Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Omvisning og verksted for grunnskolen - Jugendstilsenteret

Blyglassvinduer i Jugendstilsenterets 2. etasje. Foto: Kristin Støylen.
Blyglassvinduer i Jugendstilsenterets 2. etasje. Foto: Kristin Støylen.

Har din klasse lyst til å lære mer om jugendstilen og bybrannen i Ålesund? Vi tilbyr en alderstilpasset omvisning i Jugendstilsenteret med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen. Størrelse på gruppen er maksimalt 30 barn, og de må følges av minimum to voksne. Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO, og har en varighet på ca. en og en halv time. Det er også mulig å bestille bare en omvisning, denne vil vare i 45 minutter. Om du har spørsmål eller ønsker å bestille en omvisning, ta kontakt på e-postadresse formidling.kunstmuseet@mupsu.no, eller telefonnummer 45878813.

Historie

Natt til lørdag 23. januar 1904, brant tre-byen Ålesund ned og ble til aske. Et av husene som forsvant var Apotekergården. Det lå på Aspøya, like ved brosundet, og her hadde det vært apotek siden 1819. Etter brannen ble byen bygget opp igjen i mur, og Apotekergården var ett av husene som ble reist på nytt. Det sto ferdig i 1907 og er et av de flotteste Jugendstil-byggene i Ålesund. Arkitekten het Hagbarth Schytte-Berg, og slik idealet var på denne tiden tegnet han både selve huset og interiøret. Siden 2003 har Jugendstilsenteret holdt til i den gamle Apotekergården.

Om utstillingene i Jugendstilsenteret

  • Selve Apotekergården er som en utstilling i seg selv – Jugendstilsenteret er det eneste stedet i Ålesund hvor du kan komme inn og se det opprinnelige interiøret fra gjenrisingshusene.
  • I gjenstandsutstillingen ”Den vakre jugendstilen” som befinner seg i 2. etasje kan man se nærmere på en rekke objekter fra Jugendstilperioden fra møbler, smykker og keramikk til bøker og vevnader.
  • I kjelleren finner man utstillingen ”Fra håndverk til arkitektur”, hvor verktøy, foto, dokumenter og gjenstander illustrerer fag og historie.
  • I Jugendstilsenteret har vi også en tidsmaskin som tar oss med tilbake til 1904. Her kan elevene oppleve hva som skjedde under bybrannen, og se hvordan Ålesund ble gjenreist i jugendstil.

Mer informasjon om utstillingene finner du her. Gi beskjed ved bestilling om dere ønsker å fokusere på en av disse utstillingene.

Omvisning (varighet 45 min)

I alle våre omvisninger legges det opp til en dialogbasert omvisning med vekt på jugendstilen som kunstnerisk retning. Om ønskelig kan vi også reise med tidsmaskinen tilbake til 1904.

  • 1.–4. klasse: Vi holder fokus på bybrannen og Apotekergården. Elevene blir kjent med Apoteker Øwre og hans familie, som bodde og arbeidet i Svaneapoteket.
  • 5.–7. klasse: Elevene skal lære seg å se og å sette ord på Ålesunds gjenreisningsarkitektur og jugendstilens kjennetegn.
  • 8.-10. klasse: For ungdomsskoleelevene setter vi også Ålesunds gjenreisningsarkitektur i en større nasjonal og internasjonal sammenheng.

Verksted (varighet 45 min)

I etterkant av omvisningen legger vi opp til et verksted hvor målet er å gi elvene en forståelse for jugendstilens formspråk. Opplegget avsluttes med en samtale om det de har laget, slik at elevene kan sette ord på det de har gjort og vise frem resultatene for hverandre.

  • 1.–4. klasse: Med utgangspunkt i utskjæringene i Jugendstilsenteret skal elevene tege et eget fantasirikt fabeldyr, i jugendstilens eget formspråk.
  • 4.-7. Klasse: med utgangspunkt i interiørene i Jugendstilsenteret skal elevene tegne sine egne interiører, i jugendstilens formspråk. 
  • 8.-10. klasse: Elevene skal først designe og deretter lage sin egen brosje i jugendstil ved hjelp av stålstreng og perler.

Relevante kompetansemål fra læreplanverket

Kunst og håndverk: Etter 2. årstrinn: ”uttrykke egne opplevelser gjennom tegning”, ”bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider”, ”samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet”. Etter 4. årstrinn: ”visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer”, ”eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer”,  ”bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer”, ”samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for egne arbeider”, ”tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden”. Etter 7. årstrinn:  ”bruke kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse”, ”bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer”, ”samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur”, ”beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonal og internasjonal stilretninger”. Etter 10. årstrinn: ”designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon”, ”lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk”.

Norsk: Etter 2. årstrinn: ”lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler”, ”samtale om hvordan lyd og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier”. Etter 4. årstrinn: ”bruke egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger.”, ”samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon”, ”følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål”. Etter 7. årstrinn: ”lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta”, ”uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres”, ”uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen”. Etter 10 årstrinn: ”delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon”.

Naturfag: Etter 2. årstrinn: ”stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen”, ”beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen”.