Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Omvisning og verksted for grunnskolen - Ørnulf opdahl "Vintersolverv"

Ørnulf Opdahl, På grunn av hatten, 1967.
Ørnulf Opdahl, På grunn av hatten, 1967.

Har din klasse lyst til å lære mer om Ørnulf Opdahl sitt kunstnerskap og landskapsmalerier? Vi tilbyr en alderstilpasset omvisning i KUBE med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen. Størrelse på gruppen er maksimalt 30 barn, og de må følges av minimum to voksne. Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO, og har en varighet på ca. en og en halv time. Det er også mulig å bestille bare en omvisning, denne vil vare i 45 minutter. Om du har spørsmål eller ønsker å bestille en omvisning, ta kontakt på e-postadresse formidling@jugendstilsenteret.no, eller telefonnummer 47459122.

Om utstillingen 

Ørnulf Opdahls utstilling ”Vintersolverv” er årets hovedsatsning for Jugendstilsenteret og KUBE. Over tre etasjer presenteres utvalgte malerier fra 1960-tallet og frem til i dag. Dette er en unik anledning til å se nærmere på den kunstneriske utviklingen til en av landets fremste nålevende kunstnere. Mer informasjon om utstillingen finner du her.

 

Omvisning (45 min)

Omvisningen er dialogbasert og elevnee skal være med i en diskusjon om Ørnulf Opdahls malerier. Vi begynner med de tidligste maleriene og ser nærmere på utviklingstrekk i hans kunstnerskap i årene frem til i dag. Maleriet som kunstnerisk medium vil også være i fokus. Underveis i omvisningen vil også elevene bli bedt om å utføre praktiske oppgaver som de skal jobbe videre med i maleverkstedet.

 

Verksted (45 min)

I etterkant av omvisningen legger vi opp til et verksted hvor målet er å gi elvene en dypere forståelse av hva det vil si å male landskaper. Basert på oppgaver utført underveis i omvisningen skal elevene fortolke Ørnulf Opdahls kunstnerskap gjennom sine egne landskapsmalerier. Opplegget avsluttes med en samtale om det de har laget, slik at elevene kan sette ord på det de har gjort og vise frem resultatene for hverandre.

 

Relevante kompetansemål fra læreplanverket

Kunst og håndverk: Etter 2. årstrinn: ”uttrykke egne opplevelser gjennom tegning”, ”blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid”, ”gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer”, ”bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider”. Etter 4. årstrinn: ”visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer”, ”bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer”, ”samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for egne arbeider”, ”samtale om sine opplevelser om samtidskunst”. Etter 7. årstrinn: ”bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy”, ”bruke kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse”, ”samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur”. Etter 10. årstrinn: "sammenlign og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenform to-og tredimensjonal kunst".

Norsk: Etter 2. årstrinn: ”lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler”. Etter 4. årstrinn: ”bruke egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger”, ”samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon”, ”følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål”. Etter 7. årstrinn: ”lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta”, ”uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres”, ”uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen”. Etter 10 årstrinn: Muntlig kommunikasjon: ”delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon”.

Naturfag:Etter 2. årstrinn: ”stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen”, ”beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen”.