Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

I et speil, i en gåte

Volda kyrkje. Foto: Ine Harrang
Volda kyrkje. Foto: Ine Harrang

Prosjektet foregår i sin helhet i lokale kirker. Der det finnes en skole, er det etter all sannsynlighet en kirke i rimelig nærhet.

Riksantikvaren har hevdet at samlet sett utgjør kirkene Norges største kunstgalleri. I kirkene finner en altertavler og skulpturer, malerier og glassmalerier, billedtepper og krusifikser, ikoner og fresker, særegen arkitektur og kunsthåndverk. Her finnes interessante hvelv, søyler og rom fra middelalder til våre dager. Her finnes historier om det å være menneske, historier om det menneskelige, og historier om det som ikke er det.

Målsettingen er å stimulere ungdommer til å tenke på, og ta stilling til, noen av de store eksistensielle spørsmålene vi mennesker drar med oss på livsreisen, med utgangspunkt i de ulike visuelle kunstuttrykk vi finner i det lokale sakrale rom. I vår kulturkrets er disse hovedsakelig representert ved kirker, kapell og bedehus. Fokus vil være på det hellige rommet som idé og kulturuttrykk gjennom arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk og symboler.

Prosjektet er tre-delt: Første del er en innføring i det sakrale rommets betydning, definisjon og bruk. Andre del fokuserer på det visuelle språket rommet vi er i benytter seg av. Tredje del er en praktisk rettet oppgave elevene skal utføre.

Formidler

Kunstneren Ine Harrang har en BA fra Edinburgh College of Art og en MA fra Academy of Art, Architecture and Design i Praha. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge, Skottland og Tsjekkia og utført et titalls utsmykninger i ulike offentlige bygg. Arbeider prosjektbasert med installasjoner hvor glass er det bærende element, og har blant annet laget prosjekter utstilt i Nidarosdomen og Domkirkeruinene på Hamar. Om interessen for det sakrale rom sier hun:

«Min interesse for det sakrale rom er ikke tuftet på en deltagelse i dogmene praktisert innenfor normativ kristendom, eller andre religiøse system. Slik jeg ser det, er et sakralt rom en manifestasjon av menneskets eksistensielle søken; - og det gjør rommet interessant utover det religiøse system som måtte være praktisert i det. Som billedkunstner er jeg interessert i det visuelle uttrykket et sakralt rom måtte ha, våre forestillinger om det hellige, og symbolene vi forklarer virkeligheten med.»  

Se turneplan for våren 2016 her.