunstakademi i 2007, og har siden jobbet sammen i en rekke prosjekt både i Stockholm og i Ålesund. Kunsten deres er en skarp kritikk av utviklingen i samfunnet rundt oss, knyttet til skillet mellom begjær og behov.

Bent Erik har med utgangspunkt i nærmiljøet, i motiv så vel som i valg av samarbeidspartnere, skapt sin kunst hvor det globale speiles i det lokale. Han har siden 2005 drevet kunstprosjektet Norsk Kunstambulanse. Kjørende i ambulansen iført sin egen-designede ambulansedress foretar Bent Erik kunstutrykninger .

Valeria jobber med myter og mytenes narrative kraft. Valeria er født og oppvokst i Stockholm, foreldrene er politiske flyktninger fra Chile. Hun vokste opp med fortellinger om militærets voldelige maktovergrep og hvordan dette har splittet familien. Våpen og krigerske karakterer er gjennomgangsmotiver fra denne perioden. Det samme er tanken på det å kjempe for frihet, et hjem, sin kjærlighet og sine drømmer.

Omvisning med verksted
Elevene får først delta i en dialogbasert omvisning i utstillinga «Romantic styling» der de får møte mange underlige kunstverk. Etter omvisninga får elevene delta i et verksted der de får skape egne kreative uttrykk med inspirasjon fra utstillinga. Vi vil jobbe med masker og esker som tema.

Dette er et GRATIS opplegg fra Kunstmuseet KUBE

Ta kontakt om du ønsker å delta med klassa di:
70104970
Rita@jugendstilsenteret.no
ingvil.grimstad@jugendstilsenteret.no

natur på nordvestlandet 4. november - 8. november

Oddleiv Apneseth, Otto på traktor, foto, 2008.
Oddleiv Apneseth, Otto på traktor, foto, 2008.

Naturen har alltid vore ein viktig del av det å bu på Nordvestlandet. Ver og vind, hav og fjell har forma liva våre gjennom alle tider. 

I denne utstillinga ønskte vi å undersøke korleis kunstnarar har tolka og framstilt vestlandsnaturen - frå nasjonalromantikken på midten av 1800 - talet og fram til i dag.  

Då vi inviterte elevar til utstillinga tok vi utgangspunkt i grønfargen som er så viktig i billetkunsten i Møre og Romsdal. Vi las opp forteljinga «Jakta på grønfargen», som handlar om nokre elevar som reddar verda frå å bli fargelaus og grå ved å jakte grønfargen på Kunstmuseet KUBE. Vi såg på utvalgte verk, og hadde ein verkstad der vi bretta grøne papirblomar som vi strødde utover golvet for å bringe grønfargen tilbake.  

 

Opplegget vart fulgt av 229 elevar frå 4. – 7. klasse.

Forhånd.12