Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Omvisning og verksted for grunnskolen

Foto: Tone Molnes
Foto: Tone Molnes

I anledning utstillingen «The Edge of the Sea” på KUBE, tilbyr vi omvisning med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen.

 

Gruppe: Maksimalt 30 barn, må følges av minimum to voksne.

Inngang: Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO.

Varighet: 90 minutter (kun omvisning 45 minutter).

Spørsmål/ bestilling: 47459122/formidling@jugendstilsenteret.no

Om utstillingen:

«The Edge of the Sea” er hovedutstillingen ved KUBE i 2019. Her ser vi nærmere på hva som skjer ved, i, og på havene. Gjennom de 13 kunstverkene som presenteres i utstillingen får vi et innblikk i hvordan et utvalg kunstnerne jobber med flere presserende globale problemer, som fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise, økonomisk usikkerhet og klimaendringer. Mer om utstillingen kan du lese her.

 

Omvisning:

«The Edge of the Sea» vises i KUBE sine tre etasjer. Under omvisningen vil elevene oppleve en stimulerende og sanselig utstilling. Verkene vil åpne for forståelse, refleksjon og diskusjon rundt hovedtematikken i utstillingen, som er havet. Utstillingen byr på flere spennende digitale verk (video, animasjon, lyd) samt illustrasjon, tekstilkunst, to-og tredimensjonale verk som vi skal se, høre og lukte på. I alle våre omvisninger legges det opp til en dialogbasert omvisning med fokus på utvalgte verk. Omvisningen er alderstilpasset til de ulike trinnene.

 

Verksted:

I etterkant av omvisningen legger vi opp til et verksted med kunstner Lissette Escobar hvor målet er at elevene kan reflektere over utstillingens tematikk gjennom praktisk skapende arbeid. Praktisk problemløsning, kreativitet og innovasjon står i fokus når vi jobber med materialer i verkstedet. Underveis vil det legges opp til samtaler, for at elevene skal sette ord på det de har laget og begrunne sine valg underveis.

1.-4.: Elevene skal skape sin egen vare. Disse objektene skal også ha en tilhørende historie, hva er bruksområdet og hvordan blir de transportert.

5.-7.: Elevene skal komponere et fiktivt økosystem med fokus på komposisjon, former og fargebruk.

8.-10.: Elevene skal jobbe med kart som tematikk. Vi tar notater/ skisser under omvisningen som utgangspunkt for videre arbeid i verksted.